У жовтні 2015 року виповнилося 85 років від початку діяльності на Кіровоградщині фізико-математичного факультету. За ці роки факультет перебував спочатку у складі Інституту соціального виховання та Вчительського інституту, потім у складі Педагогічного інституту і, нарешті, став структурним підрозділом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

фізико-математичний факультет

Цей упевнений історичний поступ, глобальна педагогічна трансформація та шалений вир подій перетворили техніко-математичний відділ зразка 1930 року у надсучасний ФІЗМАТ ХХІ століття. ФІЗМАТ на сьогодні став синонімом гордощів за посіяне добре, розумне та вічне, синонімом успіху у навчальній та виробничій діяльності, синонімом престижу та авторитетності його випускників. Важко собі уявити місто Кіровоград та Кіровоградську область без фізико-математичного факультету. Очевидно, з ним пов’язують розвиток фізико-математичної освіти в області та поза її межами, яка на сьогоднішній день має чи не найбагатші національні, культурні та освітні традиції. ФІЗМАТ сьогодні – це унікальна найдавніша, найрезультативніша та найавторитетніша в регіоні система підготовки вчителів з математики та фізики, це одна з найкращих у області шкіл з підготовки фахівців зі статистики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, це єдина і сучасна за матеріально-технічним оснащенням вища школа з підготовки вчителів трудового навчання та технологій. Сучасний ФІЗМАТ – це високотехнологічне обладнання комп’ютерних, фізичних, технічних лабораторій та сучасне оснащення лекційних аудиторій. ФІЗМАТ – це активна патріотична, громадська та соціальна позиція викладачів та студентів факультету при розгляді загальнодержавних та регіональних справ, у яких є необхідність проявити науково-методичну компетентність і творчість. ФІЗМАТ – це продумана та результативна організація високотехнологічних науково-освітніх досліджень, замовниками яких виступають Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська міська рада, приватні підприємства області. ФІЗМАТ – це постійний рух вперед, рух до нових наукових, навчальних та соціальних вершин сьогодення.

Фізико-математичний факультет має свої символи – гімн та герб. Автором слів гімну став викладач нашого факультету професор Б.Л.Дратвер, музику написав С.В.Колчин. Тепер на кожне свято факультетом лунають строчки:

З’єднаймо в оваціях руки
І впевнено скажемо в такт:
Було це, і є, і ще буде онукам –
Ти вічний, мій рідний фізмат!

gerb

Герб факультету містить зображення факультетської обсерваторії з надписом «Sapereaude!», що є висловом з «Послань» Горація і перекладається з латини «Відважся бути мудрим!». Цей вислів і став девізом для викладачів та студентів фізмату.

На сьогоднішній день на фізико-математичному факультеті студенти навчаються за п’ятьма основними спеціальностями. На трьох спеціальностях проходять підготовку майбутні вчителі математики, фізики та трудового навчання і технологій. Ми розуміємо, що передати соціальний досвід народу, бути посередником між поколіннями та гарантом буття суспільства в часі може лише вчитель, який обізнаний з останніми досягненнями науки, володіє сучасними інформаційними технологіями та прагне увійти в майбутнє конкурентоспроможним фахівцем. Рівень знань та професійності вчителя значною мірою залежать від його фахової підготовки у вищому навчальному закладі. В цьому сенсі фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка завжди був і є чутливим до вимог часу, оскільки є генератором підготовки молодих педагогічних кадрів для навчальних закладів як Кіровоградщини, так і всієї України.

f3

Наші випускники – майбутні вчителі – завжди затребувані на ринку праці. Випускники спеціальності Математика (додаткові спеціальності – Інформатика, Фізика, спеціалізація – Основи Економіки) крім викладання математики, інформатики, фізики, астрономії та економіки в школах та вищих навчальних закладах можуть займатися науково-дослідною роботою в областях, що використовують математичні методи і комп'ютерні технології; розробляти ефективні прийоми розв'язання задач природознавства, техніки, економіки та управління, виконувати дослідження і розробки в галузі психолого-педагогічних наук; можуть працювати програмістами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками, вихователями, педагогами-організаторами, викладати цикл математичних дисциплін.

f4

Випускники спеціальності Фізика (додаткова спеціальність – Інформатика, спеціалізація – Основи Економіки) зможуть викладати фізику, інформатику, астрономію та економіку в школах та вищих навчальних закладах, кваліфіковано застосовувати новітні інформаційні технології при аналізі технологічних та соціальних процесів. Зважаючи на те, що навчальний процес на спеціальності Трудове навчання та Технології будується на основі врахування сучасного рівня розвитку техніки та технології виробництва, випускники цієї спеціальності мають можливість працювати за фахом у школах та вишах (з врахуванням отриманого профілю навчання – конструювання та моделювання одягу, автосправа, готельно-ресторанна справа, радіотехніка та радіоелектроніка), а також відкривати свої підприємства з пошиття та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту автомобілів, організовувати та виконувати індивідуальні й колективні творчі проекти, що робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

DSC 6939

Дві спеціальності фізико-математичного факультету – Статистика та Комп’ютерні науки та інформаційні технології – є спеціальностями класичного університету. Випускники спеціальності Статистика (спеціалізація – Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) можуть працювати в органах статистики, на державних та приватних підприємствах, фірмах, біржах, в банках, страхових та інвестиційних компаніях, податкових установах – там, де вони розв’язуватимуть актуальні завдання економіки та швидко адаптуватись до сучасних умов, застосовуватимуть уміння аналітиків, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку. Випускники спеціальності Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація – Програмування, адміністрування, менеджмент) зможуть працювати фахівцями з інформаційних технологій та розробниками комп’ютерних програм, програмуючи різними мовами, будуючи моделі та розробляючи алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем, створюючи програмне забезпечення різного призначення, вирішуючи широкий спектр задач, пов’язаних з базами та банками даних, проектуючи та створюючи програмні системи захисту інформації на різних рівнях інформаційно-комунікаційної системи, розробляючи програми на основі паралельних та розподілених обчислень і мережевих технологій.

випускникиСеред найбільш визначних випускників нашого факультету можемо назвати академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Семена Устимовича Гончаренка – провідного методолога педагогічної науки України; доктора педагогічних наук, професора Володимира Костянтиновича Буряка – ректора Криворізького державного педагогічного університету протягом 2000–2010 років; доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Івановича Волкова – завідувача математичними кафедрами у Вінницькому політехнічному інституті та Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка; доктора філософських наук, професора Любов Григорівну Дротянко – завідувача кафедр філософії у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та з 2003 року у Національному авіаційному університеті; доктора фізико-математичних наук, професора Леоніда Омеляновича Дундученка – завідувача кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту протягом 1974–1976 років, у подальшому професора Каліфорнійського університету (США); доктора наук, професора Володимира Васильовича Кіндратенка – старшого наукового співробітника лабораторії інноваційних систем Національного Суперкомп’ютерного Центру в університеті штату Іллінойс (США); доктора медичних наук, професора Володимира Івановича Кондратюка – професора Донецького медичного інституту; Заслуженого вчителя України Валентина Івановича Мельника – тренера з підготовки учнів до Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад з інформатики; доктора педагогічних наук, професора Сергія Гавриловича Мельничука – проректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 1978–1996 років; Петра Григоровича Осипенка – прокурора УРСР протягом 1983–1990 років, депутата Верховної Ради України; доктора фізико-математичних наук, професора Віктора Павловича Петренка – професора кафедри теорії функцій Харківського державного університету; доктора педагогічних наук, професора Валерія Вікторовича Радула – ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2003–2005 років; доктора педагогічних наук, професора Миколу Ілліча Садового – Народного депутата України, проректора з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 2011–2015 років; Заслуженого учителя України Івана Гуровича Ткаченка – Героя Соціалістичної праці, учасника партизанського руху, депутата Верховної Ради України.

IMG 4431

Майже вісімдесят відсотків вчителів математики, фізики, астрономії, інформатики, економіки, трудового навчання та технологій, які сьогодні активно працюють в школах міста Кіровограда та області, становлять випускники фізико-математичного факультету – найповажнішого за своїм віком і найпотужнішого структурного підрозділу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серед випускників факультету є Заслужені вчителі, Заслужені працівники освіти та науки України, доктори та кандидати наук, професори та доценти, керівники освітніх закладів різних рівнів, управлінь та адміністрацій, державних об'єднань та підприємств. Випускники факультету успішно влаштовуються в закладах державного управління, а також на комерційних підприємствах, які займаються фінансовою та банківською діяльністю, страховими операціями та операціями з нерухомим майном, розробкою програмного забезпечення та web-додатків, проектною та дослідницькою діяльністю, IT-розробками та сервісним обслуговуванням. Звертаючись до абітурієнтів та їх батьків, ми запевняємо, що навчання на спеціальностях фізико-математичного факультету гарантує його випускникам вдале працевлаштування.

фізична лабораторія

Навчання студентів на факультеті організоване з урахуванням освітніх потреб учасників навчального процесу в частині опанування програмовим матеріалом. Крім нормативних дисциплін навчальних планів, зміст яких можна визначити з інформаційних пакетів спеціальностей, випусковими кафедрами факультету розробляються й реалізуються в навчальний процес спеціальні курси, зміст та ідея викладання яких передбачають підготовку компетентних у своїй області знань випускників. Назвемо лише деякі з них: «Спеціальний фізичний практикум», «Лазер у викладанні шкільного курсу фізики», «Практикум з шкільного фізичного експерименту», «Фізичні основи роботи елементної бази обчислювальної техніки», «Конкретна математика», «Математичні методи у педагогічних дослідженнях», «Задачі математичних олімпіад», «Теорія стійкості лінійних систем», «Фінансова математика». Особливістю запропонованих спеціальних курсів є те, що вони передбачають лабораторні та практичні заняття, де кожний студент активно включається в розробку актуальних науково-методичних проблем, а одержані результати запроваджує в практику навчання. Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення практик, які заплановані навчальними планами кожної зі спеціальностей і проводяться у навчальних установах та підприємствах різних галузей України.

швейна майстерня

Для студентів на фізико-математичному факультеті працює оригінальний сервер навчальних матеріалів – в окремих папках, відведених для викладачів, розміщуються тексти лекцій, додаткові матеріали до лекційних курсів, завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи. Студенти мають можливість доступу до відповідних навчальних матеріалів із будь-якої комп’ютерної лабораторії університету. У зв’язку з подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на факультеті започаткована і вже функціонує розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем та студентом для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-КДПУ; система управління навчанням Moodle-КДПУ; хмарне сховище Хмарка-КДПУ. В межах існування цієї інфраструктури викладачами підготовлені більше 140 електронних навчальних курсів з різних дисциплін, які знаходяться у вільному доступі. Вікі-сайт використовується як платформа для публікації основної інформації про курс та посилань на файли інструктивно-методичних матеріалів, що збережені у Хмарці-КДПУ. Тексти лекцій, завдання до практичних і семінарських занять викладачі завантажують у хмарне сховище у форматі PDF, а посилання на ці файли розміщують на вікі-сторінці навчального курсу. Переглянути електронні навчальні курси на Вікі-КДПУ можна у розділі Аудиторіум.

фізичні лабораторій навчальні майстерні

При викладанні фахових навчальних курсів викладачами факультету активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання математичного аналізу, алгебри і геометрії проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple, лабораторні роботи з дисципліни «Чисельні методи» виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. У рамках економічного циклу спеціальностей «Статистика» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студентами вивчаються можливості пакету 1С. При викладанні курсу «Аналіз даних» використовуються комп’ютерні пакети STATISTICA та SPSS, у яких розроблена система практичних занять. До викладання курсу «Теорія систем та математичне моделювання» впроваджено комп’ютерний пакет MATLAB. У кабінеті методики фізики проводяться спеціальні заняття з студентами факультету з питань запровадження інформаційних технологій у навчанні фізики. Суть такої роботи полягає в тому, що оригінальні комплекти «Оптика», «Оптика-W», «Шкільна оптична лава», набір з геометричної оптики на магнітних тримачах, набори «Механіка» і «Теплові явища» в поєднані з комп’ютерною технікою завдяки відповідному інтерфейсному блоку та програмно-педагогічному забезпеченню дозволяють виконувати серії навчальних дослідів в оптимальному співвідношенні реального та віртуального навчального експерименту з фізики.

DSC00661

Факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів. Фізмат – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти. До свят та урочистих дат готуються веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», традиційне весняне шоу студентів спеціальності «Трудове навчання та технології» «Палітра моди», виставка виробів художнього мистецтва, конкурс на найкращу осінню та новорічну кімнати в гуртожитку, вечори фізики, інтелектуальні ігри та конкурси з інформатики, круглі столи між студентами та викладачами «Розкриття математичних таємниць», тематичні лекції «Про вплив сонячної активності на життя людини». А свято останнього дзвоника перетворюється щороку на найвизначнішу загально-факультетську подію культурного життя.

свято факультету

Важливого значення для досягнення повноцінного розвитку всіх сторін навчально-виховного та виробничого процесів на фізико-математичному факультеті набуває покращення матеріальної бази, створення найзручніших умов для продуктивної праці викладачів, студентів та навчально-допоміжного персоналу. На сьогоднішній день факультет має у своєму розпорядженні 46 робочих приміщень навчального призначення. З них одна лекційна потокова аудиторія на 180 місць, обладнана мультимедійною апаратурою, системою озвучування голосових сигналів, аудіо та відео презентацій; п’ять лекційних аудиторій, з яких дві обладнані мультимедійною технікою; кабінет лекційного демонстрування, що забезпечує навчальний процес у трьох лекційних аудиторіях; вісім аудиторій для проведення практичних занять; одинадцять тематичних лабораторій, де студенти мають можливість проводити експериментальну роботу з фізики та технологій; вісім комп’ютерних лабораторій з виходом до всесвітньої мережі Інтернет, які обладнані мультимедійною технікою для проведення презентацій; сім повністю укомплектованих тематичних кабінетів (шкільні кабінети фізики, безпеки життєдіяльності, кулінарії, естетики, автосправи, правил дорожнього руху), чотири майстерні та виробнича ділянка з виготовлення меблів.

лекційна аудиторія

Усі навчальні приміщення на факультеті є охайними, теплими, гарно оформленими та зручними. У всіх приміщеннях корпусу, в якому розміщений факультет, а також на території перед корпусом працює безкоштовний для студентів та співробітників Wi-Fi для виходу до мережі Інтернет.На факультеті нещодавно відкрився Музей історії техніки, у якому представлені більше 100 експонатів, що ілюструють історію розвитку обчислювальної та комунікаційної техніки – від механічних обчислювачів до моноблоку iMac G3 1998 року випуску, комерційний успіх якого пов’язаний із поверненням легендарного Стіва Джобса до компанії Apple.

лекційна аудиторія

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

студентки фізмату

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою та амбіційною особистістю, яка бажає бути успішною в житті – фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.