Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04 створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07 жовтня 2016 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» строком на три роки. До складу ради ввійшли провідні фахівці у галузі теорії та методики навчання фізики.

1. Список челенів спецради

2. Списки захищених дисертацій

3. Нормативна база