1. Професорсько-викладацький склад кафедри.

2. Навчально-методична діяльність кафедри.

3. Науково-дослідна діяльність кафедри.

 

Кафедра математики була створена на фізико-математичному факультеті 1930 року. Історію створення та становлення кафедри можна подивитися тут. У вересні 2023 року на факультеті математики, природничих наук та технологій кафедру реорганізовано в кафедру математики та цифрових технологій.

1. Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Михайлівна Трифонова.

На даний час у складі кафедри працюють:

2. Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра математики та цифрових технологій є випусковою кафедрою для висококваліфікованих фахівців на:

– першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньо-професійні програми: Середня освіта (Математика та Інформатика), Середня освіта (Математика та Фізика), Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика), Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка, Професійна освіта (Цифрові технології);

– другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійні програми: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка), Середня освіта (Математика), Організація освітнього процесу: управління та експертиза, Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект), Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика); Професійна освіта (Цифрові технології).

– третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Прикладна математика;

– програми підвищення кваліфікації.

Перелік та анотації дисциплін, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри математики та цифрових технологій можна подивитися у розділі ОПП.

Викладання дисциплін часто проводиться з використанням різноманітних програмних засобів. Колектив кафедри математики та цифрових технологій активно працює над підготовкою, розробкою і впровадженням ряду навчально-методичних матеріалів у електронному вигляді, які в подальшому використовуються у самостійній роботі студентів та на заняттях в мультимедійних аудиторіях.

З метою забезпечення освітнього процесу навчальною літературою науково-педагогічними працівниками кафедри математики та цифрових технологій розроблені та надруковані науково-методичні посібники з різних дисциплін, які можна знайти в Інституційному репозитарії бібліотеки університету.

Кафедра математики та цифрових технологій підтримує тісні зв'язки з такими університетами та інститутами:

 • Краківська політехніка (Польща);
 • Інститут математики НАН України;
 • Інститут педагогіки НАПН України;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
 • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Льотна академія України Національного авіаційного університету;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини.

Кафедра математики та цифрових технологій є одним з організаторів відкритої студентської конференції «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців». Також студенти беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах творчих робіт та мають змогу друкувати результати своїх досліджень у науковому збірнику «Наукові записки молодих учених».

3. Науково-дослідна робота кафедри

Перспективи наукової роботи кафедри математики та цифрових технологій пов’язані з інтересами факультету та студентів, а також з потребами сучасного суспільства і ринку праці.

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в математичних знаннях, вмінні обробки статистичних даний, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними цифровими технологіями і відчуваєте у собі потенціал та хист до вчительства, роботи з цифровими інструментаріями – викладачі кафедри математики та цифрових технологій факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка чекають на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри!