Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті

імені Володимира Винниченка

 

1

З 20 червня 2012 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочала свою діяльність Лабораторія дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України. Науковим керівником лабораторії став доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Садовий Микола Ілліч.

Науково-експериментальна та дослідна робота членів лабораторії вийшла за межі дидактики фізики, тому логічним продовженням Лабораторії дидактики фізики є відкриття з березня 2018 року Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти.

Діяльність Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти охоплює досить широкий спектр проблем методичного, методологічного, педагогічного та психологічного напрямів, які сконцентровані навколо тем науково-дослідної роботи: «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (номер держ. реєстр. № 0116U005381). Крім зазначеної тематики члени лабораторії працюють над наступними напрямками:

 1. Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379).
 2. Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382).
 3. Теоретико-методичні засади навчання теоретичній фізиці в вищих педагогічних навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005380)

Науковий потенціал Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти досить потужний. До складу лабораторії входять 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 4 аспіранти і 1 студент, серед них представники Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Інституту педагогіки НАПН України, Черкаського національного університету, Державного закладу «Дніпропетровська медична академія», Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Знам'янської районної державної адміністрації, Донецького національного медичного університету та закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області.

У рейтингу наукових колективів України Лабораторія розміщується у групі починаючи з 258 позиції за загальної кількості представлених наукових колективів України 641 (http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy). Індекс Хірша складає 11, десятинний індекс 13, загальна кількість цитувань 660.

До науково-методичного співробітництва залучено колег із-за кордону (Польща, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, Болгарія) та представників Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО (Асоціація учителів шкіл США, керівник професор Девід Соколофф, Орегонський університет, розроблено «Стратегії науково-обґрунтованого технологічного навчання студентів» та Свінбернський технологічний університет, професор Алекс Маццоліні, розроблено та впроваджується «Активне навчання STEMed»).

Налагоджена багатоаспектна співпраця з Публічним акціонерним товариством Науково-виробничого підприємства «Радій»:

- дослідження педагогічної, наукової та громадської спадщини Нобелівського лауреата з фізики Ігоря Євгеновича Тамма;

   234

Результати дослідження наукової діяльності Нобелівського лауреата І.Є.Тамма: відкриття пам'ятника (2012 р.)

- дослідження питань ядерної безпеки на сучасних атомних електростанціях.

    

5 ПАТ НВП «Радій» (2014 р.)

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти тісно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України. Зокрема, у питаннях рецензування робіт, що подані на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. М.І. Садовий є членом зазначеної Конкурсної комісії з присудження премій та стипендій.

   67

 Вручення Премії Верховної Ради України (2010 р.)

  8 9

Засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (2016 р.)

Колективом Лабораторії дидактики дидактики фізики, технологій та професійної освіти під керівництвом Миколи Ілліча Садового започатковано проведення в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка щорічної Міжнародної скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі».

1011

 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі» присвячена 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, 15-16 жовтня 2015 р.

1213 14

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», 17-22 жовтня 2016 р.

15161718

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», 17-21 квітня 2017 р.

19 202122

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», 09-13 жовтня 2017 р.

Наукові ідеї членів лабораторії постійно успішно розвиваються і реалізуються у ході підготовки курсових, дипломних, магістерських кваліфікаційних робіт студентів, кваліфікаційних робіт вчителів, керівництва науково-дослідною роботою магістрів, пошукувачів, аспірантів, докторантів.

На ряд наукових винаходів члени лабораторії отримали авторські свідоцтва

2324 25

Накопичений науковий потенціал дав можливість сформувати спочатку спеціалізовану вчену раду К 23.053.04 із захисту кандидатських, а з вересня 2016 року і докторських дисертацій (Д 23.053.04) зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) (голова спеціалізованої вченої ради: д.пед.н., проф. М.І.Садовий). Це розширює перспективи подальшого наукового становлення наступних поколінь науковців.

Науковці лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Садовий Микола Ілліч (керівник лабораторії)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії або http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tVTQam8AAAAJ .

Наукова школа:

Стадніченко Світлана Миколаївна (2007 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Трифонова Олена Михайлівна (2009 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Дробін Андрій Анатолійович (2012 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Єфіменко Світлана Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лазаренко Дмитро Сергійович (2015 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лунгол Ольга Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Слюсаренко Віктор Володимирович (2016 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Суховірська Людмила Павлівна (2017 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Проценко Євгеній Анатолійович

Руденко Євгеній Володимирович

Пашанов Євгеній Юрійович

Шаховська Анастасія Валеріївна

Кіктєва Алла Володимирівна

Федоренко Владилена Петрівна

Мошуренко Олександр Юрійович 

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Вовкотруб Віктор Павлович

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

Наукова школа:

Подопригора Наталія Володимирівна (1999 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)  (2016 р. захистила докторську дисертацію) (автореферат)

Манойленко Наталія Володимирівна (2010 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Ментова Наталя Володимирівна (2009 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Головко Микола Васильович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник, доцент

Посада: заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Дробін Андрій Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: методист лабораторії природничо-математичних дисциплін

Місце роботи: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Засєкіна Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4DiBoJIAAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кулик Людмила Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ORFwovUAAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лазаренко Дмитро Сергійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: вчитель фізики та інформатики

Місце роботи: комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

Сайт: Механіка в ШКФ.

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лунгол Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій

Місце роботи: Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Подопригора Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.

https://www.linkedin.com/profile/view?id=360169807&trk=nav_responsive_tab_profile.

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LO9mC0cAAAAJ&sortby=title&view_op=list_works&cstart=40 

Наукова школа:

Гур'євська Олександра Миколаївна (2012 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові:Слюсаренко Віктор Володимирович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: головний спеціаліст

Місце роботи: відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської районної державної адміністрації

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=i54g7ocAAAAJ&hl=ua&oi=ao

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Стадніченко Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри медико-біологічної фізики та інформатики 

Місце роботи: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w5625R4AAAAJ

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Ткаченко Анна Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2XmI1o8AAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Трифонова Олена Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=5Bvgn_UAAAAJ .

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Руденко Євгеній Володимирович

Посада: вчитель фізики та інформатики; аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Місце роботи: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові:Суховірська Людмила Павлівна

Посада: аспірант

Посада: старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій

Місце роботи: Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=IVZafqEAAAAJ&hl=ru.

Сайт: Ресурсний центр з фізики

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Хомутенко Максим Володимирович

Посада: аспірант

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=58swuvAAAAAJ&hl=uk

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кіктєва Алла Володимирівна

Викладач дисциплін: Фізика; Астрономія; Курс користувача ПЕОМ; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Офісне програмне забезпечення

Спеціаліст ІІ категорії

Місце роботи: Кам'янський державний енергетичний технікум

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1kHMBOkAAAAJ&hl=uk

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Вергун Ігор Вячеславович

Посада: вчитель інформатики

Місце роботи: Комунальний заклад Навчально-виховне об’єднання № 35 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=weH1mh8AAAAJ&hl=ru

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Федоренко Владилена Петрівна

Посада: аспірант

Місце роботи: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України