У складі фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка працюють наступні кафедри:

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності є випусковою за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної і заочної форм навчання; за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної і заочної форм навчання; за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Цифрові технології) денної форми навчання; за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості) денної форми навчання. Кафедра забезпечує увесь навчальний процес із фахових курсів на вказаних напряму та спеціальності, організовує різні види практики студентів, а також із курсів безпеки життєдіяльності, охорони праці та технічних засобів навчання для студентів усіх факультетів університету.

Кафедра прикладної математики статистики та економіки є випусковою кафедрою популярних напрямків підготовки 6.040302 Інформатика та 6.040205 Статистика, а також спеціальностей 8.04030201, 7.04030201 Інформатика, 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика, 7.04020501 Статистика, 8.18010022 Освітні вимірювання. Кафедра забезпечує навчальний процес з фундаментальних математичних курсів з прикладної математики, статистики, економіки, низки спеціальних курсів, а також організовує різні види практики студентів на всіх спеціальностях.

Кафедра математики

Кафедра фізики та методики її викладання є випусковою за напрямком підготовки 6.040203 Фізика* та спеціальностей 8.04020301 Фізика* і 7.04020301 Фізика*. Кафедра забезпечує навчальний процес з курсу загальної фізики, теоретичної фізики, історії фізики, шкільного курсу фізики та методики його викладання, астрономії та методик навчання астрономії, низки спецкурсів, а також організовує різні види практики студентів.

Кафедра інформатики