nichishinaкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний  підхід  до  вивчення математичних  дисциплін  у  процесі  підготовки майбутніх  вчителів  математики» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград, 2008 р.)

Наукові інтереси: проблеми неперервної педагогічної освіти, інтеграція в освіті, методика навчання математики.

Автор 34 науково-методичних публікацій, серед яких 7 – навчально-методичні посібники.

1992 року закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

З лютого по вересень 1992 року працювала в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна на посаді лаборанта кафедри інформатики, з жовтня 1992 року по жовтень 1993 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інформатики, з листопада 1993 року по вересень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри інформатики.

З 1997 по 2003 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з перервою на декретну відпустку). 2008 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію «Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики».

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти з 2008 року.

З 2003 по 2008 рік працювала викладачем, з 2008 по 2012 рік – старшим викладачем кафедри математики, з 2012 року працює на посаді доцента кафедри математики фізико-математичного факультету.

З вересня 2014 року працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи.

Вчене звання доцента отримала в 2015 році.

Основні навчальні курси: «Елементарна математика», «Методика навчання математики», «Вибрані питання математики», «Алгебра», «Алгебра та геометрія», «Вища математика», «Інтеграція в освіті".

Основні напрямки науково-дослідної роботи пов’язані з розробкою проблем неперервної педагогічної освіти; інтеграції в освіті; методикою навчання математики.

Основні публікації:

 1. Інтегративна сутність процесу формування особистості майбутнього вчителя / Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка.- Випуск 46. – Серія: Педагогічні науки. - РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2002. – С. 40 – 46.
 2. Інтегративний навчальний курс для формування системних знань/ Вісник Чернігівського державного пед-го ун-ту. – Випуск 18. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів. – 2003.– С. 29 – 32.
 3. Зв’язок комплексних чисел та геометричних відомостей з точки зору інтегративного вивчення математики/ Наукові записки.–Випуск 51.–Частина 2.–Серія: Педагогічні науки.– Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка.–2003.– С.–40 – 45.
 4. Поняття числа як основа інтеграції вивчення фундаментальних математичних дисциплін у вузі / Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка.- Випуск 49. – Частина II. – Серія: Педагогічні науки. - РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2003. – С. 156 – 161.
 5. Інтеграція професійних знань майбутніх вчителів математики: навчальний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2007. -  92 с.
 6. Про єдність і співвідношення процесів диференціації та інтеграції у вищих навчальних закладах освіти / Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 12. - Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2012.  – С. 114 – 119.
 7. Про змістові взаємозв’язки фундаментальних математичних дисциплін як засіб реалізації принципу цілісності, всебічності знань у підготовці вчителів математики / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 33, Кн. 2. – С. 129 – 135.    
 8. Реалізація міжпредметних зв’язків математики та інших галузей знань в загальноосвітній школі (на прикладі розробки програми нтегративного тижня на тему «Золотий переріз») /Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42. – Ч. 1. – С. 104 – 110.
 9. Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу / Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін..- Випуск 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. -  (Серія: Педагогічні науки). – С. 178 – 182.
 10. Про реалізацію інтегративного навчального курсу у процесі підготовки майбутніх учителів математики/ Наукові записки.–Випуск 6.– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014.–  С. 22 – 27.
 11. Про інтеграцію форм організації навчання математики в загальноосвітній школі/ Наукові записки. – Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної освіти. Частина 2. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – С. 32 – 39.
 12. Інтеграція змісту та нестандартних методів розв’язування задач з алгебри у старшій школі/ Наукові записки/ Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 173. Ч. 2.– Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – С. 143 – 146.
 13. Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій / Наукові записки/ Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – С. 110 – 117.

Профіль в Google Scholar