photo

Кафедра фізики та методики її викладання – ровесниця фізико-математичного факультету. Кафедра є випусковою за напрямком підготовки 6.040203 Фізика* та спеціальностей 8.04020301 Фізика* і 7.04020301 Фізика*. Кафедра забезпечує навчальний процес з курсу загальної фізики, теоретичної фізики, історії фізики, шкільного курсу фізики та методики його викладання, астрономії та методик навчання астрономії, низки спецкурсів, а також організовує різні види практики студентів.

Завідувач кафедри фізики та методики її викладання – професор, доктор педагогічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України С.П.Величко. У складі кафедри працюють: професор, доктор педагогічних наук В.П.Вовкотруб, професор, доктор педагогічних наук, Відмінник освіти України М.І.Садовий; професор, кандидат технічних наук, Відмінник освіти України О.М.Царенко; доцент, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Н.В.Подопригора; доцент, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України О.О.Чінчой; доцент, кандидат фізико-математичних наук О.В.Волчанський; доцент, кандидат педагогічних наук І.В.Сальник; доцент, кандидат педагогічних наук Е.П.Сірик; доцент, кандидат педагогічних наук О.М.Трифонова.

На кафедрі функціонує постійно діюча аспірантура і докторантура за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за цією ж спеціальністю (голова ради – професор М.І.Садовий).

При кафедрі працює:

а) Науковий центр розробки засобів навчання Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України (керівник – професор С.П.Величко);

б) лабораторія дидактики фізики (керівник – професор М.І.Садовий);

в). науково-дослідна лабораторія з технології напівпровідників (керівник – професор О.М.Царенко).