1. Професорсько-викладацький склад кафедри математики.

2. Навчально-методична діяльність кафедри математики.

3. Науково-дослідна діяльність кафедри математики.

 

Кафедра математики була створена на фізико-математичному факультеті1930 року.Історію створення та становлення кафедри математики можна подивитися тут.

1. Професорсько-викладацький склад кафедри математики

foto1

Кафедрою математики керує доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Іванович Волков.

На даний час у складі кафедри працюють:

2. Навчально-методична діяльність кафедри математики

Кафедра математики є випусковою кафедрою для спеціальності «Математика» (за новим переліком – «Середня освіта (математика)»). При кафедрі протягом останніх 10 років велась підготовка кандидатів наук в аспірантурі за такими спеціальностями: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології.

foto2

Науково-педагогічні працівники кафедри математики організовують викладання таких дисциплін на фізико-математичному факультеті:

 • Алгебра та теорія чисел
 • Аналітична геометрія
  • Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь
 • Вибрані питання алгебри і геометрії
 • Вибрані питання математики
 • Вибрані питання математичного аналізу
 • Дискретна математика
 • Диференціальні рівняння
 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Елементарна математика
 • Історія математики
 • Історія науки і техніки
  • Ймовірнісні розподіли
  • Комбінаторний аналіз
 • Комплексний аналіз
 • Конкретна математика
  • Конструктивна геометрія
 • Лінійна алгебра
 • Математичний аналіз
  • Математичне моделювання
 • Методика навчання математики
 • Методика навчання математики у вищій школі
 • Методика навчання математики у старшій школі
 • Нарисна геометрія
 • Олімпіадні задачі з математики
 • Проблеми сучасної математики
 • Проективна геометрія
 • Різницеве числення
  • Системи числення
 • Сучасна алгебра
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Теорія міри та інтеграла
 • Функціональний аналіз

 

Викладання дисциплін часто проводиться з використанням різноманітних програмних засобів, зокрема, офісний програм та сучасних пакетів комп’ютерної алгебри, зокрема – Maple, Mathematica, Derive, Mathcad. Колектив кафедри математики активно працює над підготовкою, розробкою і впровадженням ряду навчально-методичних матеріалів у електронному вигляді, які в подальшому використовуються у самостійній роботі студентів та на заняттях в мультимедійних аудиторіях.

З коротким анотаціями дисциплін кафедри можна ознайомитися тут.

foto4

З метою забезпечення навчального процесу навчальною літературою науково-педагогічними працівниками кафедри математики розроблені та надруковані науково-методичні посібники з різних дисциплін:

