kushnirзавідувач кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики

Тема докторської дисертації: «Системний аналіз педагогічного процесу вищої школи» (Інститут Професійної освіти АПН України (2003 рік).

Наукові інтереси: моделювання складних систем, методологічні проблеми педагогіки, інноваційні методи навчання математики, використання ІКТ при навчанні математики.

Має біля 300 наукових праць з них (дві монографії,11 посібників), більшість статей з видань, затверджених ВАК України.

В 1969 році вступив до Кіровоградського педагогічного університету, який закінчив у 1973 році. Отримав кваліфікацію «вчитель математики середньої школи». Працював три роки вчителем математики та фізики в Митрофанівській середній школі Новгородківського району. Протягом 1974-1979 років навчався у Воронезькому університеті за спеціальністю «прикладна математика». З 1976 року асистент кафедри вищої математики Кіровоградського педінституту. В 1981 році вступив до аспірантури при Київському педагогічному інституті імені І.М.Горького за спеціальністю «диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики». В 1984 році закінчив аспірантуру. Захист кандидатської дисертації здійснив у 1987 році зі вказаної вище спеціальності. Присвоєне звання доцента. Займав посаду завідувача кафедрою математики з 1987 по 1994 рр. Закінчив докторантуру при Кіровоградському педагогічному університеті імені В.Винниченка і 2003 року захистив докторську дисертацію «Системний аналіз педагогічного процесу вищої школи» в Інституті Професійної освіти АПН України. З 2016 року - завідувач кафедри математики.

У теперішній час розробляє технології використання ІКТ у навчанні математики, бінарні технології навчання математики і інформатики, методологічні проблеми навчання і педагогіки загалом.

Основні наукові публікації:

  1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні в учнів чи студентів основних понять теорії ймовірностей. Математика в рідній школі. – 2015.– №1. – С. 39 – 43., 0,6 д.а.
  2. Моделювання процесу виконання проекту в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій. Математика в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 39 – 44, 0,6 д.а.
  3. Задачі з математики інтегративного змісту. Інноваційні технології в освіті. – Випуск 21. – 2014. – С. 07 – 23, 1,1 д.а.
  4. Тенденції та чинники розвитку математичної освіти та їх відображення в змісті підручників. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред кол. ; голов. Ред. – О.М.Топузов. – К.: Педагогічна думка, 2015. – Впуск 15. –Ч.1. – С. 317 – 326., 0,6 д.а.
  5. Використання Mapl-технології як символьного калькулятора при розв’язуванні систем лінійних рівнянь методом послідовного виключення. Математика в рідній школі. – 2015. – № 10. – С. 39 – 44.,  0,6 д.а.
  6. Нові можливості, проблеми і перспективи дистанційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Наукові записки/ Ред. вид. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін... – Випуск 156. – Серія; Педагогічні науки. – Кіровоградський РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2017. – С.47-52, 0,6 д.а.
  7. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти/Головний редактор Величко С.П. Випуск 13.-Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020 – С.19-24.

Профіль у Google Scholar

Профіль у Scopus