Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

  • Доктор філософії  за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)