Кафедра природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання створена на факультеті математики, природничих наук та технологій 01 вересня 2021 року (відповідно до наказу ректора Центральноукраїнського державно педагогічного університету імені  Володимира Винниченка №118/1-ун від 10 серпня 2021 року про реорганізацію факультетів та кафедр університету з 01 вересня 2021 року об’єднано кафедру природничих наук та методики їхнього навчання та кафедру географії та геоекології у кафедру природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання).

 

1. Професорсько-викладацький склад кафедри

2. Спеціальності та освітні програми

3. Наукова робота кафедри

4. Абітурієнту

  

1. Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Сальник Ірина Володимирівна в.о. завідувача кафедри, доктор педагогічних наук, професор
 2. Дефорж Ганна Володимирівна доктор історичних наук, професор 
 3. Калініченко Надія Андріївна доктор педагогічних наук, професор 
 4. Кривульченко Анатолій Іванович доктор географічних наук, професор 
 5. Плющ Валентина Миколаївна доктор педагогічних наук, професор 
 6. Подопригора Наталія Володимирівна доктор педагогічних наук, професор 
 7. Трифонова Олена Михайлівна доктор педагогічних наук, доцент 
 8. Аркушина Ганна Феліксівна кандидат біологічних наук, доцент 
 9. Боброва Марія Сергіївна кандидат біологічних наук, доцент 
 10. Бохан Юлія Володимирівна кандидат хімічних наук, доцент 
 11. Терещенко Оксана Василівна кандидат хімічних наук, доцент 
 12. Клоц Євген Олександрович  кандидат хімічних наук, доцент 
 13. Форостовська Тетяна Олександрівна кандидат педагогічних наук, викладач 
 14. Волчанський Олег Володимирович кандидат фізико-математичних наук, доцент 
 15. Сірик Едуард Петрович кандидат педагогічних наук, доцент 
 16. Чінчой Олександр Олександрович кандидат педагогічних наук, доцент 
 17. Гелевера Ольга Федорівна кандидат географічних наук, доцент 
 18. Зарубіна Антоніна Володимирівна кандидат географічних наук, доцент 
 19. Маслова Наталія Миколаївна кандидат географічних наук, ст. викладач
 20. Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна кандидат біологічних наук, доцент 
 21. Онойко Юрій Юрійович кандидат географічних наук, доцент 
 22. Семенюк Лариса Леонтіївна кандидат географічних наук, доцент 
 23. Сільченко Юлія Юріївна кандидат географічних наук, доцент

 

2. Cпеціальності та освітні програми

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Ми надаємо найкращі умови для навчання, тому у 2020 році успішно пройшли акредитацію освітніх програм: 014 Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота та 014 Середня освіта (Природничі науки)  другого (магістерського) рівня вищої освіти; освітньої програми 014 Середня освіта (Хімія та Біологія)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Заняття студентів проводяться в оснащених на сучасному рівні мультимедійних лекційних аудиторіях, кабінетах та лабораторіях 

 

3. Наукова робота кафедри

 

Наукова діяльність кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчаннязорієнтована на виконання викладачами кафедри наукових досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовці науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів

Наукові теми кафедри:

 • Актуальні географічні проблеми Центральної та Південної України
 • Теоретичні і методичні основи навчання фізики, хімії, біології та природничих наук у закладах освіти
 • Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у педагогічних університетах
 • Хімічні дослідження і аналіз біотичних та абіотичних об’єктів і речовин з метою оцінки навколишнього середовища і теоретичного обґрунтування інтенсифікації реакцій та обмінних процесів їхнього практичного застосування

 

4. Абітурієнту

 

 Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями: