Наукова діяльність кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності зорієнтована на виконання та публікацію результатів викладачами кафедри наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовку науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів.

На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 16, за внутрішнім суміщенням – 3. З них: 3 доктори наук, 15 кандидатів наук.

1.Тематика наукових досліджень кафедри.

     А. Власні наукові теми:

     Б. Спільні наукові теми:

2. Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04

Перспективний план підвищення кваліфікації (стажування) викладачів

Графік проведення гостьових лекцій

3. Співпраця з партнерами:

угоди ЦДПУ ім. В. Винниченка з вітчизняними навчальними закладами

угоди ЦДПУ ім. В. Винниченка з зарубіжними навчальними закладами

договори з загальноосвітніми закладами середньої освіти

договори з професійно-технічними навчальними закладами

договори про проведення практики студентів

договори та угоди з підприємствами, виробництвами

договори про співпрацю із розробниками програмного забезпечення

акти та довідки про впровадження результатів студентських наукових робіт

4. Міжнародні конференції кафедри

5. Публікаційна активність (Scopus Web of Science)

6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

     А. Міжнародні підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

     Б. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри ТМТПОПБЖ в Україні

7. Звіти з наукової роботи кафедри за роками – 2021 рік2020 рік2019 рік2018 рік

8. Студентська наука.