1. Вчитель математики – почесна і перспективна професія

2. Спеціальність «Математика» на фізико-математичному факультеті КДПУ ім. В. Винниченка

3. Незабутнє і яскраве студентське життя під час навчання на спеціальності «Математика

4. Викладачі на спеціальності «Математика»

5. Умови навчання на спеціальності «Математика»

 

1. Вчитель математики – почесна і перспективна професія

Математика – це мова, якою розмовляють всі точні науки, особливо фізика і астрономія. Всі фізичні закони записані математичними формулами. Всі закони руху планет, зірок і галактик підпорядковуються математичним законам.

phr1

Математика, починаючи з вісімнадцятого століття, знаходить нове народження в працях Карла Фрідріха Гауса і з тієї пори, отримавши новий поштовх розвитку, вона вже не знаряддя і не служниця природознавства. К. Гаус висунув тезу, яка підтверджується на практиці, що розвиваючи математичні теорії, ми тим самим наближаємося до розуміння і свідомого управління моделями всесвіту. Тобто макрокосмос і мікрокосмос, з природної суті, мають математичну основу. Будь-який вчений погодиться з тим фактом, що жодна з природничих наук, чи то Фізика, чи то Хімія або Біологія, не обійдеться на певних кроках свого просування без залучення математичного апарату.

Числа присутні скрізь: будь то виробництво якогось гаджета, конструювання космічного корабля або купівля овочів на ринку. Геометричні тіла і фігури є в основі всього, що нас оточує: і в творіннях природи, і в предметах, створених руками людей. Математика є невід'ємною частиною життя людей. Без неї був би немислимим нинішній науково-технічний прогрес. Без неї не було б взагалі нічого.

phr2

Математика важлива і потрібна. Її вивчення необхідне кожному в тій чи іншій мірі. Практично всі спеціальності потребують мінімального знання цієї науки. А деякі з них вимагають повного і всеосяжного її розуміння. Неважливо, ким ви хочете стати або вже стали, і якою мірою вам будуть потрібні математичні знання. Головне в тому, що математика вчить думати, розвиває логічне мислення.

В математиці народжуються нові ідеї і методи. Все це розширює сферу її застосування. Зараз вже не можна назвати такої області діяльності людей, де математика б не грала істотної ролі. Вона стала незамінним знаряддям у всіх науках про природу, в техніці, в суспільствознавстві. Навіть юристи та історики беруть на озброєння математичні методи. Завдання математики — розробити моделі і методи, які дозволять розв’язувати найрізноманітніші завдання. Найбільш широко методи математики використовуються в механіці, фізиці. Саме там можна побачити застосування досягнень математики більш наочно. Наприклад, розпізнавання ракетою для завдання «свій-чужий» базується на математичних розрахунках.

phr3

Математична точність потрібна в багатьох сферах нашого життя: наприклад, при проектуванні сучасних літальних апаратів, при будівництві будь-яких об'єктів. Якщо сигнал кодується, то він може бути і розкодований, і перекодований. Отже, постає проблема безпеки. Додаткового захисту зажадають бази даних, проведення банківських операцій. Всі ці задачі можуть бути успішно розв’язані за участю математики. Механік і кораблебудівник Олексій Миколайович Крилов зауважив, що «Рано чи пізно будь-яка правильна математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі».

phr4

Однією з найпочесніших та найпрестижніших професій є професія вчителя, зокрема, вчителя математики. Професія вчителя дозволяє продовжити себе, свої ідеї, ідеали, захоплення в своїх учнях. Через учнів вчитель продовжує свої життєві цінності: доброзичливість, розсудливість, вміння коротко і чітко висловлювати свої думки, зацікавити інших своїм предметом, демонструвати велич знань і умінь. Хороший вчитель викликає до себе любов і повагу учнів, бо його учні розуміють наскільки цікавим є спілкування з ним. Хороший вчитель привчає учнів до нестандартного мислення, уміє направити їхню увагу на цікаві особливості явищ, речей, слів. Хороший вчитель перекидає містки від свого предмету до інших областей науки й практичної діяльності і показує: як ще багато потрібно зробити, вивчити, винайти для того, щоб полегшити працю й життя людей, зробити людей кращими, розкрити їхні здібності, розвинути їхні таланти.

foto1

По своїй суті професія вчителя є творчою, яка змушує на кожному уроці миттєво приймати рішення в залежності від ситуації на уроці. Тому вчитель повинен мати певну свободу, яка дозволяє йому реалізовувати навчальний процес так, як він вважає необхідним. Щоб вчитель завоював любов і повагу учнів, зумів їх повести по дорозі пізнання і добра, необхідно, щоб він був особистістю і мав специфічні йому одному притаманні властивості характеру і ділові якості, які виділяють його серед інших.

Які ж якості потрібно розвивати майбутньому вчителю математики, щоб доставляти радість своїм учням, щоб вони з нетерпінням чекали свого вчителя, й самому мати задоволення від спілкування з учнями? Таких якостей багато, їх важко перелічити, та все ж ми виділяємо деякі найважливіші з них.

 • Любити і знати свій предмет і вірити в його виняткову цінність.
 • Вміти з захопленням викладати свій предмет.
 • Бачити зв’язки свого предмету з сучасною практикою і вміти ув’язувати матеріал, який викладається з задачами практики.
 • Систематично слідкувати за розвитком науки.
 • Знати історію і методологію своєї науки і вміти короткими зауваженнями історичного і методологічного характеру підтримувати інтерес учнів до предмету.
 • Навчитися постійно аналізувати свій педагогічний досвід і досвід других вчителів і, зокрема, навчитись аналізувати свої особисті вдачі й промахи.
 • Не придушувати ініціативи учнів, а розвивати і направляти її, підкреслюючи ту думку, що ініціатива – двигун прогресу.
 • Доброзичливо відноситись до учнів і вміти налагоджувати контакт з ними.
 • Вимагати від учнів знань, а не заучування без розуміння.
 • Справлятись з задачами, що пропонуються на зовнішньому незалежному оцінюванні, і вміти доступно пояснювати їх учням.
 • Достатньо добре знати математичний аналіз, аналітичну й диференціальну геометрію, диференціальні рівняння, алгебру й теорію ймовірностей і математичну статистику. Знати основи функціонального аналізу і теорії функцій комплексної змінної. Бути знайомим з популярною математичною літературою і математичною періодикою.
 • Вільно володіти комп’ютером і комп’ютерними технологіями.

foto2

Все це повинно стати фундаментом математичної освіти вчителя. Можливо, перерахунок такого букета якостей та навчальних дисциплін декому буде здаватися зайвим, бо викладати прийдеться елементарну математику і початки математичного аналізу. Та вчитель повинен бути значно освіченішим і знати набагато більше, ніж його учні після закінчення школи.

Вчитель повинен вільно орієнтуватись в математиці, щоб дивитись на неї з висоти сучасної математичної культури, щоб мати можливість допомогти своїми консультаціями колегам – фізикам, хімікам, біологам, соціологам. Вчитель повинен бути готовим давати відповіді на численні запитання учнів, які у них без сумніву виникатимуть, коли учні будуть читати популярні книжки і журнали. Кожний математичний курс відкриває перед шкільним вчителем цілий світ понять і результатів, які йому можуть бути корисними, якщо не сьогодні, то завтра.

foto3

Математичний аналіз дає знаряддя математичного дослідження природи, є основою сучасної математики. Це основа теоретичної механіки, математичної фізики, сучасної інженерної справи.

Сучасна алгебра є другою базою математичної освіти. Її методи мають велике значення у фізиці елементарних частинок, самій математиці, ряду важливих застосувань математичних методів у різноманітній практичній діяльності.

