буклет Географія 2

Мета ОП: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності вчителя географії (для ОП 2,3 — додатково вчителя англійської мови / історії), зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання з фаху, що передбачає застосування певних теорій та методів географічної, педагогічної та інших наук, впровадження інновацій в професійну діяльність та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. Формування загальних та професійних компетентностей, що забезпечують вільний доступ до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти

КВАЛІФІКАЦІЯ

1. Бакалавр середньої освіти (Географія). Вчитель географії закладу загальної середньої освіти. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

2. Бакалавр середньої освіти (з предметної  спеціальності “Географія”). Вчитель географії та англійської мови основної школи.

3. Бакалавр середньої освіти ( з предметної спеціальності “Географія”). Вчитель географії та історії основної школи.

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

 • вчитель географії закладу загальної середньої освіти;
 • вчитель географії та англійської мови закладу загальної середньої освіти;
 • вчитель географії та історії закладу загальної середньої освіти;
 • керівник туристичного та краєзнавчого гуртка у закладах загальної середньої освіти та позашкільних установах (зокрема у центрах туризму, краєзнавства та екскурсій);
 • організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • керівник підрозділів у сфері освіти;
 • керівник підрозділів у сфері туризму;
 • науковий співробітник в природоохоронних установах – біосферних та природних заповідниках, національних природних парках тощо;
 • управлінські посади в туристичних фірмах, готельних підприємствах;
 • посада менеджера у туристських організаціях і фірмах;
 • фахівець з охорони навколишнього середовища

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У розпорядженні студентів – навчальні корпуси; гуртожитки;  тематичні кабінети;  спеціалізовані лабораторії;  комп’ютерні класи; пункти харчування; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики; обладнання та устаткування, необхідне для лабораторних і польових досліджень географічних об’єктів і систем; картографічні матеріали; туристичне спорядження; технічні засоби навчання, друковані та Інтернет-джерела інформації для формування предметних компетентностей з географії в процесі навчання здобувача і необхідних в освітньому процесі з географії в школі; використання баз для проведення навчальних  і виробничої практик в інших освітніх установах (за договорами про співпрацю).

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

1. Пропедевтична з психології 

2. Пропедевтична з педагогіки

3. Виробнича педагогічна практика у школі

Фото38Фото39Фото40Фото42

4. Комплексна географічна практика

5. Комплексна фізико-географічна практика

6. Комплексна фізико- та суспільно-географічна практика

7. Комплексна суспільно-географічна практика

Фото43Фото44Фото46Фото48

КАДРОВИЙ СКЛАД

До реалізації ОП “Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота” залучено: 1 доктор географічних наук, професор; 1 доктор економічних наук, професор.; 6 кандидатів географічних наук (в т.ч. 5 доцентів); 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 1 кандидат біологічних наук, доцент; 1 кандидат філологічних наук, доцент; 1 кандидат історичних наук, доцент;1 кандидат філософських наук.

До реалізації ОП “Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))  залучено: 1 доктор географічних наук, професор; 1 доктор філологічних наук, професор; 6 кандидатів географічних наук (в т.ч. 5 доцентів); 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 1 кандидат психологічних наук, доцент; 1 кандидат біологічних наук, доцент; 1 кандидат філологічних наук, доцент; 1 кандидат історичних наук, доцент; 1 кандидат філософських наук; 1кандидат фізико-математичних наук, доцент.

До реалізації ОП “Середня освіта (Географія та Історія)” залучено: 1 доктор географічних наук, професор; 6 кандидатів географічних наук (в т.ч. 5 доцентів); 10 кандидатів історичних наук (в т.ч. 9 доцентів), 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 1 кандидат біологічних наук, доцент; 1 кандидат філологічних наук, доцент; 1 кандидат філософських наук; 1кандидат фізико-математичних наук, доцент.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Фото49Фото50Фото51Фото54