 • Бобочко В. М., Вороний О. М. Математичний аналіз. Функція, її границя та неперервність: Навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навчання фіз.-мат. ф-тів вищих пед. закладів — 2. вид., випр. і доп. — Кіровоград, 2004. — 140с.
 • Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементи дискретної математики. -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005.- 174 с.
 • Яременко Ю.В., Лутченко Л.І. Аналітична геометрія (частина 2): Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: Антураж А, 2005.
 • Яременко Ю.В., Лутченко Л.І. Аналітична геометрія (частина 1): Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: Антураж А, 2006 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 • Ріжняк Р.Я., Кушнір В.А. Моделювання еквівалентних перетворень при розв’язуванні рівнянь: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005.
 • Ріжняк Р.Я., Кушнір В.А. Розв’язування рівнянь та нерівностей з параметром: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005.
 • Ріжняк Р.Я., Нічишина В.В., Ганжела Г.М., Лутченко Л.І. Виконання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт та тематика курсового проектування з методики викладання математики (навчально-методичний посібник). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 68 с.
 • Яременко Ю.В., Лутченко Л.І., Ріжняк Р.Я., Кліндухова А.П. Елементарна математика. Індивідуальні самостійні роботи та методичні вказівки до їх виконання. (для студентів заочного відділення, спеціальності «Інформатика»). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007.
 • Яременко Ю.В., Лутченко Л.І., Ріжняк Р.Я., Кліндухова А.П. Елементарна математика. Індивідуальні самостійні роботи та методичні вказівки до їх виконання. (для студентів заочного відділення, спеціальності «Математика» ч.1.). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007.
 • Яременко Ю.В., Лутченко Л.І., Ріжняк Р.Я., Кліндухова А.П. Елементарна математика. Індивідуальні самостійні роботи та методичні вказівки до їх виконання. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007.
 • Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я. Інтеграція професійних знань майбутніх вчителів математики. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 92 с.
 • Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я., Ізюмченко Л.В., Лутченко Л.І.  Вирази та тотожні перетворення: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів. Серія: Навчальні матеріали для учнів фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 24 с.
 • Ізюмченко Л.В., Гаєвський М.В. Методи обчислень. Частина 1. Чисельні методи алгебри: Навчальний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 84 с.
 • Кушнір В.А., Кушнір Г.А., Ріжняк Р.Я. Моделювання еквівалентних перетворень при розв’язуванні рівнянь: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2008.
 • Кушнір В.А., Кушнір Г.А., Ріжняк Р.Я. Інші методи навчання математики: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2008.
 • Вороний О.М. Кіровоградські математичні олімпіади школярів 2000-2008 років: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2008.
 • Вороний О.М. Готуємось до олімпіад з математики: Навчально-методичний посібник. – Видавнича група «Основа», Харків, 2008.
 • Волков Ю.І., Войналович Н.М. Початки стохастики: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Авангард, 2008.
 • Ізюмченко Л.В. Нарисна геометрія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 108 с.
 • Ріжняк Р.Я., Кушнір В.А., Кушнір Г.А. Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей: Методичний посібник для виконання нерівностей: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів. Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009.
 • Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я., Ізюмченко Л.В. Раціональні рівняння та нерівності: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів. Серія: Навчальні матеріали для учнів фізико-математичної школи. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 84 с.
 • Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я., Ізюмченко Л.В. Цілі та комплексні числа: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів. Серія: Навчальні матеріали для учнів фізико-математичної школи. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 112 с.
 • Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я., Ізюмченко Л.В. Многочлени: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів. Серія: Навчальні матеріали для учнів фізико-математичної школи. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 50 с.
 • Ріжняк Р.Я., Кушнір В.А., Кушнір Г.А., Івашина Т.Я. Лабораторні роботи з методики навчання математики: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Математика*». – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.
 • Вороний О.М. Функціональні рівняння в олімпіадній математиці: Посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.
 • Ключник І.Г., Завізіон Г.В. Невизначений інтеграл: Навчальний посібник, 2011.
 • Вассалатій Ю.В. Організація самостійної роботи з математики у профільній школі (матеріали спецкурсу): Навчально-методичний посібник студентів фізико-математичного факультету спеціальності 7.04020101 «Математика*». – Кіровоград: Видавництво «Код», 2012. – 278 с.
 • Ріжняк Р.Я., Кушнір В.А. Лабораторний практикум з методики навчання математики: Методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: вид. Богдан, 2013. – 223 с. Гриф МОНУ.
 • Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри: Навчально-методичний посібник. Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 136 с.
  • Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел: Навчально-методичний посібник. Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 76 с.

foto5

3. Науково-дослідна робота кафедри математики

На кафедрі математики наукова робота ведеться за такими напрямками:

 • «Проблеми підвищення ефективності навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі, вивчення історичних закономірностей історії науки і техніки» (професори Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я., доценти Войналович Н.М., Вдовенко В.В., Нічишина В.В., Ізюмченко Л.В., Вороний О.М., Яременко Ю.В., старший викладач Ботузова Ю.В.);
 • «Актуальні проблеми вищої математики та її застосувань» (професори Волков Ю.І., Кушнір В.А., доценти Ізюмченко Л.В., Вороний О.М., Яременко Ю.В., Ключник І.Г., викладач Гаєвський М.В.).

foto6

З 1993 року при кафедрі математики працює науковий семінар «Математика – її застосування та викладання» (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.I. Волков).

У 2007–2009 рр. на кафедрі математики виконувалася державна науково-дослідна тема «Елементи конкретної математики у професійній підготовці вчителя» (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.І. Волков). Мета дослідження полягала у обґрунтуванні доцільності включення елементів конкретної математики до змісту підготовки майбутніх вчителів та розробці методів навчання елементів конкретної математики в педагогічних вишах. Задачі дослідження були такими: проаналізувати історичні аспекти посилення ролі конкретної математики у математичній освіті; обґрунтувати доцільність включення різницевого числення, систем числення, функціональних рівнянь, олімпіадних задач з математики у систему математичної підготовки вчителя; виявити можливості й резерви розділів конкретної математики для здійснення професійно-педагогічної направленості навчання студентів предмету свого майбутнього викладання; розробити систему методичного забезпечення процесу формування знань студентів з указаних розділів; створити дидактичний матеріал, у тому числі й посібники з різних розділів конкретної математики; розкрити світоглядний потенціал і, зокрема, прикладний потенціал конкретної математики; створити програму спецкурсу з конкретної математики. Результати дослідження впроваджені в навчальний процес на фізико-математичному факультеті нашого університету.

foto7

У 2008–2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області кафедрою математики разом з кафедрою прикладної математики, статистики та економіки виконувалася науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. АвраменкоО.В., проф. Ріжняк Р.Я.). Метою проекту було забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області з використанням інноваційних технологій. Основні завдання, заходи та результативні показники науково-дослідної роботи полягали у створенні на базі фізико-математичного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка «Центру математичної підготовки», розробці веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення щодо розв’язування задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області, створенні системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.

У 2009–2010 рр. на кафедрі математики виконувалася державна науково-дослідна тема «Інноваційні методи навчання математики» (керівник – доктор педагогічних наук, професор В.А. Кушнір). Мета дослідження полягала у розробці інноваційних методів навчання математики учнів та студентів та їхнє впровадження в навчально-виховний процес шкіл, коледжів, ліцеїв, педагогічних навчальних закладів. Отримані були такі наукові результати: виділені й дослідженні основні інноваційні аспекти змісту курсу «Методика навчання математики», створені евристичні алгоритми розв’язування текстових математичних задач на основі нового поняття «Матриця інформації», розкрита інноваційна сутність математичного моделювання у розв’язуванні навчальних математичних задач (текстових, дослідженні функцій, розв’язуванні рівнянь і нерівностей), дослідженні окремі аспекти інноваційності комп’ютерного моделювання у розв’язуванні задач. Результати дослідження впроваджені в курси навчальних дисциплін ЦДПУ ім. В. Винниченка: «Вибрані питання математики» (4-5 курси), «Конкретна математика» (4 курс), «Методика навчання математики у вищій школі» (Магістратура), «Методика навчання математики» (3-5 курси), «Вища математика» (1 курс), ліцей при ЦДПУ ім. В. Винниченка.

foto8

Кафедра математики підтримує тісні зв'язки з такими університетами та інститутами:

 • Краківська політехніка (Польща);
 • Інститут математики НАН України,
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Кіровоградський національний технічний університет;
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 • Державна льотна академія України Національного авіаційного університету;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

foto10

Кафедра математики є одним з організаторів відкритої студентської конференції «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики». Також студенти-математики беруть участь у всеукраїнських математичних студентських олімпіадах.

При кафедрі математики працюють студентські гуртки та проблемні групи:

 • Математика, її застосування та викладання (керівник – професор Волков Ю.І.);
 • Інтегративний підхід до вивчення математики у вищому педагогічному навчальному закладі (керівник – доцент Нічишина В.В.);
 • Кільця та модулі (керівник – доцент Яременко Ю.В.);
 • Задачі теорії наближення функцій (керівник – викладач Гаєвський М.В.).

 

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в математичних знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями і відчуваєте у собі потенціал та хист до вчительства (а, отже, і педагогічного менеджменту) – викладачі кафедри математики фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекають на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.