voinolovschкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя» (спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.Д. Драгоманова, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів математики; теорія ймовірностей, дискретна математика.

Автор понад 75 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

В 1995 р. закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К. Винниченка за спеціальністю «Математика та інформатика».

З вересня 1995 р. працює в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Протягом 1997 – 2000 років навчалася в аспірантурі. 10 жовтня 2000 року своєчасно захистила кандидатську дисертацію „Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя” у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання математики. Кандидат наук з 10 жовтня 2001 року. 

24 грудня 2003 року присвоєне вчене звання доцента кафедри математики.

З 1997 року працює вчителем математики в комунальному закладі «Ліцей "Науковий» Міської ради міста Кропивницького». Має кваліфікацію вчителя вищої категорії та педагогічне звання «Вчитель-методист».

Войналович Н.М. викладає такі дисципліни: «Методика навчання математики», «Елементарна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дискретна математика», «Вища математика», здійснює загальне керівництво педагогічною практикою, керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

Упроваджує результати дисертаційного дослідження у практику роботи педагогічного університету. Приймає активну участь у роботі Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій. Опубліковано більше 75 науково-методичних праць.

Основні опубліковані праці:

  1. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементи дискретної математики: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999.– 178с.
  2. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементарна стохастика. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002р. – 56 с.
  3. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Мішані середні // У світі математики.– Том 10, вип.2. – 2004 – С.36–40
  4. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементарна стохастика // Математика в школі. – 2004. –№№ 2, 3, 5, 9, 10.
  5. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Початки стохастики: Навчальний посібник. – Кіровоград: ”Авангард”, 2008. – 168 с
  6. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Цикл лекцій з конкретної математики: Навчальний посібник.–  Кіровоград: «Авангард», 2016 – 168 с.
  7. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Вища математика. Лекції, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, частина 1: Навчальний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив - Систем», 2019. – 73 с.

Профіль в Google Scholar