1Ліцензійна комісія Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. (протокол № 23/1)  прийняла рішення започаткувати нову спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) за першим (бакалаврським) рівнем в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання здійснюватиметься на фізико-математичному факультеті.

 

Легка промисловість задовольняє потреби людей в товарах щоденного вжитку

У легкій промисловості працюють підприємства текстильної промисловості, з виробництва шкіри та взуття, з виробництва готового одягу та хутра. У легкій промисловості області нараховується 36 підприємств і 14 виробництв, а також значна кількість приватних підприємців. Підприємства легкої промисловості – важливий ресурс не лише виробництва товарів народного споживання, а й працевлаштування жіночого населення регіону. По - перше, продукція легкої промисловості безпосередньо впливає на рівень і якість життя людей. По - друге, це трудомістка галузь, у якій зайняті переважно жінки (75% усіх працюючих). По - третє, розміри підприємств легкої промисловості, як правило, невеликі й не вимагають значних витрат енергії і води. У зв'язку з цим правильне розміщення легкої промисловості дозволяє вирішувати цілу низку важливих завдань: задовольняти потреби людей, раціонально використовувати трудові ресурси в районах з переважним розвитком важкої промисловості, будувати промислові підприємства в районах, що не мають значних запасів власних енергетичних та інших ресурсів.

Наявність підготованих фахівців з легкої промисловості дозволить розвивати цю важливу галузь в Кіровоградській області.

2

Мета освітньої програми за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» – підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня з правом подальшої професійної діяльності у системі професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, спроможних працювати у структурних підрозділах підприємств легкої промисловості різних галузей та закладах індивідуального виробництва одягу, виконуючи інженерно-технічну, проектну, виробничо-технологічну, організаційну, інженерно-дослідну функції.

По завершенню навчання випускнику присвоюється кваліфікація: Педагог професійного навчання

Бакалавр за основним напрямом підготовки здатний виконувати таку професійну роботу: 

основна: педагог професійного навчання, 

а також вихователь професійно-технічного навчального закладу; майстер виробничого навчання; технолог-наставник, старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі.

За спеціалізованою підготовкою (на вибір):

додаткова: технік-технолог, технік-лаборант легкої промисловості,

а також майстер виробничих дільниць, інженер з охорони праці та техніки безпеки, конфекціонер на підприємствах легкої промисловості,

або додаткова: технік-проектант легкої промисловості.

3

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база університету  повною мірою дозволяє вести підготовку фахівців за cпеціальністю 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (ОР  «бакалавр»), у відповідності до вимог освітньо-професійної програми кожної з дисциплін навчального плану та навчальних програм.

Кількість та якість технічного й комп’ютерного оснащення дає можливість забезпечити належний рівень навчального та виховного процесу. На фізико-математичному факультеті обладнані аудиторії, що комплектуються проекційною, комп’ютерною та аудіотехнікою.

Мультимедійні аудиторії використовуються під час проведення лекційних та практичних занять для студентів. Також ці аудиторії можуть бути використані для представлення мультимедійних презентацій під час захисту курсових, дипломних та магістерських робіт. 

4

Для провадження освітньої діяльності спеціальності Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) обладнані дві швейні майстерні,  у яких розміщено навчальне швейне обладнання: швейні машини з промисловим столом Protex; побутові швейні машини Brother, Janome та Minerva; краєобметувальні швейні машини; побутова розпошивальна швейна машина; манекени; прасувальні дошки; електропраски; розкрійні столи.

5

Оснащення лабораторій та спеціалізованих кабінетів повністю забезпечує навчальний процес у відповідності з програмою навчальних курсів.

6

Участь у професійних конкурсах

На фізико-математичному факультеті створені сприятливі умови для підготовки творчих авторських колекцій та участі студентів у конкурсах молодих дизайнерів одягу. На фотографіях представлені роботи студентів фізмату, які брали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих дизайнерів: «Печерські каштани» (м. Київ), «Кіровоград Fashion week» (м. Кіровоград), «Мода без кордонів» (м. Кропивницький).

78

Щорічно на факультеті проводиться показ студентських моделей одягу «Палітра моди», який відсвяткував у цьому році своє 20-річчя.

910

Студенти фізико-математичного факультету представляють свої творчі роботи на міських  і обласних святах та виставках.

111213