nichishinaкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний  підхід  до  вивчення математичних  дисциплін  у  процесі  підготовки майбутніх  вчителів  математики» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград, 2008 р.)

Наукові інтереси: проблеми неперервної педагогічної освіти, інтеграція в освіті, методика навчання математики.

Автор 21 науково-методичної публікації, серед яких 7 – навчально-методичні посібники.

1992 року закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

З лютого по вересень 1992 року працювала в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна на посаді лаборанта кафедри інформатики, з жовтня 1992 року по жовтень 1993 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інформатики, з листопада 1993 року по вересень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри інформатики.

З 1997 по 2003 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з перервою на декретну відпустку). 2008 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію «Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики».

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти з 2008 року.

З 2003 по 2008 рік працювала викладачем, з 2008 по 2012 рік – старшим викладачем кафедри математики, з 2012 року працює на посаді доцента кафедри математики фізико-математичного факультету.

З вересня 2014 року працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи.

Вчене звання доцента отримала в 2015 році.

Основні навчальні курси: «Елементарна математика», «Методика навчання математики», «Вибрані питання математики».

Основні напрямки науково-дослідної роботи пов’язані з розробкою проблем неперервної педагогічної освіти; інтеграції в освіті; методикою навчання математики.

Основні публікації:

  1. Інтегративна сутність процесу формування особистості майбутнього вчителя / Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка.- Випуск 46. – Серія: Педагогічні науки. - РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2002. – С. 40 – 46.
  2. Поняття числа як основа інтеграції вивчення фундаментальних математичних дисциплін у вузі / Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка.- Випуск 49. – Частина II. – Серія: Педагогічні науки. - РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2003. – С. 156 – 161.
  3. Інтеграція професійних знань майбутніх вчителів математики: навчальний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2007. -  92 с.
  4. Про єдність і співвідношення процесів диференціації та інтеграції у вищих навчальних закладах освіти / Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 12. - Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2012.  – С. 114 – 119.
  5. Про змістові взаємозв’язки фундаментальних математичних дисциплін як засіб реалізації принципу цілісності, всебічності знань у підготовці вчителів математики / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 33, Кн. 2. – С. 129 – 135.    
  6. Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу / Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін..- Випуск 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. -  (Серія: Педагогічні науки). – С. 178 – 182.

 Профіль в Google Scholar