Навчальні курси на платформі Moodle

 

Навчальні посібники та книги

 

Волков Ю.І.

Початки стохастики

Елементи дискретної математики

Додатні оператори Наближення Імовірність

Єжова О.В.

Когнструювання одягу

Технологія оброблення швейних виробів

Царенко О.М.

Вибрані питання загальної фізики

Нариси з історії техніки і технологій

Основи фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів

Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Електроніка)

Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Механіка)

Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Квантова)

Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Молекулярна)

Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Оптика)

Ткачук А.І.

Безпека життєдіяльності 2013

Основи охорони праці 2013

Технічна механіка 2015

Цивільний захист 2013

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 2017

Основи охорони праці 2017

Цивільний Захист 2017

Навчальний посібник з ОПвГ 2018

Навчальний посібник з БЖД та ОПвГ 2019

Фізичні основи елементної бази сучасних ЕОМ 2022

Навчальний посібник з БЖД та ООПвГ 2022

___

Навчальний посібник з моделювання роботи формальних уточнень алгоритмів

 

Навчальний посібник "Математична логіка та теорія алгоритмів"

 

Навчальний посібник "Спеціальний фізичний практикум"

 

Збірники статей та компендіуми

 
 

Студентські наукові записки

Випуск №1

 Випуск №2

Випуск №3

Випуск №4

Випуск №5

Випуск №6

Випуск №7

Випуск №8

Випуск №9