Геометрія – одна з перших математичних дисциплін, яка почала набувати дедуктивну форму викладання. Той стиль викладання, який було дано в трактаті Евкліда, довгі століття служив зразком математичної побудови теорії. Та геометрія за останні три століття змінила своє лице, з’явились нові ідеї, якими зобов’язаний володіти вчитель математики. Координатний метод породив аналітичну геометрію і математичний аналіз; він вивів геометрію на широкий шлях розвитку. Щоб бути на рівні знань нашого часу, вчитель повинен набути міцних геометричних знань.

Теорія ймовірностей і математична статистика за останні десятиліття набула великого практичного значення у фізиці, біології, інженерній справі, соціології, психології й інших напрямках досліджень. Математик повинен володіти концепціями, які пов’язані з математичними методами дослідження випадкових явищ. Поняття випадкової події і її ймовірності потрібно впроваджувати більше і більше, щоб дати необхідну підготовку до розгляду типових життєвих ситуацій. Таке знайомство надасть велику допомогу в майбутньому нашим учням – ким би вони не стали – робітниками, агрономами, лікарями, дослідниками. Це відкриває перед ними грандіозний світ явищ, з якими всім нам приходиться стикатися кожного дня, дозволяє широкими очима дивитись на закономірності нашого світу.

foto4

Функціональний аналіз виник порівняно недавно – 100 років тому. Його вихідні позиції тісно пов’язані з розвитком сучасної фізики. Ідеї функціонального аналізу близькі до математичного аналізу і геометрії. Функціональний аналіз дозоляє ширше дивитись на математику і притому з єдиних позицій. Викладач математики обов’язково повинен бути ознайомленим з сучасними математичними ідеями і бачити, як початкові окремі задачі поступово приводили до нових областей знань, які включають в себе велике число колись не пов’язаних між собою різних математичних дисциплін.

Талант вчителя може проявлятись по-різному. Один вміє зацікавити учнів своїм предметом, маючи дар розповідача. Інші захоплюють учнів глибиною і змістом предмету. Треті вміло використовують історичні відомості, наводять цікаві історичні задачі, які викликають інтерес до математики. Четверті оживляють уроки вмілим використанням практичних завдань, показують як математика стала засобом пізнання природи. П’яті блискуче розв’язують задачі і викликають захоплення в учнів багатством ідей і методів. Шості майстерно володіють мистецтвом індивідуального навчання.

phr7

Багато видатних людей завдячують своїм вчителям математики, бо вчитель відіграє вирішальну роль у процесі виховання творчого начала в учнів. Вчитель допомагає учням увійти в атмосферу творчості, в коло ідей, які дають можливість для наукових знахідок. Завдяки цьому молоді люди мужніють, отримують впевненість в своїх силах. Учень повинен мати зразок, приклад для наслідування. Вчителю потрібно лиш викресати іскру, з якої загориться полум’я учнівських мрій та власних пошуків нового.

Математика потрібна в історії, фізики, хімії, біології, географії і навіть в російській мові. Математика потрібна у повсякденному житті: наприклад, при шитті, приготуванні їжі, або при вирішенні грошових питань. Математика дозволяє людині думати, логічно мислити, робити висновки. Відомий польський математик Хуго Штейнгаус жартівливо стверджує, що існує закон, який формулюється так: математик зробить це краще. Тобто, якщо доручити двом людям, один з яких математик, виконання будь-якої незнайомої їм роботи, то результат завжди буде наступним: математик зробить її краще. Математик в будь-якій справі бачить завдання. «Вміння розв’язувати задачі – таке ж практичне мистецтво, як вміння плавати або бігати на лижах. Його можна навчитися тільки шляхом наслідування або вправи. Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміливо заходьте у воду, а якщо хочете навчитися розв’язувати задачі, то розв’язуйте їх» (Дьордь Пойа). Німецькому філософу Іммануїлу Канту належать такі слова: «У кожній природничій науці укладено стільки істини, скільки в ній є математики». Так, математику дійсно по праву можна вважати царицею всіх наук, але вона і сама служить вірою і правдою всім наукам.

phr9

 

2. Спеціальність «Математика» на фізико-математичному факультеті ЦДПУ ім. В. Винниченка

