2Лабораторія методики навчання географії (ауд. 313 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін методичного блоку для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Середня освіта (Географія)». Це спеціально обладнане приміщення з раціональним та логічним розміщенням комплекту наочності, технічних засобів навчання, навчальної, науково- та навчально-методичної літератури, якими студенти мають змогу користуватися при підготовці до практичних занять з методики навчання географії,  проектуванні планів-конспектів уроків та позакласних заходів з географії під час проходження педагогічної практики тощо.

Кабінет методики навчання фізики 404 1Кабінет методики навчання фізики (ауд. 404 та ауд. 406 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.

На базі оновленого обладнання відкривається чималий «простір» для роботи студентів, молодих науковців та підвищення рівня викладання дисциплін: методика навчання фізики, методика навчання природничих наук у старшій школі, сучасні освітні технології у навчанні природничих наук (фізики).

6Кабінет методики викладання фізики має багаті історичні традиції. Він був створений ще в часи початку становлення кафедри фізики, її багаторічним керівником Прокопом Григоровичем Холявенком. Вагомий вклад в його створення та розвиток внесли І.В. Попов, С.П. Величко, В.П. Вовкотруб, М.І. Садовий, І.В. Сальник та інші; їх методичні та практичні надбання суттєво підвищили рівень викладання дисципліни «методика навчання фізики» у ЦДПУ ім. В. Винниченка.

3Електрооптична лабораторія була однією з перших, створених на кафедрі фізики ще в 30-х роках минулого століття. Дві окремі лабораторії почали функціонувати дещо пізніше з моменту введення в дію нового корпусу № 4, в якому розміщений фізико-математичний факультет. Ці дві лабораторії працюють окремо, але з однією препараторською.

IMG 2011«Без вимірювань немислиме пізнання» – сказав відомий англійський фізик сер Ісаак Ньютон. Саме тому фізики не можуть вивчати теорію без практики, яка представлена у вигляді експериментальних досліджень. У лабораторії механіки та молекулярної фізики студенти вперше розпочинають досить непрості навчальні дослідження у вигляді лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Тут запропоновано для виконання серія основних робіт з курсу механіки (15 робіт) та молекулярної фізики (17 робіт). Окремі лабораторні роботи представлені, як в натурному, так і у віртуальному варіанті, що дозволяє студентам розшири уявлення про сучасний експеримент.

003Історично кабінет працював як складова фізичної лабораторії, але прилади, хоча й були зазвичай саморобними, відповідали саме дидактичним вимогам для виконання ефективних демонстрацій. Свого розквіту і розвитку кабінет набув з моменту введення в дію корпусу №4, де розміщений фізико-математичний факультет і кафедра фізики та методики її викладання.

IMG 2323Лабораторію квантової фізики було створено в 70-х роках ХХ століття. До цього окремі лабораторні роботи було виставлено в інших лабораторіях. Біля витоків створення цієї лабораторії стояли: І.З. Ковальов, Ю.М. Мамонтова, І.Ю. Ткачук, Л.О. Волков, Ф.П. Нестеренко, П.В. Сірик.

IMG 2253Лабораторія була створена ще у 50-60–х роках ХХ століття. Вирішальний вклад у створення лабораторії спеціального фізичного практикуму вніс доцент І.З. Ковальов. Саме тому зараз лабораторія носить його ім’я.

кабінет методика навчання хімії 608 5Кабінет методики навчання природничих наук (ауд. 608 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.

Фото 709 головне Лабораторія загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної  хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу та проходження лабораторного практикуму з загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з метою формування практичних умінь та навичок студентів з використання на практиці теоретичних знань та практичних умінь і навичок відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук; сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів і навичками фізико-хімічних методів аналізу.

Фото 712 головне фотоАналітична хімія належить до фундаментальних хімічних наук, предметом якої є теорія і практика хімічного аналізу. Лабораторія забезпечує проходження лабораторного практикуму для студентів з аналітичної хімії (супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичками використання на практиці теоретичних знань та практичних вмінь щодо питань хімічного аналізу). При підготовці студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) особливо важливо навчити їх розрізняти речовини, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних аналітах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.