1. Професорсько-викладацький склад

2. Наші спеціальності та освітні програми

3. Міжнародна проєктна діяльність

4. Науково-дослідні та освітні проєкти

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій була створена на факультеті математики, природничих наук та технологій  у вересні 2021 року в результаті об’єднання кафедри прикладної математики, статистики та економіки і кафедри інформатики та інформаційних технологій.

 Історію створення та становлення кафедри математики, статистики та інформаційних технологій можна подивитися тут


1

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки у розширеному складі

2

Кафедра інформатики та інформаційних технологій у розширеному складі

1. Професорсько-викладацький склад

За штатним розписом професорсько-викладацький склад кафедри у 2021-2022н.р.:

 1. Авраменко Ольга Валентинівна - завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;
 2. Акбаш Катерина Сергіївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 3. Баранюк Олександр Филимонович - кандидат технічних наук, доцент;
 4. Болілий Василь Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 5. Волков Юрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор;
 6. Гуртовий Юрій Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 7. Довгенко Яна Олексіївна - кандидат економічних наук, доцент;
 8. Дроговоз Наталія Анатоліївна - викладач;
 9. Котяк Віталій Володимирович–старший викладач;
 10. Луньова Марія Валентинівна - доктор філософії PhD, старший викладач;
 11. Лупан Ірина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 12. Макарчук Олег Петрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 13. Матяш Вікторія Володимирівна - викладач;
 14. Нарадовий Володимир Володимирович - кандидат технічних наук, доцент;
 15. Паращук Степан Дмитрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 16. Пасічник Наталя Олексіївна - доктор історичних наук, професор;
 17. Плічко Анатолій Миколайович - доктор фізико-математичних наук, професор;
 18. Присяжнюк Олена Віталіївна - кандидат технічних наук, доцент;
 19. Пузікова Анна Валентинівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший викладач;
 20. Рєзіна Ольга Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент;
 21. Халецька Зоя Петрівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 22. Шлянчак Світлана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач
 23. Яременко (Лутченко) Людмила Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

з кафедрою співпрацюють

 • доктор технічних наук, професор Казачков І,В. – зовнішній сумісник;
 • доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Сальник І.В.;
 • кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Ткачук А.І.;
 • кандидат економічних наук, доцент Буткевич О.В.

2. Наші спеціальності та освітні програми

Галузь знань 11 Математика та статистика,спеціальність 112 Статистика

 • «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;(Перший набір планується у 2022 році)
 • «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)» - освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Галузь знань 12 інформаційні технології, спеціальність 112 Комп’ютерні науки

 • «Комп’ютерні науки (Програмування та адміністрування)» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «Комп’ютерні науки» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;(Перший набір планується у 2022 році)
 • «Комп’ютерні науки (Програмування, адміністрування)» - освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Галузь знань 01Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

 • «Середня освіта (Інформатика та математика)» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 
 • «Інформатика та робототехніка» - освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;(Перший набір планується у 2022 році)

Галузь знань 01Освіта/Педагогіка,спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 • «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» - освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Галузь знань 11 Математика та статистика, спеціальність 113 Прикладна математика

 • «Прикладна математика» - освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

3. Міжнародна проєктна діяльність кафедри

Співробітники кафедри брали активну участь у міжнароднихта вітчизняних освітніх та науково-дослідницьких проєктах:

- 2015-2018: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+

34

Загальна сума гранту – 930 тисяч євро.

Консорціум виконавців проекту :

- Університет Витовта Великого, Каунас, Литва;

- Університет Аристотеля, Салоники, Греція;

- Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина;

- Університет Сиди МохаммедабенАбделла, Фес, Марокко;

- Університет Султан МулайСлиман, Бені Меллаль, Марокко;

- Університет Маноуби, Маноуба, Туніс;

- Університет Соуссе, Соуссе, Туніс;

- Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

- Ніжинський університет імені Миколи Гоголя;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Головний координатор професор Наталія Мажєікієнє (Університет Витовта Великого),

координатор від ЦДПУ ім. В.Винниченка професор Ольга Авраменко.

Мета проекту: Вдосконалення магістерських програм у галузі соціальних та поведінкових наук шляхом впровадження спеціалізації «Гендерні студії» в Марокко, Тунісі та Україні на основі кращих навчальних програм країн ЄС для підвищення рівня розуміння гендерних проблем у суспільстві та методів їхнього розв’язання.

5

Координатори проекту GeSt: спільна страва об’єднує!

NatalijaMažeikiene (Литва),

DorottyaRedai(Угорщина), Vassiliki Deliyanni-Kouimtzi (Греція),

SouadSlaoui, HayatNaciri(Марокко),

BoutheinaBenHassine, ChadliaFitouri (Туніс),

Ольга Авраменко, Тетяна Лісова та Ольга Зінюк (Україна)

6

Пленарне засідання І-ї Міжнародної конференції

«Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»

та семінару для молодих дослідників

«Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» 

(Морокко, Бені Меллаль, 16-20 квітня 2018 р.)

7

Учасники ІІ-ї Міжнародної конференції

«Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»

та семінару для молодих дослідників

«Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» 

(Київ, 16-20 квітня 2018 р.)

