22

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на фізико-математичному факультеті акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 12 Інформаційні технології Спеціальності 122 Комп’ютерні науки, кваліфікації 3121  Фахівець з інформаційних технологій. Підготовку фахівців спеціальності Комп’ютерні науки здійснює профільна Кафедра інформатики та інформаційних технологій.

1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки»

Чому варто навчатися комп’ютерних наук?

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки»

Ресурсне забезпечення спеціальності

Практична підготовка

Працевлаштування

Переваги навчання в ЦДПУ ім. В. Винниченка

3. Студентське життя: тримаємо руку на пульсі IT

Участь в IT-заходах нашого міста

Семінар «Сучасні інформаційні технології»

Участь в олімпіадах, наукових дослідженнях, конкурсах

1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки»

Ми живемо в епоху суцільної комп’ютеризації, Інтернет-технологій, хмарних обчислень (cloud  computing), штучного інтелекту (artificial intelligence), Інтернету речей (Internet of Things), робототехніки (robotics), високопродуктивних розподілених обчислень з величезними обсягами даних (big data).

Стрімкий розвиток IT-індустрії призводить до потреби у висококваліфікованих спеціалістах, які володіють новітніми технологіями розробки програмного забезпечення (ПЗ). Потрібні не просто кодери, а професійні розробники ПЗ, які здатні проектувати ефективні та надійні інформаційні системи і керувати програмними проектами.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» (Фахівці з інформаційних технологій ) володіють сучасними технологіями розробки програмного забезпечення, різними мовами програмування та знаннями, необхідними для проектування та програмування інформаційних мереж, навичками проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування.

Чому варто навчатися комп’ютерних наук?

 • Програмування – це одна із найбільш оплачуваних професій
 • Світ потребує гарних програмістів, ця професія затребувана
 • Програмування – професія творчих, наполегливих, натхненних людей
 • Не потрібні якісь особливі здібності, щоб бути програмістом
 • Широкий діапазон вакантних посад – можливість кар’єрного росту
 • Ви можете працювати самостійно або бути членом команди
 • Програмування дає силу влади над «залізом» та масивами даних
 • Програмування вчить мислити, дає навички вирішення проблем
 • Програмування гарантує самовдосконалення і самореалізацію
 • Стабільне задоволення від реалізованих ідей та результатів праці

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки»

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 12 Інформаційні технології Спеціальності 122 Комп’ютерні науки (ліцензований обсяг – 30 осіб), кваліфікації 3121  Фахівець з інформаційних технологій.

Підготовка здійснюється згідно освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки (Програмування та адміністрування)". Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють знаннями і компетентностями в галузі інформаційних технологій, здатних застосовувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах

Термін навчання становить 3 роки 10 місяців. Форма навчання: денна.

Навчання на даній спеціальності передбачає поглиблену підготовку в області математичних дисциплін, яка дозволяє студентам опанувати криптографію, теорію алгоритмів, математичне моделювання, методи оптимізації та дослідження операцій та ін.

Вивчення блоку дисциплін практичної та професійної підготовки (більшість фундаментальних дисциплін відноситься до технологій програмування) забезпечує випускників спеціальності необхідними знаннями для вирішення, наприклад, таких задач:

 • Створення ПЗ з використанням мов різного рівня (Assembler, C/C++, SQL, PHP, Java, Java Script);
 • Проектування ПЗ на основі сучасних технологій (ООП, UP, RDD, TDD) та засобів (UML, Argo UML, Visual Paradigm та ін.);
 • розробка інтернет-додатків з використанням Java, PHP, JavaScript, HTML5, CSS та інших сучасних технологій;
 • розробка додатків для мобільних пристроїв (Android Studio).

Згідно з навчальним планом підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» вивчають обов’язкові дисципліни циклу загальної підготовки та дисципліни професійної підготовки, серед яких програмування, операційні системи, бази даних та інформаційні системи, інформаційні мережі, програмування веб-застосувань, методи оптимізації та дослідження операцій, проектування програмних систем та ін. Крім цього студенти мають можливість вивчати ряд вибіркових дисциплін.

Ресурсне забезпечення спеціальності

Спеціальність «Комп’ютерні науки» забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням, навчальними та методичними матеріалами. Значна частина навчально-методичних матеріалів розташована в системі дистанційної освіти Moodle-КДПУ, освітньому середовищі «Вікі КДПУ» на базі MediaWiki та університетському репозитарії.

Практична підготовка

Практична підготовка студента передбачає проходження навчальних та виробничих практик, виконання ряду курсових робіт та проектів, підготовку та захист кваліфікаційної роботи.

Теми кваліфікаційних робіт випускників спеціальності обираються студентами разом з науковими керівниками з урахуванням потреб ринку IT-технологій, здібностей та інтересів студента, нинішнього та майбутнього працевлаштування випускника. Оскільки фахівці з інформаційних технологій переважно зорієнтовані на розробку програмного забезпечення, тематика більшості курсових та дипломних робіт пов’язана саме з розробкою сучасних програмних засобів.

