1. Професорсько-викладацький склад кафедри

2. Навчально-методична робота кафедри

3. Участь викладачів кафедри у проектах, семінарах, олімпіадах

4. Зв’язок кафедри з науковими та навчальними закладами

5. Науково-дослідна робота кафедри

6. Науково-дослідна робота студентів

 

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій була створена на факультеті математики, природничих наук та технологій  2021 року. Історію створення та становлення кафедри інформатики можна подивитися тут.

 

1. Професорсько-викладацький склад кафедри

 

f1

Кафедра інформатики (2016 рік)

Згори-донизу, зліва-направо: ст. викл Ганжела С.І., ст. викл. Котяк В.В., доц. Болілий В.О., доц. Баранюк О.Ф., викл. Андронатій П.І., викл. Дроговоз Н.А., викл. Пузікова А.В., проф. Буй Д.Б., доц. Рєзіна О.В., доц. Лупан І.В., викл. Копотій В.В., ст. викл. Шлянчак С.О., доц. Паращук С.Д., доц. Присяжнюк О.В.

За штатним розписом професорсько-викладацький склад кафедри у 2016-2017 н.р.:

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент Паращук Степан Дмитрович;

 доктор фізико-математичних наук, професор Буй Дмитро Борисович;

кандидат технічних наук, доцент Баранюк Олександр Филимонович;

кандидат фізико-математичних наук, доцент Болілий Василь Олександрович;

кандидат педагогічних наук, доцент Лупан Ірина Володимирівна;

кандидат технічних наук, доцент Присяжнюк Олена Віталіївна;

кандидат педагогічних наук, доцент Рєзіна Ольга Василівна;

кандидат педагогічних наук, старший викладач Ганжела Сергій Іванович;

кандидат педагогічних наук, старший викладач Шлянчак Світлана Олександрівна;

кандидат фізико-математичних наук, викладач Пузікова Анна Валентинівна;

старший викладач Котяк Віталій Володимирович;

викладач Андронатій Павло Іванович;

викладач Дроговоз Наталія Анатоліївна;

викладач Копотій Вікторія Володимирівна;

 

2. Навчально-методична робота кафедри

 

Кафедра є випусковою для спеціальності «122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (до 2016 року «Інформатика») освітніх рівнів «бакалавр», «магістр». Таких фахівців готує лише один вищий навчальний заклад в регіоні – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Викладачі кафедри інформатики викладають курси для студентів усіх спеціальностей фізико-математичного та інших факультетів ЦДПУ.

 

3. Участь викладачів кафедри у проектах, семінарах, олімпіадах

 

f2

3. 1. Міжнародний проект за програмою TEMPUS (TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR Educational Measurements Adapted to EU Standards)

Викладачі кафедри Котяк В.В., Лупан І.В., Паращук С.Д., Рєзіна О.В., Шлянчак С.О. брали участь у проекті, який тривав з 2009 по 2012 рр.

f3

3.2. Міжнародний проект «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+

Викладачі кафедри Лупан І.В., Паращук С.Д. беруть участь у проекті, який триває з 2015 по 2018 рр.

 

3.3. Музей історії техніки

Під керівництвом декана фізико-математичного факультету Р.Я. Ріжняка викладачі кафедри інформатики П.І. Андронатій, О.Ф. Баранюк і В.В. Котяк започаткували створення Музею історії техніки. Саме за ініціативи цих викладачів відбувалося наповнення музею експонатами, з’ясовувались їхні технічні характеристики та походження апаратів, а також здійснювалась класифікація об’єктів.

Матеріали експозиції підготовлено за такими напрямками:

 • історія обчислювальної техніки;
 • еволюція ЕОМ;
 • складові частини ПК та їхні характеристики.

f4

Музей користується популярністю серед школярів міста та області, учнів педагогічного ліцею. За час роботи музею викладачами кафедри інформатики (П.І. Андронатій, О.Ф. Баранюк і В.В. Котяк) проведено близько 50 екскурсій (650 відвідувачів) під час днів відкритих дверей, олімпіад тощо.

 

3.4. Проведення тренінгів

У 2015 році ректоратом організована підготовка викладачів університету (108 годинний тренінг) за програмою «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-ЦДПУ, Хмарка – ЦДПУ і Moodle-ЦДПУ». Координатор програми – доцент кафедри інформатики Болілий В.О. Тренінг проводять викладачі кафедри інформатики: доцент Рєзіна О.В., старший викладач Шлянчак С.О., викладачі Андронатій П.І., Копотій В.В., які реалізували на даний момент 14 тренінгів. Викладачами підготовлено відповідні матеріали у вигляді дистанційних курсів на Вікі-ЦДПУ і Moodle-ЦДПУ з розробленою системою оцінювання учасників та навчальних посібників.

f5

f6

 

3.5. Навчальні семінари

Старший викладач кафедри інформатики Котяк В.В. організував проведення на фізико-математичному факультеті навчального семінару «Сучасні інформаційні технології». На семінарах відбуваються зустрічі з практиками, представниками ІТ-індустрії. Тематика виступів охоплює всі сфери ІТ.

Анонси, презентації та відеозаписи виступів навчального семінару «Сучасні інформаційні технології» можна подивитися тут.

