Практична підготовка здобувачів є обов’язковим складником освітнього процесу, що забезпечується наскрізними і робочими програмами практик, регламентується Положенням про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та здійснюється на оснащених відповідним чином базах практик.

Наскрізні програми практик:

 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

Педагогічна практика студентів – є одним із найважливіших етапів підготовки майбутнього вчителя, адже саме під час її проходження студенти отримують необхідні уміння і навички в практичній площині умов майбутньої професійної діяльності.

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти.

Метою педагогічної практики є формування в студентів професійно-педагогічної компетентності – узагальненого особистісного утворення фахівця, що включає високий рівень його теоретико-методологічної, психолого-педагогічної, методичної і практичної підготовки і є критерієм становлення педагога-професіонала, шляхом опанування практичними знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання, та здатністю до здійснення ефективної професійної діяльності.

Уже з перших самостійних кроків на учительській стезі студенти можуть оцінити школу як педагогічний заклад, у якому в майбутньому будуть працювати.

Під час проходження педагогічної практики в них є нагода ознайомитись з колом реальних проблем професійної праці вчителя-предметника та класного керівника, зі змістом і обсягом його роботи.

Окрім того їм доводиться свідомо і комплексно застосувати весь арсенал отриманих теоретичних знань, не лише за своєю спеціальністю, а й знання психолого-педагогічного циклу та суспільних дисциплін.

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Практична підготовка студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття кваліфікації «Педагог професійного навчання: технік-конструктор/технік-технолог (текстильна та легка промисловість); за предметною спеціалізацією «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» та здійснюється на оснащених відповідним чином базах закладів освіти та підприємствах легкої промисловості й забезпечують провадження освітньої діяльності педагогами професійного навчання й техніками-технологами.

Метою такої практичної діяльності є формування в студентів інтегральної та фахових компетентностей спеціальності, набуття професійно-педагогічних здатностей – узагальненого особистісного утворення фахівця, що включає високий рівень його теоретико-методологічної, психолого-педагогічної, методичної і практичної підготовки і є критерієм становлення педагога-професіонала, шляхом опанування практичними знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання, та здатністю до здійснення ефективної професійної діяльності педагога професійного навчання, техніка-конструктора/техніка-технолога (текстильна та легка промисловість).

Педагогічна практика є важливою частиною освітнього процесу в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань та практичних умінь з практичною діяльністю майбутнього педагога в площині професійно-технічного навчання.