zas1На фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з 2018 року розпочинається набір студентів за першим бакалаврським рівнем на нову спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) згідно рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06 2017 р. (протокол № 57/1).

Науково-технічний прогрес, який пов'язаний з широким упровадженням в практику людської діяльності нових інформаційних, комп’ютерних технологій, сучасних засобів зв’язку, програмного забезпечення є основною рушійною силою цивілізаційного розвитку. Саме комп’ютерні технології є фундаментом розвитку сучасної науки та своєрідним перетворювачем усіх галузей господарювання.

Тому, на сьогодні, є потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів в галузі комп’ютерних технологій, котрі здатні ефективно розв’язувати різного роду наукові, технологічні, навчальні, інформаційні, організаційні завдання.

Відповідно, мета освітньої програми за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) – підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня з правом подальшої професійної діяльності у системі професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, які також спроможні працювати у структурних підрозділах організацій, котрі потребують виконання роботи з використанням різних інформаційних систем та їхнього обслуговування, виконуючи інженерно-технічну, проектну, організаційну, інженерно-дослідну функції.

По завершенню навчання випускникам присвоюється кваліфікація: Педагог професійного навчання та додаткова кваліфікація (на вибір): фахівець з комп’ютерної графіки або фахівець з інформаційних технологій.

Таким чином, вступивши на нову спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Ви маєте можливість здобути подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну. Тобто, підготовлені фахівці, котрі компетентні в комп’ютерних технологіях зможуть реалізувати себе як у різних галузях використання комп’ютерної техніки, так і в педагогічній діяльності: передавати свої знання учням професійно-технічних училищ, ліцеїв, коледжів, студентам ВНЗ різного профілю.

 

МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Основні первинні посади випускників в галузі освіти:

- викладач загально професійних та професійно практичних дисциплін в професійних навчальних закладах згідно спеціалізації;

- викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно спеціалізації;

- майстер виробничого навчання;

- старший майстер;

- старший лаборант;

- технолог-наставник.

- завідувач лабораторії;

Основні первинні посади в галузі спеціалізації:

- фахівець з обслуговування обладнання, споруд, будівель в закладах освіти та на виробництві в галузі комп’ютерної промисловості;

- фахівець з технології виробництва в галузі комп’ютерної промисловості;

фахівець з проектування, конструювання та дизайну в галузі комп’ютерних технологій.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Навчальний план передбачає вивчення наступних дисциплін.

Цикл загальної підготовки

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: українська мова (за професійним спрямуванням), історія та культура України, філософія, іноземна мова за (професійним спрямуванням).

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: вища математика, фізика (за професійним спрямуванням), інформатика та обчислювальна техніка (з практикумом розв’язування задач з інформатики), інженерна та комп’ютерна графіка, електротехніка та промислова електроніка, машинознавство (за професійним спрямуванням), соціально-екологічна безпека життєдіяльності (в т.ч. основи охорони праці), економічна теорія (за професійним спрямуванням).

Цикл професійної підготовки

Дисципліни професійної підготовки: психологія (за професійним спрямуванням), професійна педагогіка, методика професійного навчання, методика організації виховної роботи, стандартизація, метрологія та сертифікація, економіка підприємства, управління персоналом, комп’ютерні мережі та захист даних, ремонт та модернізація персональних комп’ютерів, комп’ютерне документознавство, комп’ютерний дизайн та мультимедіа, прикладне та Web-програмування, проектування та експлуатація інформаційних систем, комп’ютерно-аналітична діяльність, автоматизовані системи організаційного управління, комп’ютерні технології в навчальному процесі.

Дисципліни спеціалізації «Комп’ютерна графіка (дизайн)»: мультимедіа, анімація, відео монтаж, професійна робота з графічними пакетами, комп’ютерне моделювання та візуалізація, технологія створення мультимедійних Web-програм, програмування комп’ютерної графіки.

Дисципліни спеціалізації «Інформаційні технології»: технологія обробки комп’ютерної інформації, інформаційні системи та технології, інструментальні засоби створення навчальних програм, периферійні пристрої,офісне програмування.

ВСТУПНИКАМ

Для вступу на спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), потрібно мати СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Фізика або Іноземна мова

Презентацію про спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) можна подивитися тут.