8Учасники від України на Міжнародному форумі

“Еheroleofacademiainpromotinggenderandwomen’srightsinthearabworldandtheeuropeanregion”

(Марокко, Фес, 1-5 жовтня 2018)

9

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізико-математичні та комп’ютерні

науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців»

з секцією «Гендерні студії та Освітні Вимірювання»

(Україна, Кропивницький, 24 квітня 2019 р.)

10

11Посібники та збірники праць, авторами та співавторами яких єучасники проєктувідЦДПУім.В.Винниченка

Більше про проєктGeStможнадізнатисяза посиланнями

https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus.html

http://gestproject.eu/

- 2009-2012: «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за міжнародною програмою TEMPUS

12

Загальна сума гранту – 700 тисячєвро.

Університети-учасникиконсорціуму :

 • Малардаленський університет (Вастерос, Швеція) – грантоутримувач;
 • Кельнський університет (Кельн, Німеччина);
 • Університет “LaSapienza” (Рим, Італія);
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна);
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна).

Мета проекту: здійснення внеску в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур; започаткування освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та місцевим освітнім середовищем; сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищійшколі; широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві.

Основні завдання: підготовка та відкриття нової магістерської спеціальності «Освітні вимірювання», вдосконалення сучасних навчальних програм зі спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Математика*», «Фізика*» та «Інформатика*».

Головний координатор консорціумупрофесорСільвестров Д.С. (Малардаленськийуніверситет), координатор від КДПУ ім. В.Винниченкапрофесор Авраменко О.В.

1314151617

181920

Координатори проекту – команда однодумців.

Дмитро Сільвестров (Швеція), Ханспетер Шмідлі (Німеччина), Ольга Авраменко (Україна), Юрій Ковальчук (Україна),

Володимир Сергієнко (Україна), Еско Вайкейла (Фінляндія), Раймондо Манка (Італія), Сергій Бондаренко (Україна)

21

Учасники міжнародної науково-практичної конференції

«Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах».м. Київ, 2010

22

Учасники ІІ Міжнародноїшколи, Форос, 2010

23

Посібники, написаніучасниками проекту відЦДПУім.В.Винниченка

Більше про проєктможнадізнатисяза посиланням http://moodle.ndu.edu.ua/?lang=ru

4. Науково-дослідні та освітні проєкти

 • Науково дослідна тема «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами»,науковий керівник професор Авраменко О.В. (номер державної реєстрації 0116 U 005271, 2016-2019). Мета НДР: Обґрунтування та розробка нового підходу до моделювання детермінованих та стохастичних хвильових процесів у динамічних системах різного типу, який базується на апарат і аналізу сингулярних ймовірнісних мір та з ними пов’язаних динамічних систем, а також на узагальненні граничних теорем для схеми максимуму незалежних випадкових величин.
 • Науково-дослідна тема «Прогнозування змін сонячної активності та її наслідків для природи та соціуму», науковий керівник професор Філер З.Ю. (номер державної реєстрації 0116 U 005135, 2016-2018). Мета НДР полягає у вдосконаленні навчально-виховного процесу через використання комп’ютерних прикладних пакетів та тестових технологій, а також в оптимізації викладання прикладних математико-економічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі шляхом впровадження інноваційних технологій.
 • Держбюджетний проєкт «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями»,науковий керівник професор АвраменкоО.В., термін виконання 2011-2013 рр, номер державної реєстрації 0111U003236. Мета проекту: аналіз хвильових процесів у неоднорідних шарувати хгідродинамічних та гідропружних системах, що передбачає отримання нових результатів у прикладних задачах при активному використані сучасних пакетів символьних обчислень.
 • Держбюджетний проєкт «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині», науковий керівник професор Авраменко О.В., термін виконання 2008-2010 рр., номер державної реєстрації. Мета проекту: всебічний аналіз нелінійних процесів у шаруватій гідродинамічній системі з врахуванням поверхневого натягу на поверхні контакту та на вільній поверхні, що передбачає отримання нових аналітичних результатів у не лінійній гідромеханіці.
 • Держбюджетний проєкт «Теоретичні та експериментальні дослідження напівпровідникових сполук А4В6 методами неруйнівного аналізу», наукові керівники професор Авраменко О.В. та професор Царенко О.М., термін виконання 2006-2008 рр. Мета проекту: розробка технології виготовлення за допомогою промислового та оригінального обладнання й оснастки методами рідинної епітаксії та термічного вакуумного напилення приладних структур для фотоприймачів ІЧ-діапазону на основні твердих розчинів сполук А4В6 та дослідження їх структурної досконалості методами неруйнівного аналізу, в першу чергу – пошарової фототермоакустичної (ФТА) мікроскопії.
 • Держбюджетний проєкт «Асимптотики мір та диференціальних рівнянь», науковий керівник професор Плічко А.М. термін виконання 2004-2007 рр. Мета проекту: побудова диференціального числення для векторних мір, які визначенні на борелевських підмножинах топологічного лінійного простору і приймають значення в банаховому просторі, а також отримання рівномірної асимптотики розв’язку сингулярнозбурених диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь, придатну в околі, якиймістить точки звороту.

У 2008-2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області виконується науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. Авраменко О.В., проф. Ріжняк Р.Я.). Мета роботи: забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області і з використанням інноваційних технологій. Основні завдання, заходи та результативні показники науково-дослідної роботи: створення на базі фізико-математичного факультету КДПУ «Центру математичної підготовки»; розробка веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення по розв’язанню задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області; створення системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.