butuzovaкандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький, 2014 р.)

Наукові інтереси: дистанційне навчання, використання нових інформаційних технологій під час викладання математичних дисциплін у школі та вищих навчальних закладах

Має більше 20 науково-методичних публікацій, в тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях.

В 2004 році закінчила Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №19 в Кіровограді і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. В 2009 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою та диплом магістра математики з відзнакою.

З вересня 2009 року працювала старшим лаборантом та асистентом на кафедрі математики фізико-математичного факультету КДПУ ім. В.Винниченка. З 2011 року працює вчителем математики в комунальному закладі «Педагогічний ліцей», що функціонує на базі КДПУ ім. В.Винниченка.

В 2011 році вступила до аспірантури КДПУ ім. В.Винниченка, де навчалася за спеціальністю «13.00 04 – теорія й методика професійної освіти». В квітні 2014 року достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання».

З квітня 2015 року займає посаду старшого викладача кафедри математики.

Має більше 20 науково-методичних публікацій, в тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях.

До кола наукових інтересів входять: використання ІКТ в процесі навчання математичних дисциплін, проблеми організації дистанційного навчання старшокласників та студентів.

Основні публікації:

  1. Організація самостійної роботи з математики у профільній школі (матеріали спецкурсу). Навчально-методичний посібник студентів фізико-математичного факультету спеціальності 7.04020101 «Математика*» – Кіровоград: Видавництво "Код", 2012.– 278 с.
  2. Организация самостоятельной работы студентов с использованием технологий дистанционного образования // Концепт. – 2013. – № 12 (декабрь). – ART 13270. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13270.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
  3. Використання програмних засобів під час навчання побудові перерізів многогранників// Наукові записки. – Випуск 6. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної та технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – С. 3-9
  4. Використання математичних пакетів у процесі вивчення курсу диференціальних рівнянь// Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград:КДПУ, 2015. т.Вип. 141,N ч. 2.-С.24-29

   Профіль в Google Scholar