1. Професорсько-викладацький склад

2. Наші спеціальності та освітні програми

3. Міжнародна проєктна діяльність

4. Науково-дослідні та освітні проєкти

кафедра ПМСЕ

Кафедра ЗИЧИТЬ ВАМ ЩАСТЯ!

Кафедра прикладної математики була створена на фізико-математичному факультеті на основі кафедр математики та інформатики. Днем народження кафедри вважається 30 червня 2003р.

Історія створення та становлення кафедри ПМСЕ представлена тут.

1.Професорсько-викладацький склад

За штатним розписом професорсько-викладацький склад кафедри у 2020-2021 н.р.:

з кафедрою співпрацюють:

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки у розширеному складі (29 грудня 2015 року)

Згори-донизу, зліва-направо: доц. Яременко Ю.В., доц. Паращук С.Д., проф. Буй Д.Б., викл. Гаєвський М.В., викл. Нарадовий В.В., доц. Гуртовий Ю.В., проф. Ріжняк Р.Я., доц. Євладенко В.М., проф. Волков Ю.І., доц. Пасічник Н.О., доц. Лупан І.В., ст.викл. Шевченко Н.Г., доц. Халецька З.П., доц. Довгенко Я.О., ст.викл. Акбаш К.С., зав. кафедри ПМСЕ, проф. Авраменко О.В., ст. лаборант Луньова М.В., ст. викл Макарчук О.П., проф. Філер З.Ю., доц. Яременко Л.І., (за кадром – ст.викл. Корецька В.О.)

 

2. Наші спеціальності та освітні програми

Галузь знань 11 Математика та статистика, спеціальність 112 Статистика

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

«Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» - освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Галузь знань 11 Математика та статистика, спеціальність 113 Прикладна математика

 «Прикладна математика» - освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

3. Міжнародна проєктна діяльність кафедри

Співробітники кафедри брали активну участь у міжнародних та вітчизняних освітніх та науково-дослідницьких проєктах:

- 2015-2018: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+1

Загальна сума гранту – 930 тисяч євро.

Консорціум виконавців проекту :

- Університет Витовта Великого, Каунас, Литва (Vytauto Didziojo Universitetas);2

- Університет Аристотеля, Салоники, Греція (Aristotelio Panepistimio Thessalonikis);

- Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина (Kozep-Europai Egyetem)

- Університет Сиди Мохаммеда бен Абделла, Фес, Марокко (Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah);

- Університет Султан Мулай Слиман, Бені Меллаль, Марокко (University Sultan Moulay Slimane);

- Університет Маноуби, Маноуба, Туніс ( Universitй de la Manouba);

- Університет Соуссе, Соуссе, Туніс (University of Sousse);

- Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

- Ніжинський університет імені Миколи Гоголя;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Головний координатор консорціуму професор Наталія Мажеікіене (Університет Витовта Великого), координатор від КДПУ ім. В.Винниченка професор Ольга Авраменко.

Мета проекту: Вдосконалення магістерських програм у галузі соціальних та поведінкових наук шляхом впровадження спеціалізації «Гендерні студії» в Марокко, Тунісі та Україні на основі кращих навчальних програм країн ЄС для підвищення рівня розуміння гендерних проблем у суспільстві та методів їхнього розв’язання.

1 Natalija Mažeikiene2 Dorottya Redai3 Vassiliki Deliyanni Kouimtzi4 Souad Slaoui5 Hayat Naciri6 Boutheina Ben Hassine7 Chadlia Fitouri8 Ольга Авраменко9 Тетяна Лісова10 Ольга Зінюк

Координатори проекту GeSt: спільна страва об’єднує!

Natalija Mažeikiene (Литва),

Dorottya Redai (Угорщина), Vassiliki Deliyanni-Kouimtzi (Греція),

Souad Slaoui, Hayat Naciri (Марокко),

Boutheina Ben Hassine, Chadlia Fitouri (Туніс),

Ольга Авраменко, Тетяна Лісова та Ольга Зінюк (Україна)

2016 Бені Меллаль 2016

Пленарне засідання І-ї Міжнародної конференції «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»

та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» 

(Морокко, Бені Меллаль, 16-20 квітня 2018 р.)

2018 Київ 2018 April 1

Учасники ІІ-ї Міжнародної конференції «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»

та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир»

  (Київ, 16-20 квітня 2018 р.)

2018 Фес 2018

Учасники від України на Міжнародному форумі “Еhe role of academia in promoting gender and women’s rights in the arab world and the european region” (Марокко, Фес, 1-5 жовтня 2018)

2019 Кропивницький 2019

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців» з секцією «Гендерні студії та Освітні Вимірювання»

(Україна, Кропивницький, 24 квітня 2019 р.)

Посібники 1

Посібники 2

Посібники та збірники праць, авторами та співавторами яких є учасники проєкту від ЦДПУ ім.В.Винниченка

Більше про проєкт GeSt можна дізнатися за посиланнями

https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus.html

http://gestproject.eu/

- 2009-2012: «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за міжнародною програмою TEMPUS

tempusЗагальна сума гранту – 700 тисяч євро.

Університети-учасники консорціуму :

 • Малардаленський університет (Вастерос, Швеція) – грантоутримувач;
 • Кельнський університет (Кельн, Німеччина);
 • Університет “La Sapienza” (Рим, Італія);
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна);
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна).

Мета проекту: здійснення внеску в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур; започаткування освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та місцевим освітнім середовищем; сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі; широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві.

Основні завдання: підготовка та відкриття нової магістерської спеціальності «Освітні вимірювання», вдосконалення сучасних навчальних програм зі спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Математика», «Фізика» та «Інформатика».

Головний координатор консорціуму професор Сільвестров Д.С. (Малардаленський університет), координатор від КДПУ ім. В.Винниченка професор Авраменко О.В.

 Сільвестров  Ханспетер Шмідлі Ольга Авраменко Юрій Ковальчук Володимир Сергієнко Еско Вайкейла Раймондо Манка Сергій Бондаренко

Координатори проекту – команда однодумців.

Дмитро Сільвестров (Швеція), Ханспетер Шмідлі (Німеччина), Ольга Авраменко (Україна), Юрій Ковальчук (Україна), Володимир Сергієнко (Україна), Еско Вайкейла (Фінляндія), Раймондо Манка (Італія), Сергій Бондаренко (Україна)

Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах

Учасники міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах». м. Київ, 2010

Учасники ІІ Міжнародної школи, Форос

Учасники ІІ Міжнародної школи, Форос, 2010

навчально-методичні посібники

Посібники, написані учасниками проекту від ЦДПУ ім.В.Винниченка

Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням http://moodle.ndu.edu.ua/?lang=ru

4. Науково-дослідні та освітні проєкти

 • Науково дослідна тема «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами», науковий керівник професор Авраменко О.В. (номер державної реєстрації 0116 U 005271, 2016-2019). Мета НДР: Обґрунтування та розробка нового підходу до моделювання детермінованих та  стохастичних хвильових процесів у динамічних системах різного типу, який базується на апараті аналізу сингулярних ймовірнісних мір та з ними пов’язаних динамічних систем, а також на узагальненні граничних теорем для схеми максимуму незалежних випадкових величин.
 • Науково-дослідна тема «Прогнозування змін сонячної активності та її наслідків для природи та соціуму», науковий керівник професор Філер З.Ю. (номер державної реєстрації 0116 U 005135, 2016-2018). Мета НДР полягає у вдосконаленні навчально-виховного процесу через використання комп’ютерних прикладних пакетів та тестових технологій, а також в оптимізації викладання прикладних математико-економічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі шляхом впровадження інноваційних технологій.
 • Держбюджетний проєкт «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями», науковий керівник професор Авраменко О.В., термін виконання 2011-2013 рр, номер державної реєстрації 0111U003236. Мета проекту: аналіз хвильових процесів у неоднорідних шаруватих гідродинамічних та гідропружних системах, що передбачає отримання нових результатів у прикладних задачах при активному використані сучасних пакетів символьних обчислень.
 • Держбюджетний проєкт «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині», науковий керівник професор Авраменко О.В.,,термін виконання 2008-2010 рр., номер державної реєстрації 0108U001782. Мета проекту: всебічний аналіз нелінійних процесів у шаруватій гідродинамічній системі з врахуванням поверхневого натягу на поверхні контакту та на вільній поверхні, що передбачає отримання нових аналітичних результатів у нелінійній гідромеханіці.
 • Держбюджетний проєкт «Теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідникових сполук А4В6 методами неруйнівного аналізу», наукові керівники професор Авраменко О.В. та професор Царенко О.М., термін виконання 2006-2008 рр. Мета проекту: розробка технології виготовлення за допомогою промислового та оригінального обладнання й оснастки методами рідинної епітаксії та термічного вакуумного напилення приладних структур для фотоприймачів ІЧ-діапазону на основі твердих розчинів сполук А4В6 та дослідження їх структурної досконалості методами неруйнівного аналізу, в першу чергу – пошарової фототермоакустичної (ФТА) мікроскопії.
 • Держбюджетний проєкт «Асимптотики мір та диференціальних рівнянь», науковий керівник професор Плічко А.М. термін виконання 2004-2007 рр. Мета проекту: побудова диференціального числення для векторних мір, які визначенні на борелевських підмножинах топологічного лінійного простору і приймають значення в банаховому просторі, а також отримання рівномірної асимптотики розв’язку сингулярно збурених диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь, придатну в околі, який містить точки звороту.

У 2008-2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області виконується науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. Авраменко О.В., проф. Ріжняк Р.Я.). Мета роботи: забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області із використанням інноваційних технологій. Основні завдання, заходи та результативні показники науково-дослідної роботи: створення на базі фізико-математичного факультету КДПУ «Центру математичної підготовки»; розробка веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення по розв’язанню задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області; створення системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.