Назва НДР: Пріоритетні напрямки розвитку методики навчання фізики у середніх і вищих навчальних закладах.

Науково-дослідна робота, яка виконується в межах робочого часу викладачів без додаткового регіонального чи державного фінансування.

У державних установах не реєструвалася.

Назва НДР: Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами

Науково-дослідна робота, яка виконуватиметься в межах робочого часу викладачів без додаткового регіонального чи державного фінансування.

 

Назва НДР: Математичні основи сучасних технологій програмування та проблеми навчання інформаційних технологій студентів вищих навчальних закладів.

Науково-дослідна робота, яка виконуватиметься в межах робочого часу викладачів без додаткового регіонального чи державного фінансування.

erasmus

Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions

Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP