Усі ми по-своєму уявляємо своє майбутнє і це зрозуміло, бо кожен із нас є неповторною особистістю із своїми мріями, можливостями, задатками, із своїми побажаннями, рівнем інтелектуального розвитку і творчого зростання; кожний з нас є особистістю із своїми суто особистими властивостями. Відтак, коли ми задаємося осмисленням відповіді на запитання «Яким ми бачимо своє майбутнє?» – кожен з нас уявляє його по-своєму. Ми пропонуємо вам пов’язати майбутнє із фізикою.

Фізика дає можливість пізнавати світ в його різноманітності і величі. А молоду людину світ не може не дивувати і не захоплювати.

Фізика робить людину не лише розумнішою, але й сильнішою.

 (Альберт  Ейнштейн)

 

 

 

 

Фізики – це особлива порода людей, вони все життя пізнають щось нове, роблять для себе відкриття з цікавістю і захопленням пізнають світ і діляться із своїми учнями відкритим і пізнаним. Так вони «заражають» своїх учнів потягом до підкорення нових вершин знань. Найбільш важливе на цьому шляху відкриття: чим більше знаєш, тим ширші перед тобою горизонти, тим більший вибір у сучасному швидкоплинному житті, тим воно цікавіше.

Без перебільшення можна сказати, що усе людство надіється на фізику в розв’язку його глобальних проблем, а саме: у створенні нових екологічно чистих джерел енергії, у збереженні навколишнього середовища, у роботизації важких і небезпечних технологічних процесів, у контролі і покращені кліматичних умов на Землі і т. д.

Швидкість розвитку фізики в наш час дуже стрімка. Протягом життя одного-двох поколінь проходять гігантські зміни в у фізиці, астрономії, астрофізиці, біофізиці та інших областях, що суттєво впливає на життя людей. Важко усвідомити, що електрон, рентгенівські промені, радіоактивність відкриті трохи більше ніж 100 років тому, а вік квантової механіки взагалі менший за століття.

Давно відомо, що масштабні фундаментальні дослідження здатні створити якісно нові знання про навколишній світ, значна частина яких потім конвертується в технології. Активно розвивається світова фундаментальна фізика та актуальна інженерія вже в ХХІ столітті, про що свідчать мегапроекти, які коштують мільярди доларів і реалізуються міжнародними групами. До них можна віднести створення Великого адронного колайдера в ЦЕРНІ, на якому було відкрито нову елементарну частинку – бозон Хіггса, відповідальну за наявність маси в усіх інших елементарних частинок; інтенсивне будівництво нових установок термоядерного синтезу, які повинні забезпечити людство енергією, запаси якої на Землі невичерпні; відновлення інтенсивних досліджень космічних об’єктів із залученням недержавних структур; розробку нових лазерів рентгенівського діапазону та джерел випромінювання для дослідження біологічних об’єктів включаючи генні механізми та багато, багато інших.

Наука потрібна народу. Країна, яка її не розвиває, перетворюється в колонію

(Фредерік  Жоліо-Кюрі)

 

 

 

 

Фізика досягла колосального прогресу і сформувала масу нових проблем. Пульс наукового життя відчувати не просто. Але кожна освічена людина має уявляти собі загальну картину розвитку світової науки, хоча б в загальних рисах розуміти найбільш нагальні проблеми сучасної науки.

Тому пов’язуючи своє майбутнє із фізикою чи плануючи свою майбутню діяльність пов'язати із напрямком, що споріднений із фізичною галуззю науки, ви обов’язково і завжди будете відчувати себе на вістрі наукових пошуків і досліджень. Незалежно від того, чи досліджуватимете ви глибинні процеси. що відбуваються в атомі чи ядрі або ж у вивченні матерії і чорних дір у Всесвіті, чи вдається вам досліджувати гравітаційні хвилі, котрі зовсім недавно були передбачені, і нові фізичні явища та процеси, що з ними пов'язані, чи працюєте над створенням, наприклад, штучного інтелекту і тому подібне – ви, безперечно, маєте серйозну підтримку з боку фізики, вам конче необхідні фізичні знання, а ваша майбутня спеціальність тісно пов’язана з фізикою.

Не менш престижною є така майбутня професійна діяльність, яка пов’язана із фізикою і спрямована на розкриття сутності фізичної наукової галузі майбутнім поколінням, що розв’язується і вирішується найблагороднішою у світі діяльністю – освітянською навчальною діяльністю, діяльністю вчителя фізики, людини, яка підтримує чудову здатність дітей сприймати навколишній світ із здивуванням і захопленням.

Головне завдання цивілізації - навчити людину мислити

(Томас Едісон)

1

 

 

 

 

 

 

Дослідники і науковці, вчені та вчителі фізики – це високопрофесійні люди, здатні не лише бачити та розуміти оточуючий світ, а прогнозувати майбутній розвиток технологій і втілювати ці мрії у життя та навчати цьому молоде покоління.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) передбачає підготовку спеціалістів, які здійснюють свою діяльність як у педагогічній сфері, так і на виробництві та приватному секторі економіки.

Під час навчання на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка крім високоякісної педагогічної освіти студенти опановують фундаментальні знання з фізики, математики, інформатики, з 2016 по 2020 роки здійснювався набір за освітньою програмою «Середня освіта. (Фізика та Мова і література (англійська)», що значно розширює спектр майбутнього працевлаштування як у сфері освіти, так і на виробництві, у банківській системі, в управлінських структурах і т.п. З 2021 року заплановано набір на освітню програму «Середня освіта. (Фізика та математика)». Після завершення навчання перед вами розкривається широкий спектр самореалізації як висококваліфікованого фахівця: у навчальних закладах державного підпорядкування із завжди стійкою заробітною платнею, а головне – працювати в закладах, які завжди є, були і будуть. Одночасно ви, як різносторонньо та інтелектуально підготовлені високоосвічені фахівці, можете працювати в різноманітних організаціях і підприємствах. Тим, хто глибоко опанував знаннями природничих дисциплін, практичними та експериментаторськими вміннями і навичками, у першу чергу запропонують роботу, як фахівцям, які не лише знають фізику та математику, володіють комп’ютерною технікою, а й уміло та кваліфіковано застосовують свої знання до різноманітних технологічних і соціальних процесів; глибокі знання з фізики забезпечують працевлаштування випускників на підприємствах електронної, енергетичної і атомної промисловості.

Фізика - це заняття для веселих і дотепних людей.
(Петро Капіца)

 

 

 

Наші студенти – наша гордість.

Вступивши до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на спеціальність 014 Середня освіта (Фізика), ви вливаєтесь в елітний молодіжний колектив однодумців і друзів, які глибоко і свідомо розуміють сутність буття, перебігів процесів у природі і суспільстві, відчувають взаєморозуміння, підтримку і доброзичливе ставлення оточуючих. Навчаючись на спеціальності, ви поринаєте в світ природи і технологій, в сутність майбутньої професійної діяльності, характерної постійним тісним оточенням завжди енергійних та ініціативних молодих людей, відчуваючи себе завжди молодим і потрібним оточуючим і суспільству.

2

Перед вами, майбутніми випускниками-фізиками, широко розкриті двері для подальшого навчання в магістратурі, підвищувати науковий та професійний рівень в аспірантурі й докторантурі, які успішно функціонують при кафедрі фізики та методики її викладання. Крім того, є перспективи стажування у закордонних вищих навчальних закладах та вступу на навчання до європейських та американських університетів за програмою підготовки магістрів-фізиків.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА) разом із математикою є «найстарішими» не лише на фізико-математичному факультеті, а в ЦДПУ ім. В. Винниченка. Підготовка вчителів фізики у нашому навчальному закладі розпочалася ще у 1930 році.

На жаль в наш меркантильний час популярність фізики як шкільної дисципліни та університетських спеціальностей, що пов’язані із фізикою, помітно зменшилась, зменшилась і кількість студентів на нашу спеціальність. Не зважаючи на це ми забезпечуємо найкращі умови для навчання, тому успішно пройшли 2016 року акредитацію за усіма рівнями підготовки: бакалавр, магістр (Сертифікат про акредитацію НД № 1289223. Термін дії до 01.07.2026 р.).

На сьогоднішній день спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) має за освітнім рівнем «бакалавр» такі ліцензовані обсяги – 15 осіб денної форми та 5 осіб заочної форми навчання.

Термін навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) освітнього рівня «бакалавр» – 3 роки 10 місяців на основі повної загальної освіти. Після закінчення навчання на бакалавраті студентам-випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр освіти. Вчитель фізики основної школи». В залежності від освітньої програми, за якою навчається студент, він може отримати додаткову кваліфікацію вчителя англійської мови або вчителя математики.

Термін навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) освітнього рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців. Абітурієнти, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають можливість отримати після закінчення навчання на бакалавраті кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель фізики та математики основної школи».

Випускова кафедра.

Підготовка бакалавра забезпечена науково-педагогічними кадрами, які мають освіту, відповідну профілям навчальних дисциплін і систематично займаються науковою та науково-методичною діяльністю. Підготовку фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) здійснюють 3 доктори наук, професори та 3 кандидати наук, доценти.

 3

Матеріально-технічне забезпечення.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) проводиться навчання у комфортних світлих лекційних аудиторіях (аудиторії 502, 503, 505, 510), де стаціонарно працюють мультимедійні системи, та в сучасно обладнаних кабінетах і лабораторіях, де під керівництвом досвідчених викладачів є можливості проводити як навчальні, так і наукові дослідження.

До таких лабораторій відносяться:

  1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики (409 ауд.)
  2. Лабораторії електрики та магнетизму, оптики (407-408 ауд.)
  3. Лабораторія квантової фізики (506 ауд.)
  4. Кабінет лекційного демонстрування (504 ауд.)
  5. Кабінет астрономії (504 ауд.)
  6. Лабораторії методики навчання фізики (404, 406 ауд.)

