kushnirкандидат фізико-математичних,

доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, завідувач кафедри математики

Тема докторської дисертації: «Системний аналіз педагогічного процесу вищої школи» (Інститут Професійної освіти АПН України (2003 рік).

Наукові інтереси: моделювання складних систем, методологічні проблеми педагогіки, інноваційні методи навчання математики, використання ІКТ при навчанні математики.

Має біля 300 наукових праць з них (дві монографії,11 посібників), більшість статей з видань, затверджених ВАК України.

volkovдоктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики,

Заслужений працівник освіти України

Тема докторської дисертації: «Додатні лінійні оператори, які породжені мірами»,спеціальність 01.01.01 Математичний аналіз. ( Київ, інститут математики АН УРСР, 1991 р.)

Наукові інтереси: теорія наближення функцій, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика.

Всього більше 125 публікацій.

riznyakдекан фізико-математичного факультету, доктор історичних наук, професор.

Тема докторської дисертації: «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 2015 рік).

Наукові інтереси: технології навчання математики, історія науки і техніки.

Має біля 200 наукових та науково-методичних публікацій.

yaremenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації:«Бірядні кільця і модулі над ними» (Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1988 р.).

Наукові інтереси: теорія кілець, методика навчання математики.

Має близько100 наукових та методичнихпублікацій.

izymcenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Модулі над нетеровими спадковими кільцями» (Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994 р.)

Наукові інтереси: методика навчання алгебри і геометрії, особливості роботи з обдарованими дітьми, олімпіадні задачі.

Має більше 80 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях.

voinolovschкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя» (спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.Д. Драгоманова, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів математики; теорія ймовірностей, дискретна математика.

Автор понад 50 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 5 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

nichishinaкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний  підхід  до  вивчення математичних  дисциплін  у  процесі  підготовки майбутніх  вчителів  математики» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград, 2008 р.)

Наукові інтереси: проблеми неперервної педагогічної освіти, інтеграція в освіті, методика навчання математики.

Автор 21 науково-методичної публікації, серед яких 7 – навчально-методичні посібники.

klyuchnuk1кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації: “Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 2010 р.)

Наукові інтереси: диференціальні рівняння.

Має понад 40 наукових публікацій.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

butuzovaкандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький, 2014 р.)

Наукові інтереси: дистанційне навчання, використання нових інформаційних технологій під час викладання математичних дисциплін у школі та вищих навчальних закладах

Має більше 20 науково-методичних публікацій, в тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях.

gayevskiiвикладач кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Тема кандидатської дисертації: «Задачі наближення аналітичних та ψ -диференційовних функцій»

Наукові інтереси: теорія функцій дійсної та комплексної змінної, функціональний аналіз, теорія наближення функцій, лінійні методи підсумовування рядів Фур’є та Тейлора.

Має понад 20 науково-методичних публікацій.

boykom старший лаборант

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2013 р.). Спеціальність: «Математик. Вчитель математики».

Магістратура: Спеціальність: «Математик. Викладач математики» (2014 р.)

Публікації:1 друкована праця.