Теми кваліфікаційних робіт останніх років охоплюють широке коло інформаційних систем – настільні, мобільні та веб-додатки, призначені для автоматизації навчального процесу, програмні системи для бізнесу та навчання, криптографічні та геоінформаційні системи, ігрові додатки, віртуальні музеї, системи опитування, обліку кадрів та багато інших. У своїх кваліфікаційних роботах студенти використовують математичні та статистичні методи аналізу даних, оптимізації та прийняття рішень, віртуалізації, розпізнавання образів, машинного навчання. Програмні системи будуються з використанням сучасних мережевих front-end і back-end технологій та фрейворків: Node.js, Ionic, Laravel, Vue.js, AngularJS, баз даних: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, мов програмування: C/С++, Java, JavaScript, Maple, PHP, Python, SQL та ін.

Працевлаштування

Завдяки високому рівню теоретичної та практичної підготовки випускники спеціальності успішно працевлаштовуються у провідних фірмах, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та web-додатків; відділах інформатизації підприємств різних рівнів та форм власності; проектних та дослідницьких організаціях; сервісних центрах, комерційних фірмах, закладах вищої освіти.

001

Випускники кафедри інформатики та інформаційних технологій працюють провідними фахівцями у відомих компаніях з розробки програмного забезпечення, маркетингових та рекламних компаніях багатьох країн світу, зокрема в компаніях США (Snap Inc., Sweet Stack Digital, DataRobot, EPAM Systems, GlobalLogic,), Австрії (Software Competence Center Hagenberg), Великої Британії (Linnworks), Данії (SimCorp, 3Shape), Естонії (Wildix), Ізраїлю (Wix.com), Німеччини (Nearshorefriends GmbH), Сингапуру (TrafficDNA), Швейцарії (Luxoft, PriceHubble), України (EVO, Onix-Systems, MIF Projects, EVNE Developers, Kinect.PRO), Білорусі (Awem Games), Росії (DigitalWill) та багатьох інших.

Переваги навчання в ЦДПУ ім. В. Винниченка

Близько 75% навчальних дисциплін (нормативна частина) є однаковою на спеціальності «Комп’ютерні науки» у всіх закладах вищої освіти України. Це означає, що вступивши на цю спеціальність до нашого університету, абітурієнт, не покидаючи свого міста (області), отримує практично такий самий рівень підготовки, як і у вишах Києва, Харкова, Львова.

3. Студентське життя: тримаємо руку на пульсі IT

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» беруть активну участь у громадському житті факультету та університету, а також вони є традиційними учасниками IT-заходів міста, регіону та інших міст України.

Участь в IT-заходах нашого міста

Нинішні студенти та випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» беруть активну участь в IT-заходах, які відбуваються в місті Кропивницький та інших містах України, зокрема:

-  у щорічному фестивалі «Vesna-Soft», присвяченому IT та програмуванню;

002003

-   ІТ-конференції KirovogradJS;

-   ІТ- та Еко-фестивалі в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький).

-   Google Hashcode Kropyvnitskyi 2017

-   у всесвітньому програмістському марафоні з написання ігор Global Game Jam

004005

Семінар «Сучасні інформаційні технології»

На фізико-математичному факультеті за ініціативи старшого викладача кафедри інформатики Віталія Володимировича Котяка проводиться семінар "Сучасні інформаційні технології", на якому виступають представники ІТ-індустрії як нашого міста, так і інших міст України. У програмі виступів – сучасні сфери інформаційних технологій.

Семінар відкритий для участі фахівців з інформаційних технологій та програмування, а також слухачів – у першу чергу студентів фізико-математичного та інших факультетів університету, які бажають поглибити свої знання або ж, і взагалі, круто змінити на краще свою майбутню кар’єру.

Участь в олімпіадах, наукових дослідженнях, конкурсах

Щорічно в центральному регіоні проводяться змагання ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (AU ICPC). Наш університет періодично також приймає учасників олімпіади. В змаганнях беруть участь кращі команди університетів з Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Команди нашого університету традиційно гідно представляють університет в змаганнях 2-3 етапів.

Серед студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», які гідно представляють університет на олімпіадах, Віктор Туртуріка, Олія Носко, Володимир Міхав, Олександр Сиволап, Антон Нога, Євген Філоненко, Олександр Кислий, Олесь Ізовіта, Дмитро Коріонов, Роман Бондаренко, Євген Москальов та багато інших.

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» беруть активну участь в наукових дослідженнях, конкурсах, публікують результати своїх досліджень.

006

Вступникам

СЕРТИФІКАТИ ЗНО, які потрібно мати для вступу на спеціальність:

Обов’язкові предмети:

 • Українська мова
 • Математика

Вибірковий предмет:

 • Історія України / Іноземна мова / Біологія / Хімія / Фізика / Географія