буклет Природничі науки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Мета освітньої програми: опанування майбутнім фахівцем змісту навчальних дисциплін із теорії та методики навчання природничих наук у закладі загальної середньої освіти; формування умінь, форм, методів та засобів навчання, контролю та оцінювання результатів навчання; формування умінь, навичок і здатності до організації освітнього процесу, готовності до використання знань та умінь до самоорганізації власної професійної діяльності

По завершенню освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Середня освіта (Природничі науки) пропонуємо подальше навчання за спеціальністю на другому (магістерському) рівні вищої освіти

 КВАЛІФІКАЦІЯ

 Бакалавр середньої освіти. Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології закладу загальної середньої освіти

 КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

 • вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології закладу загальної середньої освіти
 • викладач закладу фахової перед вищої освіти (природничі науки, фізика, хімія, біологія)
 • викладач закладу професійно-технічної освіти (природничі науки, фізика, хімія, біологія)
 • лаборант (освіта) за профілем предметних складників (фізика, хімія, біологія)
 • керівник гуртка в закладі позашкільної освіти учнівської молоді
 • можливість вступу до магістратури, а згодом до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 У розпорядженні студентів – навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; аудиторії з мультимедійним обладнанням, спеціалізовані навчальні лабораторії, майстерні, комп’ютерні класи із доступом до мережі Internet; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; пункти харчування; спортивна зала, спортивні майданчики; бази для проведення навчальних і виробничої практик в інших освітніх установах (за договорами про співпрацю)

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Пропедевтична з психології 
 2. Пропедевтична з педагогіки
 3. Виробнича педагогічна практика у школі

Фото20Фото22Фото23Фото24

 Навчальна лабораторно-хімічна практика

 1. Комплексна практика з біології
 2. Навчальна практика зі шкільного фізичного експерименту

Фото26Фото28Фото29Фото30

 КАДРОВИЙ СКЛАД

 До реалізації ОП «Середня освіта (Природничі науки)» залучено: 2 доктори педагогічних наук, професори; 1 доктор біологічних наук, професор; 2 доктори педагогічних наук, доценти; 1 доктор історичних наук, професор; 3 кандидати хімічних наук, доценти; 2 кандидати біологічних наук, доценти, 1 кандидат педагогічних наук; 1 кандидат сільськогосподарських наук.

 СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Фото31Фото32Фото34Фото36