gayevskiiкандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Задачі наближення аналітичних та ψ -диференційовних функцій»

Наукові інтереси: теорія функцій дійсної та комплексної змінної, функціональний аналіз, теорія наближення функцій, лінійні методи підсумовування рядів Фур’є та Тейлора.

Має понад 25 науково-методичних публікацій.

Після закінчення Рівнянської ЗОШ №2 у 2001 році вступив на 1 курс фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «математика та основи інформатики» у 2006 році.

З вересня 2007 року працює асистентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки, на даний час старший викладач кафедри математики.

У 2012 році поступив до аспірантури КДПУ імені Володимира Винниченка, яку закінчив у 2015. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему, науковий керівник професор, доктор фізико-математичних наук Задерей Петро Васильович.

Основні курси, що викладає «Теорія міри та інтеграла», «Функціональний аналіз», «Методи обчислення» та ін.

Основні публікації:

  1. Гаєвський М.В., Задерей П.В. Наближення заданих в обмеженій області аналітичних функцій нормальними середніми Зігмунда їх рядів Фабера // Збірник праць Інституту математики НАН України. Т. 8, №1, 2011, с. 61-74.
  2. Гаєвський М.В., Задерей П.В. Про нерівність Лебега на класах  $\bar{\psi}$-диференці-йовних функцій // Збірник праць Інституту математики НАН України. Т.10, №:1 Теорія наближення функцій та суміжні питання, 2013, с. 59-68.
  3. Гаєвський М.В. Оцінка групи відхилень $\bar{\psi}$-диференційовних функцій // Збірник праць Інституту математики НАН України. Т.11, №:3, 2014, с 56-70.
  4. Gaevskij M. V., ZadereyOn regularity of linear summation methods of Taylor series // Methods Funct. Anal. Topology, vol. 21, no. 1, 2015, pp. 56-68
  5. Гаєвський М.В., Задерей П.В. Оцінки групи φ-відхилень аналітичних функцій // Збірник праць Інституту математики НАН України. Т.12, №:4, 2015., с. 156-166
  6. Гаєвський М.В., Задерей П.В. Наближення аналітичних функцій частинними сумами їх рядів Тейлора // Укр. мат. журн., т. 67, № 12, 2015, С. 1602-1619
  7. Практикум з функціонального аналізу та теорії міри та інтеграла. Частина 1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Упор.: Гаєвський М. В., Ключник І.Г., Макарчук О.П. - Кропивницький: ПП Ексклюзив-Систем, 2020. - 45 с.
  8. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ: інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчально-методичний посібник з математичного аналізу для студентів І-го курсу фізико-математичних факультетів педагогічних університетів/Ю.В. Ботузова, М.В. Гаєвський, Л.В. Ізюмченко. – Кропивницький: ПП Ексклюзив-Систем, 2019. – 120 с.
  9. Ізюмченко Л. В., Ключник I.Г., Гаєвський М. В. Організація навчальної діяльності учнів профільних класів (на прикладі інтегрованих завдань високого рівня з математики) Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 3, 2020, с. 187-192
  10. Гаєвський М. В., Ізюмченко Л. В., Ключник I.Г. Застосування методів математичного аналізу для доведення математичних нерівностей Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 2020, с. 58-62

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science (Publons)

Профіль у Scopus