 

3.6. Всеукраїнська та Міжнародна студентська олімпіада з програмування

Колектив кафедри інформатики організував проведення 17 вересня 2016 року ІІ (регіонального) етапу Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади з програмування серед команд університетів.

На змагання прибули команди центрального регіону (33 команди програмістів з 16 вишів та 6 міст Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської та Полтавської областей). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка був представлений трьома командами (учасниками яких були студенти спеціальності «Інформатика»): KSPU_NotFound, KSPU_LSD445 та KSPU_FatalError.

f7

Наша команда KSPU_NotFound у складі студентів 46-ї групи Юлії Носко, Володимира Міхава та Віктора Туртуріки потрапила до третього туру змагань. Тому KSPU_NotFound братиме участь у змаганнях ІІ-ї ліги, де визначатимуться переможці Всеукраїнської олімпіади.

 

4. Зв’язок кафедри інформатики з науковими та навчальними закладами

 

Кафедра інформатики підтримує наукові зв’язки з науковими та навчальними закладами:

 • Національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова;
 • Кіровоградський національний технічний університет (тісна співпраця з кафедрою програмного забезпечення);
 • Кіровоградський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

 

5. Науково-дослідна робота кафедри

 

Кафедральна тема «Сучасні методичні та методологічні проблеми вивчення інформатики» (керівник доцент Паращук С.Д.).

Викладачі кафедри інформатики працюють у напрямку створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що пов’язані з інформатикою, та проведення наукових досліджень з проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій навчання.

Науковими проблемами інформатики займаються завідувач кафедри Буй Д.Б. та викладач Пузікова А.В.

Кафедра інформатики щорічно бере участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD).

 

6. Науково-дослідна робота студентів

 

Кафедра інформатики щорічно бере участь в організації студентських конференцій:

 • Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання», Ніжин (НДУ ім.М. Гоголя);
 • Відкритої студентської конференції «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики», Кіровоград (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

При кафедрі працюють гуртки і проблемні групи:

 • гурток «Олімпіадні задачі з програмування» (кандидат педагогічних наук, доцент Лупан І.В.);
 • гурток «Сучасні інформаційні технологій у формуванні пізнавальної самостійності учнів» (кандидат педагогічних наук, старший викладач Ганжела С.І.);
 • проблемна група «Сучасні проблеми розвитку ІС» (кандидат технічних наук, доцент Присяжнюк О.В);
 • проблемна група «Проблеми програмування» (к.ф.-м.н., доц. Паращук С.Д.);
 • проблемна група «Особливості опрацювання текстових даних засобами мови програмування Python» (к.пед.н., доц Рєзіна О.В.).

Студенти факультету беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях:

 1. міжнародній науково-практичній конференція FOSS Lviv-2015», м. Львів 23-26 квітня 2015 року;
 2. І науково-практичній дистанційній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення»», м. Київ, 24 травня 2015 року;
 3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості»», м. Кіровоград, 16 квітня 2015 року;
 4.  XVII Міжнародному семінарі «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», м. Кіровоград (КНТУ), 17 квітня 2015 року;
 5. IX науково-практичній конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки», м. Київ, 13-14 травня 2015 року;
 6. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2015)», м. Черкаси, 28-30 травня 2015 року;
 7. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обчислювальний інтелект (Результати, Проблеми, Перспективи) – 2015» (ComInt-2015), м. Черкаси, 12-15 травня 2015 року;
 8. Всемирной конференции «IE Venture Day», Минск (Республика Беларусь) 22-24 апреля 2015 года;
 9. Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні», м. Хмельницький, 22-24 квітня 2015 року;
 10. XI Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання», Ніжин, 24-26 квітня 2014 року;
 11. Відкритій студентській конференції «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики», Кіровоград (КДПУ), 8-10 квітня 2015 року;
 12. XIIМіжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем», Київ, 23-26 листопада 2015 року.

Під керівництвом викладачів кафедри інформатики студенти подають роботи:

 • на конкурс стипендіального фонду «ЗАВТРА.UA» подавалась робота на тему «EASY RSS – соціальний агрегатор новин» (2014-2015 н.р.);
 • на другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук було подано такі роботи (2014-2015 н.р.):
 • «Розробка засобами Qt додатку для моніторингу і керування процесами та потоками в ОС Linux» (керівник Болілий В.О.);
 • «Розробка програмно-апаратного комплексу автоматизації функціонування Вчених Рад структурних підрозділів навчально-наукових установ» (керівник Буй Д.Б.).

Наші студенти беруть участь та стають переможцями студентських олімпіад:

 • ІІІ етап Міжнародної студентської олімпіади «ІТ-Universe-2014/15» у конкурсі «Корпоративні системи управління проектами»»
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 навчального року;
 • Регіональний етап Міжнародної олімпіади з програмування (команда KSPU_NotFound посіла 85 місце серед 189 команд України);
 • Всеукраїнська студентська та 40-ва Міжнародна олімпіада з програмування (команда KSPU_NotFound (2 місце); команда KSPU_LGD (1 місце серед команд області).
 • ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади з програмування (команда KSPU_NotFound (8 місце).

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях щодо розробки комп’ютерних програм, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями і відчуваєте у собі потенціал та хист до інформаційних технологій – викладачі кафедри інформатики фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекають на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.