2022-2023 н.р.

Розклад Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"

Розклад перескладань I семестр

Розклад перескладань для магістрів II курсу 2022-2023 н.р.

Витяг з положення про державну атестацію

Підгрупи на атестацію

Склад членів ЕК_грудень 2022-2023

Розклад заліково-екзаменаційної сесії бакалаври

Розклад заліково-екзаменаційної сесії магістри 1 курс

Розклад атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Розклад залікової сесії магістри II курс

Зимова сесія 1 курс ЗФН

Зимова сесія 2 курс ЗФН

Зимова сесія 3 курс ЗФН

Зимова сесія 4 курс ЗФН

Магістри 1 курс ЗФН   

Магістри 2 курс ЗФН

Перелік заліків та екзаменів (2022-2023 н.р.)

Розклад занять на настановчу сесію для магістрів заочників 1 курсу

Настановча сесія заочники 1 курс група ТН22Б-З

Розклад факультету МПНТ на 1 сем 2022_2023 н.р. з посиланнями

Начитка факультету МПНТ на 1 сем 2022_2023 н.р. з посиланнями

Графік освітнього процесу 2022-2023 1 семестр

Графік освітнього процесу 2022-2023 2 семестр

Архів розкладів: