salnik1

Завідувачка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання,

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі»

Коло наукових інтересів: синергетика в освіті, впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти.

Публікації: автор більш ніж 180 наукових праць, серед яких одна монографія; 25 навчальних посібників (6 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка).

defordj

Освіта:

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність «Хімія і біологія». Кваліфікація вчитель хімії і біології, 1999 р;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Ступінь магістра за спеціальністю Біологія. Кваліфікація Біолог. Викладач вищого навчального закладу, 2017 р.

Калініченко

Вчений ступінь, звання: професор, доктор педагогічних наук, заслужений учитель України.

Освіта: Уманський державний педагогічний інститут, 1964 р.; спеціальність: біологія та основи сільськогосподарського виробництва; кваліфікація: вчитель біології та основ сільського господарства.

Професійна діяльність: після закінчення ВУЗу у 1964 році працювала на посадах: з 15 серпня 1964 року по 15 серпня 1974 року – заступник директора з навчально-виховної роботи Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 15 серпня 1974 року по 1 жовтня 1996 року – директор Комишуватської середньої школи Новоукраїнського району Кіровоградської області; з 1 жовтня 1996 року по 31 серпня 2014 року – завідувач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; з 1984 року по 31 серпня 2014 року – доцент, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (за сумісництвом). З 1 вересня 2014 року – професор кафедри біології; з 26 грудня 2014 року – завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Науковий кореспондент Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України (1984 – 2012).

KrivulchenkoA.IОсвіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Географія», 1970 р.

Професійна діяльність:

 • 1970-1976 рр. - вчитель географії, завуч школи (Херсонська, Миколаївська обл.);
 • 1977-1985 рр. - інженер-гідрогеолог, інженер-ґрунтознавець, старший гідрогеолог Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
 • 1985 – 1999 рр. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри КДПУ ім. В.Винниченка ;
 • 1999-2002 рр. — докторант Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри географії КДПУ ім.. В. Винниченка;
 • 2003-2014 рр. – професор, завідувач кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка;
 • з 2018 р. – професор кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім.. В.Винниченка.
 • з 2022 року - професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Теми дисертаційних досліджень:

 • «Принципы и методы ландшафтного подхода к оптимизации массивов орошения степной зоны (на примере Чаплинского массива орошения)», 1984 р.
 • «Галогеохімія ландшафтних комплексів ґрунто-підгрунтя Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю», 2003 р.

Plusch

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Podoprygora fotoОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувачка відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти, професорка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДУ імені Володимира Винниченка.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професорка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

TryfonovaОсвіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2004 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

arkushinaОсвіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова, 1991 р.

Професійна діяльність:

1985-1986 рр. – лаборант кабінетів хімії і біології середньої школи №6 м.    Кіровограда

1986-1991 рр. – навчання в Одеському державному університеті ім.  І.І. Мечникова;

1991 р. – вчитель біології і хімії середньої загальнооствітньої школи №11 м. Кіровограда;

1991-1995 рр. – вчитель біології і хімії навчально-наукового комплексу м. Кіровограда (кібернетично-технічний коледж; спеціалізована школа №8);

З 1995 р. –  викладач, старший викладач КДПУ ім. Володимира Винниченка, доцент кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка

Вчений ступінь, звання – кандидат біологічних наук, доцент.

kaznacheeva Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія; кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності, 2008 р.;

Професійна діяльність:

 • 2008-2009 рр. – лаборант кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2009-2012 рр. – завідувач лабораторії кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2012-2013 рр. – викладач кафедри біології ЦДПУ імені Володимира Винниченка;
 • з 2013 р. – старший викладач кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ імені Володимира Винниченка;

bohanОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

tereschenkoОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Учене звання: доцент.

Напрями наукової та професійної діяльності:

 1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
 2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

klots1Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

forostovskaОсвіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Посада: викладач кафедри природничих наук і  методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення»

volchanskiy

кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.).

Коло наукових інтересів: вивчення властивостей теплових хвиль та їх застосування для безруйнівної діагностики дефектів в конденсованому середовищі, методика навчання фізики, біофізики та астрономії, розвиток дослідницьких здібностей школярів.

 

sirik E

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007р.)

Наукові інтереси: удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

chinchoi1

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

GeleveraO.F

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, спеціальність «Географія», 1994 р.

Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність «Агрономія», магістр, 2019 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент кафедри географії та геоекології

Напрямки наукової та професійної діяльності:Фізична географія; Ґрунтознавство; Гідрологія; Кліматологія; Геоекологія; Рекреаційна географія.

Тема дисертаційного дослідження: «Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)», 2002 рік.

ZarubinaA.V

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2001 р.;

Посада: старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук;

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Вивчення рекреаційно-туристичного потенціалу України та Кіровоградської області; Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг Кіровоградської області; Активні види туристичної діяльності; Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів.

Тема дисертаційного дослідження:«Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області», 2010 р.

MaslovaN.M

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка, 1998, рік, спеціальність “Географія і біологія”

Посада:  старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Наукові інтереси: Географія населення,  етногеографія, географія релігій, політична географія та геополітика,   методика навчання географії.

Напрямки наукової дільності:

Територіальні аспекти сучасних соціокультурних процесів та їх трансформації в Центральній Україні; Етномовна та георелігійна ситуація в Кіровоградській області; Розвиток етнотуризму в Україні та Кіровоградській області; Динаміка електоральних симпатій населення та електорально-географічні процеси  в Центральній Україні; Геодемографічні процеси в Україні та Кіровоградській області; Застосування інноваційних технологій в процесі навчання географії в середній та вищій школі.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 рік.

Myrza SidenkoV.N

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова,

геолого-географічний факультет, спеціальність «Географія», 1981 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Біотичне та ландшафтне різноманіття території Центральної України; Формування мережі природно-заповідних територій, регіональної екологічної мережі; Охорона та раціональне використання природних ресурсів; Інноваційні технології викладання географічних дисциплін у вищій та середній освіті

Тема дисертаційного дослідження: «Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення”, 2003 р.