Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

  • освітньо-професійна програма бакалаврату «Середня освіта (Математика та Інформатика)»
  • освітньо-професійна програма бакалаврату «Середня освіта (Математика та Фізика)»
  • освітньо-професійна програма бакалаврату Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)
  • освітньо-професійна програма бакалаврату Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка
  • Професійна освіта (Комп'ютерні технології)/Професійна освіта (Цифрові технології)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: