volkov

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики,

Заслужений працівник освіти України

Тема докторської дисертації: «Додатні лінійні оператори, які породжені мірами»,спеціальність 01.01.01 Математичний аналіз. ( Київ, інститут математики АН УРСР, 1991 р.)

Наукові інтереси: теорія наближення функцій, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика.

Всього більше 125 публікацій.

Народився 5 березня 1938 року в с. Мар’янопіль, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

З відзнакою закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна в 1959 році.

Після закінчення інституту працював вчителем математики і фізики спочатку в Ульянівській середній школі робітничої молоді, а після  одруження − працював у Скопіївській восьмирічній школі Добровеличківського району.

Навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему «О некоторых связях между структурними и конструктивными свойствами функций комплексного переменного, заданных в областях с кусочно-гладкой границей» (спеціальність 01.01.01 Математичний аналіз.).

З 1964 року по 1993 рік працював у Вінницькому технічному університеті, де  15 років завідував кафедрою вищої математики.

В 1991 році захистив докторську дисертацію на тему: «Положительные линейные операторы, порождаемые мерами» (спеціальність 01.01.01 математичний аналіз). В 1992 р. отримав звання професора по кафедрі «вища математика».

З березня 1993 року працює в Кіровоградському державному педагогічному  університеті імені Володимира Винниченка, де з 2000 року по 2008 рік, а потім з 2010  року по 2016 рік завідував кафедрою математики.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика, різницеве числення, конкретна математика, вища математика. Під керівництвом Волкова Ю.І. працює науковий семінар «Математика, її застосування та викладання», який почав свою роботу з березня 1993 року.

Основні публікації:

  1. Волков Ю.И., Многомерные аппроксимационные операторы, порожденные мерами Лебега-Стилтьеса. Изв. АН СССР, 1983, сер.мат., №3, 435-454.
  2. Волков Ю.І., Додатнi оператори. Наближення.  Iмовiрнiсть. Київ НМК ВО, 1992, 200 с.
  3. Volkov Yu.I., Hybrids of Exponential Families and  Summation-integral Type Operators. Universal Journal of Applied Mathematics, 2013, Vol. 1(2),120-126. 
  4. Волков Ю.И., Экспоненциальные статистические структуры и их гибриды. Palmarium academic publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, 68 с.
  5. Volkov Yu.I., Generalized Bezier Transformation. Mathematical Notes, 2015, vol. 97, №5, 669-678.
  6. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Цикл лекцій з конкретної математики: Навчальний посібник.–  Кіровоград: «Авангард», 2016 – 168 с.
  7. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Вища математика. Лекції, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, частина 1: Навчальний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив - Систем», 2019. – 73 с.

Профіль в Google Scholar

Профіль у  Scopus