У складі факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка працюють наступні кафедри:

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності є випусковою за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної і заочної форм навчання; за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної і заочної форм навчання; за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Цифрові технології) денної форми навчання; за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості) денної форми навчання. Кафедра забезпечує увесь навчальний процес із фахових курсів на вказаних напряму та спеціальності, організовує різні види практики студентів, а також із курсів безпеки життєдіяльності, охорони праці та технічних засобів навчання для студентів усіх факультетів університету.

Кафедра математики та цифрових технологій забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньо-професійні програми: Середня освіта (Математика та Інформатика), Середня освіта (Математика та Фізика), Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика), Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка, Професійна освіта (Цифрові технології);  другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійні програми: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка), Середня освіта (Математика), Організація освітнього процесу: управління та експертиза, Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект), Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика), Професійна освіта (Цифрові технології); третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Прикладна математика, також на кафедрі започатковані програми підвищення кваліфікації.

Кафедра фізики та методики її викладання є випусковою за напрямком підготовки 6.040203 Фізика* та спеціальностей 8.04020301 Фізика* і 7.04020301 Фізика*. Кафедра забезпечує навчальний процес з курсу загальної фізики, теоретичної фізики, історії фізики, шкільного курсу фізики та методики його викладання, астрономії та методик навчання астрономії, низки спецкурсів, а також організовує різні види практики студентів.

Кафедра інформатики