yaremenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Бірядні кільця і модулі над ними», спеціальність 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1988 р.).

Наукові інтереси: теорія кілець, методика навчання математики.

Має близько120 наукових та навчально-методичних публікацій.

Народився 24 лютого 1959 року у с. Талова Балка, Світловодського р-ну Кіровоградської обл. у сім’ї вчителів (батько Яременко Віктор Кузьмич закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту у 1957 р.)

У 1976 році закінчив із золотою медаллю Озерську середню школу (Світловодський р-н) і вступив на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна на спеціальність «математика». У 1980 році закінчив інститут з відзнакою і був направлений на посаду асистента кафедри вищої математики. З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 1988 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Бірядні кільця і модулі над ними» та отримав диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел. З 1989 року старший викладач кафедри вищої математики Кіровоградського державного педагогічного інституту. У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики. З 1995 року по 1998 рік докторант кафедри геометрії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Тема докторської дисертації «Структурна теорія напівдосконалих кілець». З 1998 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2012 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Основні опубліковані праці:

 1. Кириченко В.В., Самир Валио, Яременко Ю.В. Полусовершенные кольца и их колчаны // Книга ,,Бесконечные группы и примыкающие к ним алгебраические структуры”. – К.: Ин-т математики АН Украины, 1993. – С. 438-456.
 2. Кириченко В.В., Яременко Ю.В. Многорядные кольца // Укр. мат. журнал. – 1996. – Т. 48, № 9. – С. 1223-1235.
 3. Яременко Ю.В. Нетеровы полусовершенные полудистрибутивные кольца с многорядным колчаном // Доповіді НАН України. – 1997. – №5. – С. 54-57.
 4. Yaremenko Yu.V. Noetherian semiperfekt rings of distributive module type // Mathematychni Studii. – 1997. – V. 8, №1. – P. 3-10.
 5. Яременко Ю.В. Колчаны наследственных многорядных колец // Доповіді НАН України. – 1999. – №9. – С .29-32.
 6. Кириченко В.В., Яременко Ю.В. О полусовершенных полудистрибутивных кольцах // Мат. заметки. – 2001. – Т.69, №1. – С. 153-156.
 7. Яременко Ю.В. Полусовершенные полудистрибутивные кусочные области // Доповіді НАН України. – 2001. – №3. –С. 31-34.
 8. Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету. Фіз.-мат. науки. – 2002. – №4. – С. 50-55.
 9. Яременко Ю.В., Лутченко Л.І. Аналітична геометрія. Ч.1. – Кіровоград: Антураж А, 2006.-122с.
 10. Яременко Ю.В., Лутченко Л.І. Аналітична геометрія. Ч.2. – Кіровоград: Антураж А, 2005.-116с.
 11. Яременко Ю.В. Зображення фігур в геометрії: Кіровоград, 2017. – 44 с.
 12. Яременко Ю.В. Кільця та модулі. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – 187 с.
 13. Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні геометрії // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – Випуск 179. – С. 181-187.
 14. Яременко Ю.В. Використання програми GeoGebra при викладанні геометрії // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. 2019 – №3 – С.102-107.
 15. Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Алгебра та геометрія, частина 1 – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 148 с.
 16. Яременко Ю.В., Овсянік Т.С. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ «МНОГОГРАННИКИ» ТА «ТІЛА ОБЕРТАННЯ» // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020 – Випуск 191. – С. 204-208.

 Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus