У жовтні 2020 року виповнилося 90 років від початку діяльності на Кіровоградщині фізико-математичного факультету. За ці роки факультет перебував спочатку у складі Інституту соціального виховання та Вчительського інституту, потім у складі Педагогічного інституту і, нарешті, став структурним підрозділом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

001

Цей упевнений історичний поступ, глобальна педагогічна трансформація та шалений вир подій перетворили техніко-математичний відділ зразка 1930 року у надсучасний ФІЗМАТ ХХІ століття. ФІЗМАТ на сьогодні став синонімом гордощів за посіяне добре, розумне та вічне, синонімом успіху у навчальній та виробничій діяльності, синонімом престижу та авторитетності його випускників. Важко собі уявити місто Кропивницький та Кіровоградську область без фізико-математичного факультету.

001 1

Очевидно, з факультетом пов’язують розвиток фізико-математичної освіти в області та поза її межами, яка на сьогоднішній день має чи не найбагатші національні, культурні та освітні традиції. ФІЗМАТ сьогодні – це унікальна найдавніша, найрезультативніша та найавторитетніша в регіоні система підготовки вчителів з математики та фізики, це одна з найкращих у області шкіл з підготовки фахівців зі статистики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, це єдина і сучасна за матеріально-технічним оснащенням вища школа з підготовки вчителів трудового навчання та технологій і вчителів інформатики.

001 2

Сучасний ФІЗМАТ – це високотехнологічне обладнання комп’ютерних, фізичних, технічних лабораторій та сучасне оснащення лекційних аудиторій. ФІЗМАТ – це активна патріотична, громадська та соціальна позиція викладачів та студентів факультету при розгляді загальнодержавних та регіональних справ, у яких є необхідність проявити науково-методичну компетентність і творчість. ФІЗМАТ – це продумана та результативна організація високотехнологічних науково-освітніх досліджень, замовниками яких виступають Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська міська рада, приватні підприємства області. ФІЗМАТ – це постійний рух вперед, рух до нових наукових, навчальних та соціальних вершин сьогодення.

001 3

Фізико-математичний факультет має свої символи – гімн та герб. Автором слів гімну став викладач нашого факультету професор Б.Л.Дратвер, музику написав С.В.Колчин. Тепер на кожне свято факультетом лунають строчки:

З’єднаймо в оваціях руки

І впевнено скажемо в такт:

Було це, і є, і ще буде онукам –

Ти вічний, мій рідний фізмат!

Герб факультету містить зображення факультетської обсерваторії з надписом «Sapere aude!», що є висловом з «Послань» Горація і перекладається з латини «Відважся бути мудрим!». Цей вислів і став девізом для викладачів та студентів фізмату.

002003

На сьогоднішній день на фізико-математичному факультеті студенти навчаються за вісьмома основними спеціальностями. На чотирьох педагогічних спеціальностях проходять підготовку майбутні вчителі математики, фізики, інформатики та трудового навчання і технологій. Передати соціальний досвід народу, бути посередником між поколіннями та гарантом буття суспільства в часі може лише вчитель, який обізнаний з останніми досягненнями науки, володіє сучасними інформаційними технологіями та прагне увійти в майбутнє конкурентоспроможним фахівцем. Рівень знань та професійності вчителя значною мірою залежать від його фахової підготовки у вищому навчальному закладі. В цьому сенсі фізико-математичний факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка завжди був і є чутливим до вимог часу, оскільки є генератором підготовки молодих педагогічних кадрів для навчальних закладів як Кіровоградщини, так і всієї України.

004

Наші випускники – майбутні вчителі – завжди затребувані на ринку праці. Випускники спеціальності Математика (додаткові спеціальності – Інформатика, Фізика, спеціалізація – Економіка) крім викладання математики, інформатики, фізики, астрономії та економіки в школах та вищих навчальних закладах можуть займатися науково-дослідною роботою в областях, що використовують математичні методи і комп'ютерні технології; розробляти ефективні прийоми розв'язання задач природознавства, техніки, економіки та управління, виконувати дослідження і розробки в галузі психолого-педагогічних наук; можуть працювати програмістами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками, вихователями, педагогами-організаторами, викладати цикл математичних дисциплін.

005

Випускники спеціальності Фізика (додаткова спеціальність – Інформатика, спеціалізація – Економіка) зможуть викладати фізику, інформатику, астрономію та економіку в школах та вищих навчальних закладах, кваліфіковано застосовувати новітні інформаційні технології при аналізі технологічних та соціальних процесів.

005 1

Зважаючи на те, що навчальний процес на спеціальності Трудове навчання та Технології будується на основі врахування сучасного рівня розвитку техніки та технології виробництва, випускники цієї спеціальності мають можливість працювати за фахом у школах та вишах (з врахуванням отриманого профілю навчання – конструювання та моделювання одягу, автосправа, готельно-ресторанна справа, радіотехніка та радіоелектроніка), а також відкривати свої підприємства з пошиття та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту автомобілів,організовувати та виконувати індивідуальній колективні творчі проекти, що робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

006

Випускники спеціальності Інформатика (додаткова спеціальність – Математика) зможуть працювати вчителями інформатики основної (базової) середньої школи та закладів позашкільної освіти учнівської молоді та будуть здатні до застосовування сучасних теоретичних основ у галузях інформатики, методики її навчання, психології та педагогіки.

Випускники спеціальності Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) працевлаштовуються у системі професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу та спроможні працювати у структурних підрозділах підприємств легкої промисловості різних галузей та закладах індивідуального виробництва одягу, виконуючи інженерно-технічну, проектну, виробничо-технологічну, організаційну, інженерно-дослідну функції.

007

Саме комп’ютерні технології є фундаментом розвитку сучасної науки та своєрідним перетворювачем усіх галузей господарювання. Випускники спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології) здатні виконувати професійну діяльність у системі професійно-технічної освіти на посаді педагога професійного навчання з додатковою кваліфікацією (на вибір) фахівець з комп’ютерної графіки або фахівець з інформаційних технологій. Вони також спроможні працювати у структурних підрозділах організацій, котрі потребують виконання роботи з використанням різних інформаційних систем та їхнього обслуговування.

008

Дві спеціальності фізико-математичного факультету – Статистика та Комп’ютерні науки – є спеціальностями класичного університету. Випускники спеціальності Статистика (спеціалізація – Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) можуть працювати в органах статистики, на державних та приватних підприємствах, фірмах, біржах, в банках, страхових та інвестиційних компаніях, податкових установах – там, де вони розв’язуватимуть актуальні завдання економіки та швидко адаптуватись до сучасних умов, застосовуватимуть уміння аналітиків, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку.

008 1

Випускники спеціальності Комп’ютерні науки (спеціалізація – Програмування та адміністрування) зможуть працювати фахівцями з інформаційних технологій та розробниками комп’ютерних програм, програмуючи різними мовами, будуючи моделі та розробляючи алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем, створюючи програмне забезпечення різного призначення, вирішуючи широкий спектр задач, пов’язаних з базами та банками даних, проектуючи та створюючи програмні системи захисту інформації на різних рівнях інформаційно-комунікаційної системи, розробляючи програми на основі паралельних та розподілених обчислень і мережевих технологій.

009

Ми пишаємося визначними випускниками нашого факультету. Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор Семен Устимович Гончаренко – провідний методолог педагогічної науки України.

Доктор педагогічних наук, професор Володимир Костянтинович Буряк – ректор Криворізького державного педагогічного університету протягом 2000–2010 років.

Доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Іванович Волков – завідувач математичними кафедрами у Вінницькому політехнічному інституті та Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

009 1

Доктор філософських наук, професор Любов Григорівна Дротянко – завідувач кафедр філософії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та з 2003 року у Національному авіаційному університеті.

Доктор фізико-математичних наук, професор Леонід Омелянович Дундученко – завідувач кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту протягом 1974–1976 років, у подальшому професор Каліфорнійського університету (США).

Доктор наук, професор Володимир Васильович Кіндратенко – старший науковий співробітник лабораторії інноваційних систем Національного Суперкомп’ютерного Центру в Університеті штату Іллінойс (США).

Доктор медичних наук, професор Володимир Іванович Кондратюк – професор Донецького медичного інституту.

Заслужений вчитель України Валентин Іванович Мельник – тренер з підготовки учнів до Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад з інформатики.

Доктор педагогічних наук, професор Сергій Гаврилович Мельничук – проректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 1978–1996 років.

Петро Григорович Осипенко – прокурор УРСР протягом 1983–1990 років, депутат Верховної Ради України.

Доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Павлович Петренко – професор кафедри теорії функцій Харківського державного університету.

Доктор педагогічних наук, професор Валерій Вікторович Радул – ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2003–2005 років.

Доктор педагогічних наук, професор Микола Ілліч Садовий – Народний депутат України, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2011–2015 років.

Заслужений учитель України Іван Гурович Ткаченко – Герой Соціалістичної праці, учасник партизанського руху, депутат Верховної Ради України.

010

Майже вісімдесят відсотків вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, економіки, трудового навчання та технологій, які сьогодні активно працюють в школах міста Кропивницького та області, становлять випускники фізико-математичного факультету– найповажнішого за своїм віком і найпотужнішого структурного підрозділу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серед випускників факультету є Заслужені вчителі, Заслужені працівники освіти та науки України, доктори та кандидати наук, професори та доценти, керівники освітніх закладів різних рівнів, управлінь та адміністрацій, державних об'єднань та підприємств.

010 1

Випускники факультету успішно працевлаштовуються в закладах державного управління, а також на комерційних підприємствах, які займаються фінансовою та банківською діяльністю, страховими операціями та операціями з нерухомим майном, розробкою програмного забезпечення та web-додатків, проектною та дослідницькою діяльністю, IT-розробками та сервісним обслуговуванням. Звертаючись до абітурієнтів та їх батьків, ми запевняємо, що навчання на спеціальностях фізико-математичного факультету гарантує його випускникам вдалу життєву карєру.

011

Навчання студентів на факультеті організоване з урахуванням освітніх потреб учасників навчального процесу в частині опанування програмовим матеріалом. Крім нормативних дисциплін навчальних планів випусковими кафедрами факультету розробляються й реалізуються в навчальний процес спеціальні курси за вибором студентів, зміст та ідея викладання яких передбачають підготовку компетентних у своїй області знань випускників. Назвемо лише деякі з них: «Спеціальний фізичний практикум», «Лазер у викладанні шкільного курсу фізики», «Практикум з шкільного фізичного експерименту», «Фізичні основи роботи елементної бази обчислювальної техніки», «Конкретна математика», «Математичні методи у педагогічних дослідженнях», «Задачі математичних олімпіад», «Теорія стійкості лінійних систем», «Фінансова математика», «Квантитативна історія», «Історична інформатика», «Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою».

011 1

Особливістю запропонованих спеціальних курсів є те, що вони передбачають лабораторні та практичні заняття, де кожний студент активно включається в розробку актуальних науково-методичних проблем, а одержані результати запроваджує в практику навчання. Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення практик, які заплановані навчальними планами кожної зі спеціальностей і проводяться у навчальних установах та підприємствах різних галузей України.

012

Для студентів на фізико-математичному факультеті працює оригінальний сервер навчальних матеріалів – в окремих папках, відведених для викладачів та студентів, розміщуються тексти лекцій, додаткові матеріали до лекційних курсів, завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи. Студенти мають можливість доступу до відповідних навчальних матеріалів із будь-якої комп’ютерної лабораторії університету. У зв’язку з подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на факультеті започаткована і вже функціонує розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем та студентом для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-КДПУ; система управління навчанням Moodle-КДПУ; хмарне сховище Хмарка-КДПУ.

013

В межах існування цієї інфраструктури викладачами підготовлені більше 200 електронних навчальних курсів з різних дисциплін, які знаходяться у вільному доступі. Вікі-сайт використовується як платформа для публікації основної інформації про курс та посилань на файли інструктивно-методичних матеріалів, що збережені у Хмарці-КДПУ. Тексти лекцій, завдання до практичних і семінарських занять викладачі завантажують у хмарне сховище у форматі PDF, а посилання на ці файли розміщують на вікі-сторінці навчального курсу. Переглянути електронні навчальні курси на Вікі-КДПУ можна у розділі Аудиторіум.

При викладанні фахових навчальних курсів викладачами факультету активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання математичного аналізу, алгебри і геометрії проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple, лабораторні роботи з дисципліни «Чисельні методи» виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. У рамках економічного циклу спеціальностей «Статистика» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студентами вивчаються можливості пакету 1С. При викладанні курсу «Аналіз даних» використовуються комп’ютерні пакети STATISTICA та SPSS, у яких розроблена система практичних занять.

014

До викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання» впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB. У кабінеті методики фізики проводяться спеціальні заняття з студентами факультету з питань запровадження інформаційних технологій у навчанні фізики. Суть такої роботи полягає в тому, що оригінальні комплекти «Оптика», «Оптика-W», «Шкільна оптична лава», набір з геометричної оптики на магнітних тримачах, набори «Механіка» і «Теплові явища» в поєднані з комп’ютерною технікою завдяки відповідному інтерфейсному блоку та програмно-педагогічному забезпеченню дозволяють виконувати серії навчальних дослідів в оптимальному співвідношенні реального та віртуального навчального експерименту з фізики.

015

Факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів. Фізмат – це єдиний факультет університету, на якому функціонує якісна радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти.

016

До свят та урочистих дат готуються веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», традиційне весняне шоу студентів спеціальності «Трудове навчання та технології» «Палітра моди», виставка виробів художнього мистецтва, конкурс на найкращу осінню та новорічну кімнати в гуртожитку, вечори фізики, інтелектуальні ігри та конкурси з інформатики, круглі столи між студентами та викладачами «Розкриття математичних таємниць». А свято останнього дзвоника перетворюється щороку на найвизначнішу загально-факультетську подію культурного життя.

017

Важливого значення для досягнення повноцінного розвитку всіх сторін навчально-виховного та виробничого процесів на фізико-математичному факультеті набуває покращення матеріальної бази, створення найзручніших умов для продуктивної праці викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу.

018

На сьогоднішній день факультет має у своєму розпорядженні 46 робочих приміщень навчального призначення. З них одна лекційна потокова аудиторія на 180 місць, обладнана мультимедійною апаратурою, системою озвучування голосових сигналів, аудіо та відео презентацій; п’ять лекційних аудиторій, обладнаних мультимедійною технікою; кабінет лекційного демонстрування, що забезпечує навчальний процес у трьох лекційних аудиторіях; вісім аудиторій для проведення практичних занять; одинадцять тематичних лабораторій, де студенти мають можливість проводити експериментальну роботу з фізики, робототехніки та технологій; вісім комп’ютерних лабораторій з виходом до всесвітньої мережі Інтернет, які обладнані мультимедійною технікою для проведення презентацій; сім повністю укомплектованих тематичних кабінетів (шкільні кабінети фізики, безпеки життєдіяльності, кулінарії, естетики, автосправи, правил дорожнього руху), чотири майстерні та виробнича ділянка з виготовлення меблів. Усі навчальні приміщення на факультеті є охайними, теплими, гарно оформленими та зручними.

019

У всіх приміщеннях корпусу, в якому розміщений факультет, а також на території перед корпусом працює безкоштовний для студентів та співробітників Wi-Fi для виходу до мережі Інтернет. На факультеті відкрився Музей історії техніки, у якому представлені більше 250 експонатів, що ілюструють історію розвитку обчислювальної та комунікаційної техніки – від механічних обчислювачів до моноблоку iMac G3 1998 року випуску, комерційний успіх якого пов’язаний із поверненням легендарного Стіва Джобса до компанії Apple. Крім відділу історії обчислювальної техніки в Музеї працюють відділ історії розвитку елементної бази електротехніки та відділ історії розвитку оптики, астрономії та квантової фізики. 2020 року на факультеті заснований Музей історії шкільного підручника математики.

020

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка й займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

021

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою та амбіційною особистістю, яка бажає бути успішною в житті – фізико-математичний факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та важливими для Вашої майбутньої кар’єри.

022