butuzovaЗавідувачка кафедри математики і методики її навчання,

доктор педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький, 2014 р.)

Наукові інтереси: методика навчання математики, дистанційне навчання, використання нових інформаційних технологій під час викладання математичних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти

Має більше 70 науково-методичних публікацій

В 2004 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №19 в м. Кіровоград і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. В 2009 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою та диплом магістра математики з відзнакою.

З вересня 2009 року працювала старшим лаборантом та асистентом на кафедрі математики фізико-математичного факультету КДПУ ім. В.Винниченка. З 2011 року працює вчителем математики в комунальному закладі «Педагогічний ліцей», що функціонує на базі КДПУ ім. В.Винниченка (нині це КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»).

У 2011 році вступила до аспірантури КДПУ ім. В.Винниченка, де навчалася за спеціальністю «13.00 04 – теорія й методика професійної освіти». В квітні 2014 року достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання».

З квітня 2015 року по теперішній час працює на кафедрі математики.

У 2020 році було присвоєне вчене звання доцента кафедри математики.

До кола наукових інтересів входять: методика навчання математики, використання ІКТ в процесі навчання математичних дисциплін, проблеми організації дистанційного навчання старшокласників та студентів.

Основні публікації:

1. Botuzova Y. Factors of Providing the Continuity of Teaching Mathematics During Transition from High School to University. Universal Journal of Educational Research. 2020. Nr 8(3). P. 857-865.

2. Ботузова Ю.В. Досвід використання засобів ІКТ у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75. №1. С.153-169.

3. Ботузова Ю.В. Проблеми забезпечення наступності у формуванні професійного самовизначення абітурієнтів. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. VII(35). I.213. P. 28-33.

4. Ботузова Ю.В. Формирование информационно-цифровой компетентности на уроках Математики. Revista Univers Pedagogic. 2019. Nr.2 (62). С. 32-37.

5. Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності навчання математики при підготовці до розв’язування задач ЗНО методом оцінки. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. Вип. 3 (25). ч.2. С.21-28.

6. Ботузова Ю.В. Технологія забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі «школа-ЗВО педагогічного профілю». Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. 268 с.

7. Ботузова Ю.В. Диференціальне числення функції кількох змінних: розробки практичних занять в аспекті використання комп’ютерних, мобільних технологій та Інтернет-ресурсів у вивченні математичного аналізу. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2016. 144 с.

8. Ботузова Ю.В. Ряди: розробки практичних занять в аспекті використання комп’ютерних, мобільних технологій та Інтернет-ресурсів у вивченні математичного аналізу. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2016. 132 с.

 Профіль в Google Scholar

 Профіль в Scopus

 Профіль Web of Science(Publons)