1 1Спеціальність «Математика» разом зі спеціальністю «Фізика» є «найстарішими» не лише на фізико-математичному факультеті, а в КДПУ ім. В. Винниченка за ввесь період його функціонування. З 1930 року наш вищий навчальний заклад розпочав готувати вчителів математики. З 1998 року на факультеті розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю «Математика». Остання акредитація спеціальності «Математика» за всіма освітньо-професійними рівнями відбулася 2011 року. В цілому спеціальність «Математика» була повторно акредитована за найвищим – четвертим рівнем акредитації.

Фізика – основа технічного розвитку людства.

2.2

Вступивши до педагогічного університету на спеціальність «Фізика», ви вливаєтесь в елітний молодіжний колектив однодумців і друзів, які глибоко і свідомо розуміють сутність буття, перебігів процесів в природі і суспільстві, відчувають взаєморозуміння, взаємопідтримку і доброзичливе ставлення до Вас оточуючих.

Навчаючись на спеціальності «Фізика», Ви поринаєте в світ природи і технологій, в сутність майбутньої професійної діяльності, характерної постійним тісним оточенням завжди молодих людей, відчуваючи і себе завжди молодим і потрібним.

1

Учитель Інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі. Важко переоцінити роль учителя Інформатики при організації дистанційного навчання. Випускники спеціальності здатні до застосовування сучасних теоретичних основ у галузях інформатики, методики її навчання, психології та педагогіки.

4 1Обираючи спеціальність «Трудове навчання та технології» фізико-математичного факультету, Ви відкриваєте для себе можливість розвивати та вдосконалювати свої творчі здібності, наявність яких є необхідною умовою для працевлаштування молоді у сучасних умовах. Оскільки на сучасному етапі ринкових відносин вироби ручної праці надзвичайно ціняться, випускники, окрім основної роботи в школі, ДЮЦ або інших навчальних закладах, мають можливість додатково заробляти своєю творчою діяльністю.

1Ліцензійна комісія Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2016 р. (протокол № 23/1)  прийняла рішення започаткувати нову спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) за першим (бакалаврським) рівнем в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання здійснюватиметься на фізико-математичному факультеті.

zas1На фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з 2018 року розпочинається набір студентів за першим бакалаврським рівнем на нову спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) згідно рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06 2017 р. (протокол № 57/1).

statistika1Освітня програма спеціальності «Статистика» призначена для підготовки фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері економічних послуг для збору та обробки інформації, а також аналізу, планування, прогнозування соціально-економічних явищ та процесів. Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку. В усіх зарубіжних вузах блок зі статистики є невід’ємною частиною навчальних планів кожної економічної спеціальності. Адже це та база, без якої жоден економіст не може успішно керувати маркетинговою фірмою, банком, інвестиційною компанією. Статистика в усьому світі відноситься до так званих системно-аналітичних спеціальностей і є аналітичною і універсальною за своїм змістом і призначенням. Аналітики потрібні практично в кожній компанії, де є що підраховувати, систематизувати та прогнозувати. На думку експертів, у ХХІ столітті, системний аналітик увійде до четвірки найбільш затребуваних фахівців у світі.

22

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на фізико-математичному факультеті акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 12 Інформаційні технології Спеціальності 122 Комп’ютерні науки, кваліфікації 3121  Фахівець з інформаційних технологій. Підготовку фахівців спеціальності Комп’ютерні науки здійснює профільна Кафедра інформатики та інформаційних технологій.