У цих лабораторіях і кабінетах проводяться усі лабораторні та практичні заняття з курсів елементарної фізики, загальної фізики, методики навчання фізики, теоретичної фізики, історії науки і техніки, історії фізики, астрономії, олімпіадні задачі з фізики та астрономії та інших професійно орієнтованих дисциплін.

Кількість і якість технічного та комп’ютерного оснащення університету дає можливість забезпечити належний рівень навчального та виховного процесу. Всього в навчальних цілях використовується 17 навчальних комп’ютерних лабораторій, з яких 8 знаходяться на фізико-математичному факультеті. Всі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до загально університетської мережі та мають вихід до мережі Інтернет. 

В університеті створена та успішно функціонує система дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ (moodle.kspu.kr.ua), де вже підготовлено більше 300 дистанційних навчальних курсів, в тому числі і для студентів-фізиків.

В Університеті створено навчально-методичну базу електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, яка використовується на всіх факультетах університету. Велика кількість навчальних матеріалів розміщена в університетському хмарному сховищі, що дає можливість користуватись електронними версіями лекцій та практичних з мобільних пристроїв та вдома.

На основі системи Ірбіс створено й успішно функціонує електронний каталог наукової бібліотеки університету. Створено університетський репозитарій для розміщення наукових праць та методичних матеріалів викладачів університету. Постійно проводяться роботи по наповненню бази електронної наукової бібліотеки.

На факультеті забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних корпусів, навчальних аудиторій, вбиральнь та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (інформація представлена на сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка, https://www.cuspu.edu.ua/ua/inkliuzyvna-osvita/9576-dostupnist-universytetu-dlya-malomobilnykh-hrup-naselennya).

Студентське життя.

Іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються гуртожитком, який розміщений за 15 хвилин ходу від основного корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт. Відтак, студентів чекають затишні й теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок з бойлерами для підігріву води, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Студенти мають можливість брати участь у різноманітних культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходах факультету та університету. Фізико-математичний факультет – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти.

До свят та урочистих дат студенти готують веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», КВК, «Супер студентка», «Закохана пара», інтелектуальні ігри та круглі столи між студентами та викладачами.

Процес підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) на факультеті супроводжується залученням студентів-фізиків до різнопланових навчальних і виховних екскурсій. Стало традицією відвідування студентами Кременчуцької ГЕС, Павлиської школи та музей В.О. Сухомлинського, Південно-Української АЕС, Олександрівської гідро акумулюючої станції, музею ракетних військ стратегічного призначення, Іванівської сонячної ЕС тощо.

4

Екскурсія на Південноукраїнську АЕС

 5

Екскурсія студентів до музею В. О. Сухомлинського
6

Екскурсія студентів до музею ракетних військ (м. Первомайськ)

Наукова робота студентів.

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) мають можливість вдосконалювати свої знання та вміння, розвивати навички науково-дослідної роботи у наукових гуртках та проблемних групах, які організовані на кафедрі фізики та методики її викладання.

Під час навчання студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких видаються збірники наукових праць. Отже, після завершення навчання випускники мають опубліковані наукові статті, які необхідні для подання на присвоєння вищої категорії під час педагогічної діяльності в школі.

78

Студенти-фізики учасники щорічної наукової конференції «Фізика. Технології. Навчання»

Можливість продовження наукової діяльності мають ті успішні випускники, які йдуть на навчання до аспірантури, а згодом і до докторантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), що постійно діє при кафедрі фізики та методики її викладання (з 2016 року – спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)). Тут під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри вони стають справжніми науковцями. На це націлена діяльність спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 в ЦДПУ ім. В. Винниченка із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)».

Перспективи стажування за кордоном.

Студентів-фізиків ЦДПУ запрошують американські університети. Наші кращі випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр можуть претендувати на навчання на державній основі на відділенні фізики та астрономії Делаверського університету (США, штат Делавер), де річна стипендія складає 25-31 тис. доларів, з отриманням диплома магістра спеціальностей фізико-математичного профілю.

Для участі у проекті студенти-фізики мають можливість підвищити рівень знання англійської мови у Мовному центрі нашого університету. Ще 2003 року були досягнуті домовленості з керівництвом факультету фізики та астрономії Делаверського університету (штат Делавер, США) про можливість вступу випускників фізико-математичного факультету ЦДПУ до магістратури цього американського вишу.

9

Запрошення факультету фізики і астрономії Делаверського університету (США) для вступу в магістратуру, надіслане на фізико-математичний факультет КДПУ ім. В.Винниченка згідно з домовленостями між університетами.

А наприкінці 2011 року вдалося досягти аналогічних домовленостей і з керівництвом інженерного коледжу Університету Північного Техасу (м. Дентон, США).

Останні роки в університеті успішно працює програма академічної мобільності. Наші студенти, в тому числі і студенти – фізики, проходять навчання в університетах Європи, зокрема в Поморській академії, м.Слупськ (Польща).

10

Богдан Краузе – студент спеціальності «Фізика» в м.Слупськ під час навчання за програмою академічної мобільності

Виявляйте наполегливість, долайте стереотипи, адже ви маєте добру нагоду продовжити навчання і наукову діяльність в закордонних університетах!