1. Професорсько-викладацький склад кафедри ПМСЕ

2. Навчально-методична робота кафедри ПМСЕ

2.1 Спеціальності, для яких кафедра ПМСЕ є випусковою

2.2 Розробка методичного забезпечення

3. Міжнародна діяльність кафедри ПМСЕ

3.1 Міжнародний проект за програмою ERASMUS+ (2015-2018 рр.)

3.2 Міжнародний проект за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.)

4. Науково-дослідна робота кафедри ПМСЕ

4.1 Напрямки науково-дослідної роботи кафедри ПМСЕ

4.2 Наукові проекти та програми за 10 років (2005-2015)

 - Держбюджетні проекти

 - Інші проекти та програми

4.3 Університети, з якими кафедра підтримує зв’язки

4.4 Науково-дослідна робота студентів

кафедра ПМСЕ

Кафедра ЗИЧИТЬ ВАМ ЩАСТЯ!

Кафедра прикладної математики була створена на фізико-математичному факультеті на основі кафедр математики та інформатики. Днем народження кафедри вважається 30 червня 2003р.

Історія створення та становлення кафедри ПМСЕ представлена тут.

1.Професорсько-викладацький склад

За штатним розписом професорсько-викладацький склад кафедри у 2015-2016 н.р.:

а також

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки у розширеному складі (29 грудня 2015 року)

Згори-донизу, зліва-направо: доц. Яременко Ю.В., доц. Паращук С.Д., проф. Буй Д.Б., викл. Гаєвський М.В., викл. Нарадовий В.В., доц. Гуртовий Ю.В., проф. Ріжняк Р.Я., доц. Євладенко В.М., проф. Волков Ю.І., доц. Пасічник Н.О., доц. Лупан І.В., ст.викл. Шевченко Н.Г., доц. Халецька З.П., доц. Довгенко Я.О., ст.викл. Акбаш К.С., зав. кафедри ПМСЕ, проф. Авраменко О.В., ст. лаборант Луньова М.В., ст. викл Макарчук О.П., проф. Філер З.Ю., доц. Яременко Л.І., (за кадром – ст.викл. Корецька В.О.)

 

2. Навчально-методична робота кафедри ПМСЕ

2.1 Спеціальності, для яких кафедра ПМСЕ є випусковою

Кафедра ПМСЕ є випусковою кафедрою для спеціальностей:

Таких фахівців готує лише один вищий навчальний заклад в регіоні – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

При кафедрі за останні 10 років велась підготовка кандидатів наук в аспірантурі за такими спеціальностями: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми.

2.2 Розробка методичного забезпечення

Викладачі кафедри ПМСЕ читають курси для студентів всіх спеціальностей фізико-математичного факультету, а також для та інших факультетів КДПУ. З коротким анотаціями дисциплін кафедри можна ознайомитися за посиланнями:

Викладання більшості навчальних курсів підтримується використанням різноманітних програмних засобів, зокрема, сучасних пакетів символьних обчислень. Викладання «Математичного аналізу», «Рівнянь у частинних похідних», «Алгебри і геометрії», «Моделювання випадкових величин та процесів» та ін. проводиться з використанням комп’ютерних пакетів символьних обчислень Maple та MathCAD. З метою закріплення знань з програмування та інформатики та набуття практичних навичок студентами лабораторні роботи з таких навчальних курсів, як «Методи обчислень» та «Методи оптимізації та дослідження операцій» виконуються з використанням різноманітних комп’ютерних засобів, зокрема, С#, С++, Delphi, Excel. В рамках економічного циклу студентами вивчаються можливості пакету 1С. Такі дисципліни, як «Теорія ймовірності та математична статистика», «Статистика», «Статистичний аналіз даних», «Економічна статистика» викладаються із застосуванням статистичних комп’ютерних пакетів SPSS, Statistics. У викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання», впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB.

Професор Філер З.Ю. використовує різноманітні комп’ютерні пакети, в тому числі і власний програмний продукт EXTRAPOL, для викладання навчального курсу «Аналіз часових рядів».

 

3. Міжнародна діяльність кафедри ПМСЕ

Міжнародна діяльність кафедри тісно пов’язана з навчально-методичною, адже саме у рамках проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за міжнародною програмою TEMPUS відкрита нова спеціальність «Освітні вимірювання», а у рамках наступного проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+ ця спеціальність у 2016 році повинна отримати нову спеціалізацію «Гендерні студії».

3.1 Міжнародний проект за програмою ERASMUS+ (2015-2018 рр.)

 erasmas+

Грант на виконання проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» («Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions») за програмою ERASMUS+ був виграний у 2015 році, термін виконання проекту три роки з 2015 р. по 2018 р.

Загальна сума гранту – 930 тисяч євро.

Консорціум виконавців проекту :

- Університет Витовта Великого, Каунас, Литва (Vytauto Didziojo Universitetas);

- Університет Аристотеля, Салоники, Греція (Aristotelio Panepistimio Thessalonikis);

- Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина (Kozep-Europai Egyetem)

- Університет Сиди Мохаммеда бен Абделла, Фес, Марокко (Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah);

- Університет Султан Мулай Слиман, Бені Меллаль, Марокко (University Sultan Moulay Slimane);

- Університет Маноуби, Маноуба, Туніс ( Universitй de la Manouba);

- Університет Соуссе, Соуссе, Туніс (University of Sousse);

- Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

- Ніжинський університет імені Миколи Гоголя;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Головний координатор консорціуму професор Наталія Мажеікіене (Університет Витовта Великого), координатор від КДПУ ім. В.Винниченка професор Ольга Авраменко.

учасники Gender Studies Curriculum 

На фото: Фаріда Утчхоті (Марокко), Тетяна Лісова (Україна), координатор проекту Наталія Меіжіекіені (Литва), Доротті Редай (Угорщина), Ольга Авраменко (Україна), Хедли Ренкін (Угорщина), Соуад Слаоуи (Марокко), Ліяна Навікієне (Литва), Галина Дичковська (Україна), Вассилікі Делійанні-Коуімтзі (Греція)

Ольга Авраменко робить доповідь про три базові завдання проекту 

Ольга Авраменко робить доповідь про три базові завдання проекту (засідання відбувається в музеї університету Вітовта Великого)

Мета проекту: Вдосконалення магістерських програм у галузі соціальних та поведінкових наук шляхом впровадження спеціалізації «Гендерні студії» в Марокко, Тунісі та Україні на основі кращих навчальних програм країн ЄС для підвищення рівня розуміння гендерних проблем у суспільстві та методів їхнього розв’язання.

Основні завдання: розробка методичного забезпечення спеціалізації «Гендерні студії» та відкриття на семи різних магістерських спеціальностях: «Культурні студії» (Університет Сиди Мохаммеда бен Абделла); «Літературні та культурні студії» (Університет Султан Мулай Слиман); «Політична соціологія» (Університет Маноуби); «Історія» (Університет Соуссе); «Психологія» (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); «Політологія» (Ніжинський університет імені Миколи Гоголя); «Освітні вимірювання» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

3.2 Міжнародний проект за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.)

tempusГрант на виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» («EducationmeasurementadaptedtoEUstandards») за програмою TEMPUS був виграний у 2008 році, проект успішно виконувався консорціумом шести університетів з 2009 р. по 2012 р.

Загальна сума гранту – 700 тисяч євро.

Університети-учасники консорціуму :

 • Малардаленський університет (Вастерос, Швеція) – грантоутримувач;
 • Кельнський університет (Кельн, Німеччина);
 • Університет “La Sapienza” (Рим, Італія);
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна);
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна).

Головний координатор консорціуму професор Сільвестров Д.С. (Малардаленський університет), координатор від КДПУ ім. В.Винниченка професор Авраменко О.В.

 Сільвестров  Ханспетер Шмідлі Ольга Авраменко Юрій Ковальчук Володимир Сергієнко Еско Вайкейла Раймондо Манка Сергій Бондаренко

Координатори проекту – команда однодумців.

Дмитро Сільвестров (Швеція), Ханспетер Шмідлі (Німеччина), Ольга Авраменко (Україна), Юрій Ковальчук (Україна), Володимир Сергієнко (Україна), Еско Вайкейла (Фінляндія), Раймондо Манка (Італія), Сергій Бондаренко (Україна)

Мета проекту: здійснення внеску в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур; започаткування освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та місцевим освітнім середовищем; сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі; широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві.

Основні завдання: підготовка та відкриття нової магістерської спеціальності «Освітні вимірювання», вдосконалення сучасних навчальних програм зі спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Математика*», «Фізика*» та «Інформатика*».

Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах

Учасники міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах». м. Київ, 2010

Учасники ІІ Міжнародної школи, Форос

Учасники ІІ Міжнародної школи, Форос, 2010

навчально-методичні посібники

Деякі навчально-методичні посібники учасників проекту від КДПУ

Більше про проект можна дізнатися на сайті: «Освітні вимірювання: події – теорія – практика»

 

4. Науково-дослідна робота кафедри ПМСЕ

4.1 Напрямки науково-дослідної роботи кафедри ПМСЕ

На кафедрі ПМСЕ сформована наукова школа, що вивчає комплексні прикладні задачі, зокрема, аналіз стохастичних динамічних систем, моделювання хвильових процесів у неоднорідних рідких середовищах.

Наукові дослідження кафедри виконуються рамках двох тем:

 • «Прикладна математика в дослідженні складних систем». Виконавці: професори Авраменко О.В., Філер З.Ю., доценти Гуртовий Ю.В., Довгенко Я.О., Халецька З.П., старші викладачі Акбаш К.С., Макарчук О.П., викладачі Гаєвський М.В., Нарадовий В.В.
 • «Впровадження новітніх технологій у викладанні математико-економічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі». Виконавці: професори Авраменко О.В., Філер З.Ю., доценти Гуртовий Ю.В., Довгенко Я.О., Пасічник Н.О., Халецька З.П., старші викладачі Акбаш К.С., Корецька В.О., Макарчук О.П., Шевченко Н.Г., викладачі Гаєвський М.В., Нарадовий В.В.

4.2 Наукові проекти та програми за 10 років (2005-2015)

Держбюджетні проекти, які виконувались кафедрою ПМСЕ за 10 років:

«Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями»,науковий керівник професор Авраменко О.В., термін виконання 2011-2013 рр. Мета проекту: аналіз хвильових процесів у неоднорідних шаруватих гідродинамічних та гідропружних системах, що передбачає отримання нових результатів у прикладних задачах при активному використані сучасних пакетів символьних обчислень.

«Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині», науковий керівник професор Авраменко О.В., термін виконання 2008-2010 рр. Мета проекту: всебічний аналіз нелінійних процесів у шаруватій гідродинамічній системі з врахуванням поверхневого натягу на поверхні контакту та на вільній поверхні, що передбачає отримання нових аналітичних результатів у нелінійній гідромеханіці.

«Теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідникових сполук А4В6 методами неруйнівного аналізу», наукові керівники професор Авраменко О.В. та професор Царенко О.М., термін виконання 2006-2008 рр. Мета проекту: розробка технології виготовлення за допомогою промислового та оригінального обладнання й оснастки методами рідинної епітаксії та термічного вакуумного напилення приладних структур для фотоприймачів ІЧ-діапазону на основі твердих розчинів сполук А4В6 та дослідження їх структурної досконалості методами неруйнівного аналізу, в першу чергу – пошарової фототермоакустичної (ФТА) мікроскопії.

«Асимптотики мір та диференціальних рівнянь», науковий керівник професор Плічко А.М. термін виконання 2004-2007 рр. Мета проекту: побудова диференціального числення для векторних мір, які визначенні на борелевських підмножинах топологічного лінійного простору і приймають значення в банаховому просторі, а також отримання рівномірної асимптотики розв’язку сингулярно збурених диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь, придатну в околі, який містить точки звороту.

Інші проекти та програми

У 2008-2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області виконується науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. Авраменко О.В., проф. Ріжняк Р.Я.). Мета роботи: забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області із використанням інноваційних технологій. Основні завдання, заходи та результативні показники науково-дослідної роботи: створення на базі фізико-математичного факультету КДПУ «Центру математичної підготовки»; розробка веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення по розв’язанню задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області; створення системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.

На громадських засадах систематично проводиться робота з виконання науково-дослідної теми «Прогнозування змін сонячної активності та її наслідків для природи та соціуму», науковий керівник професор Філєр З.Ю. Робота є актуальною, оcкільки результати прогнозів дають змогу економити матеріальні та трудові ресурси та отримувати додаткові прибутки за рахунок науково-обгрунтованого управління та вибору оптимальних технологій. Результати, які стосуються соціально-економічної сфери, важливі не тільки для області, а й стосуються загальнодержавних проблем та міжнародних відносин.

