буклет Хімія

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Мета освітньої програми: створення освітнього середовища для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти й оволодіння системою знань, умінь і практичних навичок в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)», що забезпечують на високому рівні формування здатність фахівця до професійної діяльності відповідно до кваліфікації вчителя хімії, біології та здоров’я людини на рівні загальної середньої освіти через систему інтегральної, загальних і предметних (спеціальних фахових) компетентностей

 КВАЛІФІКАЦІЯ

Бакалавр середньої освіти. Вчитель хімії, біології та здоров’я людини закладу загальної середньої освіти

 КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

 • вчитель хімії, біології та здоров’я людини закладу загальної середньої освіти
 • вчитель хімії, біології та здоров’я людини закладу фахової передвищої освіти
 • лаборант (освіта) за профілем предметних складників (хімія, біологія)
 • керівник гуртка в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти учнівської молоді

 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 У розпорядженні студентів – навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; аудиторії з мультимедійним обладнанням, спеціалізовані навчальні лабораторії, майстерні, комп’ютерні класи із доступом до мережі Internet; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; пункти харчування; спортивна зал, спортивні майданчики; бази для проведення навчальних і виробничої практик в інших освітніх установах (за договорами про співпрацю)

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 1. Пропедевтична з психології 
 2. Пропедевтична з педагогіки
 3. Виробнича педагогічна практика у школі

Фото3Фото4Фото5Фото6

 1. Навчальна лабораторно-хімічна практика
 2. Навчальна комплексна практика (зоологія, ботаніка)
 3. Навчальна комплексна практика (природа рідного краю, дендрологія)
 4. Навчальна хіміко-технологічна практика

Фото8Фото9Фото10Фото12

КАДРОВИЙ СКЛАД

 До реалізації ОП «Середня освіта (Хімія)» залучено: 2 доктори педагогічних наук, професори; 1 доктор біологічних наук, професор; 2 доктори педагогічних наук, доценти; 1 доктор історичних наук, професор; 3 кандидати хімічних наук,  доценти; 2 кандидати біологічних наук, доценти, 1 кандидат педагогічних наук; 1 кандидат сільськогосподарських наук.

 СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

 Фото14Фото15Фото17Фото18