dsc 8359У 2017 році обладнана новими комп’ютерами, які були придбані за участі в проекті "Erasmus+"

dsc 8370Технічне забезпечення лабораторії – 12 комп’ютерів (12 робочих місць)

dsc 8347Комп’ютерна лабораторія створена у 2007 році та обладнана новими комп′ютерами, мультимедійним проектором, які були придбані за допомогою участі в проекті TEMPUS.

dsc 6939Навчальна комп’ютерна лабораторія  створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр та магістр.

Навчальна лабораторія працює з метою забезпечення ефективності навчального процесу та необхідністю проведення лекційних, лабораторних та практичних занять.

Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійного проектора Epson EB-X05, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу студентами.

dsc 6913Лабораторія оснащена мультимедійним проектором Epson EB-X10 та окремого комп’ютера під’єднаного до нього та інтерактивною дошкою.

Комп’ютерний клас кафедри оснащений 15-ма комп’ютерами, об’єднаними в локальну мережу з виходом в Інтернет.

Технічне забезпечення лабораторії – 15 комп’ютерів (14+1 робочих місць)

1Навчально-наукова лабораторія програмування мікроконтролерів та робототехніки як інноваційний проєкт кафедри інформатики та інформаційних технологій започаткувалась у квітні 2021 року. У 2023 року Лабораторія була остаточно оформлена та реалізована як вільне середовище  OpenSpace для організації науково-дослідної, проектно-конструкторської та творчої роботи в якому кожен охочий (студент або викладач) може зробити свій внесок і обмінятися знаннями та ідеями з іншими учасниками.

Детальніше

202У 2017 році обладнана новими комп’ютерами, мультимедійним проектором Acer X113P та проекційним екраном, які були придбані за участі в проекті "Erasmus+"

Технічне забезпечення лабораторії – 14 комп’ютерів (14 робочих місць)

dsc 8402Навчальна комп’ютерна лабораторія №204 створена у 2002 році.

У 2010 та у 2017 році обладнувалася новими комп’ютерами, мультимедійним проектором “Acer X1326WH” та проекційним екраном, які були придбані за участі в проекті "Erasmus+" (https://www.tempus.org.ua/).

Технічне забезпечення лабораторії – 15 комп’ютерів (15 робочих місць)

Кабінет креслення та інженерної графіки

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка. Креслення».

Кабінет шкільної декоративної справи

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Основи дизайну», «Методика факультативної та гурткової роботи», «Прикладна творчість»

Кабінет кулінарії

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Технологія приготування страв», також лабораторія призначена для проходження навчальної практики студентами.

Кабінет Методики професійного та трудового навчання

Кабінет призначений для проведення лекційних та практичних занять для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) що опановують дисципліну «Теорія та методика трудового навчання» та студентів спеціальності 015 Професійна освіта що вивчають «Методику професійного навчання».

Кабінет безпеки життєдіяльності та охорони праці

Кабінет призначений для проведення занять з дисциплін: «Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці в галузі» та «Цивільний захист»  для всих  факультетів університету за призначенням.

Робочі машини

В лабораторії студенти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) опановують такі дисципліни як "Основи техніки і технології"та "Робочі машини", розділів "Основи виробництва" та "Матеріалознавство та технології виробництва конструкційних матеріалів" відповідно.

Будова автомобіля

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Будова автомобіля».

Призначення: Проведення лекційних, практичних робіт з будови автомобіля, ремонт та експлуатація автопарку.

Правила дорожнього руху

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Правила дорожнього руху».

Курс «Правила дорожнього руху» спрямований на ознайомлення майбутніх учителів трудового навчання з організацією та проведенням занять з «Правил дорожнього руху» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) та МНВК.

Матеріалознавство

В лабораторії проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Матеріалознавство», «Технології конструкційних матеріалів», «Паливно-мастильні матеріали»

Робототехніка1

Лабораторія призначення для навчання фахівців спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) наступних дисциплін: ремонт та модернізація персональних комп'ютерів, прикладне та Web-програмування, практикум з обслуговування офісної техніки, комп'ютерний дизайн та мультимедіа, основи робототехніки, професійна робота з графічними пакетами, проектування та експлуатація інформаційних систем, комп'ютерне моделювання та візуалізація, практикум з діагностики та ремонту ЕОМ, ергономіка цифрових технологій.

Слюсарно механічна майстерня

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Обробка металів різанням», «Технологічний практикум», «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів: Обробка конструкційних матеріалів».

Столярна майстерняВ лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)з дисципліни «Народні ремесла», «Технічна творчість »,«Технологічний практикум».