4.3 Університети, з якими кафедра підтримує зв’язки

Кафедрою ПМСЕ підтримуються тісні зв’язки з закордонними університетами:

 • Кельнський університет (Кельн, Німеччина);
 • Краківська політехніка (Польща);
 • Краківський науково-технічний університет (Польща);
 • Малардаленський університет (Вастерос, Швеція);
 • Технологічний університет (Гельсінкі, Фінляндія);
 • Університет “La Sapienza” (Рим, Італія);
 • Університет Аристотеля (Салоники, Греція);
 • Університет Витовта Великого (Каунас, Литва);
 • Університет Маноуби (Маноуба, Туніс);
 • Університет Сиди Мохаммеда бен Абделла (Фес, Марокко);
 • Університет Соуссе (Соуссе, Туніс);
 • Університет Султан Мулай Слиман (Бені Меллаль, Марокко);
 • Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина)

та університетами України

 • Державна льотна академія України,
 • Інститут гідромеханіки НАН України,
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Кіровоградський національний технічний університет,
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

4.4 Науково-дослідна робота студентів

Кафедра ПМСЕ щорічно бере участь в організації студентських конференцій:

- Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання», Ніжин (НДУ ім.М.Гоголя);

- Відкритої студентської конференції «Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики», Кіровоград (ЦДПУім.В Винниченка).

Систематично подаються роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Зокрема, у 2015 році робота студентки спеціальності «Статистика» Сухович Оксани «Визначення максимальних витрат води в ріках методами теорії екстремальних значень» здобула шосте місце за результатами підсумкової конференції конкурсу за галуззю науки «Гідрометеорологія». У 2014 році робота студентки спеціальності «Інформатика» Марченко Олени«Розробка програмного забезпечення для аналізу результатів тестування» посіла призове ІІІ місце.

У 2015-2016 н.р. при кафедрі працюють 10 гуртків та проблемних груп:

 • «Математичне моделювання», керівник професор, доктор фіз.-мат. наук Авраменко О.В. староста Шерстньова Т.М. 67 гр. (5 студентів)
 • «Математична логіка з елементами нечіткої логіки», керівник доцент, канд. фіз.-мат. наук Халецька З.П., староста Запорожчук Т.С. 37 гр. (9 студентів)
 • «Сонячна активність та її наслдки», керівник професор, доктор. техн. наук Філер З.Ю., староста Маленко Т.О. 37 гр. (9 студентів)
 • «Математичне моделювання фізичних процесів», керівник старший викладач, канд. фіз.-мат. наук Гуртовий Ю.В., староста Петренко А.В. 46 гр. (4 студентів)
 • «Статистичний аналіз даних», керівник канд. фіз.-мат наук Акбаш К.С., староста Татьяненко М.О. 47 гр. (5 студентів)
 • «Теорія ймовірності», керівник викладач Макарчук О.П., староста Татьяненко М.О. 47 гр. (5 студентів)
 • «Конструювання тестів», керівник канд. пед. наук, доцент Яременко Л.І., староста Бурковська А.О. 65 гр. (5 студентів)
 • «Дослідження соціально-економічних явищ та процесів в Україні», керівник канд. економ. наук, доцент Довгенко Я.О., староста Самойленко Т.О., 67 гр. (7 студентів)
 • «Ліцензування і сертифікація вчителів: міжнародний досвід», керівник доцент, канд. пед. наук Пасічник Н.О., староста Коротков І. 65 гр. (6 студентів)
 • «Управління - керівництво – менеджмент у ХХІ ст.», керівник канд. пед. наук Корецька В.О., староста Погрібна І., 43 гр. (7 студентів).

Наукові здобутки членів гуртків друкуються в збірниках наукових праць студентів і молодих науковців як нашого університету, так й за межами його, оформляються у вигляді курсових, дипломних та магістерських робіт.

У 2015 році у рамках науково-дослідної роботи студентів підготовлено 11 кваліфікаційних робіт бакалаврів, 24 дипломних робіт спеціалістів, 40 магістерських роботи, які успішно пройшли захист. Написанням кваліфікаційних робіт керували професори Авраменко О.В., Філєр З.Ю., доценти Довгенко Я.О., Гуртовий Ю.В., Халецька З.П., старший викладач Шевченко Н.Г., ст. викладачі Акбаш К.С., Макарчук О.П., викладач Нарадовий В.В., дипломних робіт – професор Авраменко О.В., доценти Довгенко Я.О., Гуртовий Ю.В., Халецька З.П., ст. викладач Макарчук О.П., викладач Нарадовий В.В. Написанням магістерських робіт керували професори Авраменко О.В, Філєр З.Ю., доценти Довгенко Я.О., Гуртовий Ю.В., Лупан І.В., Паращук С.Д., Пасічник Н.О., Халецька З.П., Яременко Л.І., старші викладачі Корецька В.О., Акбаш К.С., Макарчук О.П. Окремі студенти та магістранти під керівництвом викладачів кафедри ПМСЕ розробляють прикладні програмні продукти.