1. Учитель інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі

2. Спеціальність «Інформатика» на фізико-математичному факульткеті ЦДПУ ім. В.Винниченка

3. Студентське життя майбутніх учителів Інформатики

4. Викладачі на спеціальності «Інформатика»

 

1. Учитель інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі

Інформатика (англомовний термін Computer Science) - це наука, яка вивчає комп’ютери та обчислювальні системи. Професійні інформатики займаються створенням програмного забезпечення, що передбачає знання теоретичних відомостей, дизайнерського підходу до програмного продукту, його розробку та застосування.

Основні напрямки навчання в галузі Інформатики включають штучний інтелект, комп’ютерні системи та мережі, інформаційну безпеку, системи баз даних, хмарні технології, комп’ютерну графіку, чисельний аналіз, мови програмування, програмне забезпечення та інше.

Людина, яка знає Інформатику і здатна навчити Інформатики дитину, завжди буде в пошані у суспільстві.

001

Шкільна «Інформатика» посідає важливе місце в системі загальної середньої освіти. Її вивчення сприяє формуванню в учнів загальної та інформаційної культури, світоглядних орієнтирів, логічного стилю мислення, творчих здібностей, дослідницьких умінь, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Учитель Інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі. Важко переоцінити роль учителя Інформатики при організації дистанційного навчання. Випускники спеціальності здатні до застосовування сучасних теоретичних основ у галузях інформатики, методики її навчання, психології та педагогіки.

 

2. Спеціальність «Інформатика» на фізико-математичному факультеті ЦДПУ ім. В. Винниченка

На фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2018 році було здійснено перший набір студентів за першим бакалаврським рівнем на спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) за освітньою програмою Середня освіта (Інформатика та Математика). Освітня програма Середня освіта (Інформатика та Математика) поєднує в собі дві спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 014.04 Середня освіта (Математика), кваліфікація – вчитель інформатики та математики основної школи. Ліцензований обсяг спеціальності «Інформатика» освітньо-професійного рівня «бакалавр» – 50 осіб.

Термін навчання на спеціальності «Інформатика» освітньо-професійного рівня «бакалавр» – 3 роки 10 місяців на основі повної загальної освіти. Після закінчення навчання на бакалавраті студентам-випускникам присвоюється кваліфікація – «бакалавр освіти, вчитель інформатики та математики закладу загальної середньої освіти».

Випускники спеціальності мають можливість працювати вчителями інформатики і математики основної (базової) середньої школи та закладів позашкільної освіти учнівської молоді. Шкільний курс «Інформатика» у 5-9 класах розрахований на 245 годин: 1 година на тиждень у 5-7 класах та 2 години на тиждень у 8-9 класах. У повнокомплектних школах на уроках Інформатики клас ділиться на групи, тобто кількість годин збільшується вдвічі. Учителі Інформатики будуть потрібні завжди!

Крім того, випускники мають можливість викладати в приватних комп’ютерних школах та академіях; можуть працювати програмістами, вихователями, педагогами-організаторами.

Якщо Ви відчуваєте потребу в тому, щоб відкрити новому поколінню захоплюючий світ комп’ютерних технологій, обирайте спеціальність «Інформатика» фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Детально з анотаціями всіх дисциплін бакалаврату можна ознайомитися тут

 

3. Студентське життя майбутніх учителів Інформатики

Як і всі студенти фізико-математичного факультету, інформатики беруть активну участь у житті університету та факультету. Вони є веселими й креативними і під час навчання в аудиторіях

002

і під час підготовки до занять удома

003

і під час проведення різноманітних конкурсів, концертів, тематичних програм

004

4. Викладачі на спеціальності Інформатика

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання на спеціальності «Інформатика» інформатичних та методичних дисциплін. Фахові інформатичні курси забезпечують доценти О.Ф. Баранюк, В.О. Болілий, І.В. Лупан, С.Д. Паращук, О.В. Присяжнюк, А.В. Пузікова, О.В. Рєзіна, С.О. Шлянчак, старший викладач В.В. Котяк, викладачі Н.А. Дроговоз, В.В. Матяш. Професійні курси з методики навчання інформатики забезпечують доценти І.В. Лупан, О.В. Рєзіна. У підготовці студентів-інформатиків беруть участь також інші кафедри університету, зокрема, кафедра прикладної математики, статистики та економіки, кафедра математики, кафедра фізики та методики її викладання, кафедра іноземних мов та інші.

Випускники спеціальності «Інформатика» навчаються впродовж життя, вони здатні адаптуватися до швидких змін у цій непростій галузі та методиці її навчання.