Спеціальність «Математика» разом зі спеціальністю «Фізика» є «найстарішими» не лише на фізико-математичному факультеті, а в ЦДПУ ім. В. Винниченка за ввесь період його функціонування. З 1930 року наш вищий навчальний заклад розпочав готувати вчителів математики. З 1998 року на факультеті розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю «Математика». Остання акредитація спеціальності «Математика» за всіма освітньо-професійними рівнями відбулася 2011 року. В цілому спеціальність «Математика» була повторно акредитована за найвищим – четвертим рівнем акредитації. На сьогоднішній день спеціальність «Математика» має такі ліцензовані обсяги: освітньо-професійний рівень «бакалавр» – 50 осіб; освітньо-професійний рівень «магістр» – 45 осіб.

foto5

Термін навчання на спеціальності «Математика» освітньо-професійного рівня «бакалавр» – 3 роки 10 місяців на основі повної загальної освіти. Після закінчення навчання на бакалавраті студентам-випускникам присвоюється кваліфікація -  «бакалавр освіти, вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти».

Термін навчання на спеціальності «Математика» освітньо-професійного рівня «магістр» – 1 рік 4 місяці на основі освітньо-професійного рівня «бакалавр» спеціальності «Математика» та 1 рік 10 місяців на основі рівня бакалавр, спеціаліст або магістр довільної спеціальності. Після закінчення навчання на освітньо-професійному рівні «магістр» студентам-випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр освіти. Вчитель математики, інформатики та економіки закладу середньої загальної освіти».

foto6

Випускники спеціальності «Математика» (додаткові спеціальності – «Інформатика», «Фізика», спеціалізація – «Основи Економіки») крім викладання математики, інформатики, фізики, астрономії та економіки в школах та вищих навчальних закладах можуть займатися науково-дослідною роботою в областях, що використовують математичні методи і комп’ютерні технології; розробляти ефективні прийоми розв’язання задач природознавства, техніки, економіки та управління, виконувати дослідження і розробки в галузі психолого-педагогічних наук; можуть працювати програмістами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками, вихователями, педагогами-організаторами, викладати цикл математичних дисциплін.

Якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою особистістю, бажаєте бути успішним у житті і реалізувати себе на педагогічній ниві – спеціальність «Математика» фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки Вашого навчання незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.

Детально з анотаціями всіх дисциплін бакалаврату можна ознайомитися тут, а з анотаціями дисциплін магістратури – тут.

foto7

3. Незабутнє і яскраве студентське життя під час навчання на спеціальності «Математика

Фізико-математичний факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – студенти та викладачі – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське життя студентів спеціальності «Математика» дуже яскраве і різнобарвне, особливо якщо приймати активну участь та бути безпосереднім учасником громадського життя університету та факультету.

foto8

Факультетське студентське самоврядування забезпечує захист прав і інтересів студентів фізико-математичного факультету (і студентів спеціальності «Математика» зокрема) та їхню участь в управлінні університетом.

Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів. Фізико-математичний факультет – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти.

foto9

До свят та урочистих дат студенти готують веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», «Палітра моди», КВК, «Супер студентка», «Закохана пара», виставки виробів художнього мистецтва, інтелектуальні ігри та круглі столи між студентами та викладачами.

Для студентів спеціальності «Математика» кафедрою математики організовані гуртки за інтересами та проблемні групи: «Математика, її застосування та викладання» (науковий керівник – професор Ю.І. Волков), «Кільця та модулі» (доцент Ю.В. Яременко), «Теорія міри» (викладач М.В. Гаєвський), «Інтегративний підхід до вивчення математики у вищому педагогічному навчальному закладі» (доцент В.В. Нічишина).

До послуг студентів є Мовний центр, заняття у якому дають можливість навчитися вільного спілкування іноземними мовами: англійською, німецькою та навіть китайською.

Молодіжний театр «Резонанс» при ЦДПУ ім. В. Винниченка допомагає розкрити творчий потенціал та проявити себе у колективі, на сцені. Під керівництвом Заслуженої актриси України І.І. Дейнекіної до глядача постійно виходять нові вистави. Театр «Резонанс» відкриває двері для кожного, хто бажає вчитися, постійно проходять заняття із акторської майстерності, сценічного руху та мови.

foto10

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

foto11

4. Викладачі на спеціальності «Математика»

Професорсько-викладацький склад фізико-математичного факультету включає докторів та кандидатів фізико-математичних наук випускників провідних університетів України та Росії, а також кращих випускників Центральноукраїнського державного педагогічного університету. За кадровим складом наш факультет є одним з найпотужніших фізико-математичних факультетів в Україні.

За кожну спеціальність на факультеті відповідає випускова кафедра. Для спеціальності «Математика» за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр випусковою кафедрою є кафедра математики (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор В.А. Кушнір). Волков Ю.І. є незмінним керівником Регіонального математичного семінару «Математика та її застосування» та головним редактором наукового журналу «Наукові записки. Серія: математика». Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання на спеціальності «Математика» математичних та методичних дисциплін. Фахові математичні курси забезпечують професори Ю.І. Волков та В.А. Кушнір, доценти Ю.В. Яременко, О.М. ВоронийІ.Г. Ключник, старший викладач Ю.В. Ботузова, викладач М.В. Гаєвський. Професійні курси з методики навчання математики та елементарної математики забезпечують професор Р.Я. Ріжняк, доценти Н.М. Войналович,  В.В. Нічишина. У підготовці студентів-математиків беруть участь також інші кафедри університету, зокрема, кафедра прикладної математики, статистики та економіки, кафедра інформатики та інформаційних технологій, кафедра фізики та методики її викладання, кафедра іноземних мов та інші.

Фото 26

5. Умови навчання на спеціальності «Математика»

Матеріально-технічна база ЦДПУ ім. В. Винниченка, зокрема, фізико-математичного факультету повною мірою дозволяє вести підготовку фахівців спеціальності «Математика» у відповідності до вимог освітньо-професійної програми кожної з дисциплін навчального плану та навчальних програм.

foto27

За час існування в університеті пройшло кілька етапів модернізації матеріальної бази. Сьогодні університет є цілісним комплексом із 6 навчально-лабораторних корпусів, 4 гуртожитків, бібліотеки, спорткомплексу, профілакторію на 50 місць з їдальнею. Окремо, за містом на мальовничому березі річки Інгул, розташований навчально-тренувальний оздоровчий табір «Буревісник» з відкритими ігровими майданчиками та біговими доріжками.

foto28

Кількість і якість технічного і комп’ютерного оснащення університету дає можливість забезпечити належний рівень навчального та виховного процесу. Всього в навчальних цілях використовується 17 навчальних комп’ютерних лабораторій, з яких 8 лабораторій знаходяться на фізико-математичному факультеті. Всі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до загально університетської мережі та мають вихід до мережі Інтернет. Це дозволило в достатньому обсязі забезпечити процес викладання дисциплін комп’ютерного напрямку та спеціальних дисциплін. На факультеті обладнано 16 мультимедійних лекційних аудиторій, що комплектуються проекційною, комп’ютерною та аудіо технікою.

foto29

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті працює розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем й студентом та для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-ЦДПУ; система управління навчанням Moodle-ЦДПУ; хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ; наукова бібліотека.

foto30

При викладанні фахових навчальних курсів спеціальності «Математика» викладачами активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання основних фахових дисциплін, в тому числі математичного аналізу, алгебри, геометрії та інших, проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple. Широко застосовуються в навчальному процесі такі комп’ютерні засоби, як С++, Раscal, Delphi, Excel та пакети комп’ютерної математики.

Для забезпечення самостійної роботи та якісної підготовки студентів створено навчально-методичну базу електронних навчальних курсів, електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, яка використовується на всіх факультетах університету. Студенти як фізико-математичного факультету, так і всього педагогічного університету мають можливість і для дистанційного навчання.