klyuchnuk1кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації: “Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 2010 р.)

Наукові інтереси: диференціальні рівняння.

Має понад 40 наукових публікацій.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

В 2001 році закінчила навчання в природничо-математичному класі ліцея при КДПУ з золотою медаллю. Цього ж року здобула перемогу в обласній олімпіаді з математики. В 2007 р. закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, отримавши кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика».

Трудову діяльність розпочала з 2007 року асистеном кафедри математики КДПУ ім. В. Винниченка.

З 1.10.2007 р. по 30.09.2010 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Диференціальні рівняння». В 2010 році на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту» та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

З 2009 року продовжила педагогічну діяльність асистентом кафедри математики. В 2010 році переведена на посаду старшого викладача кафедри математики. З 2014 року працює доцентом кафедри математики.

В грудні 2014 року стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік.

Щорічно бере участь у міжнародних наукових конференціях. Має понад 40 наукових публікацій і 1 навчальний посібник.

Основні опубліковані праці:

  1. Самойленко А.М., Ключник І.Г. Про асимптотичне інтегрування лінійної системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних // Нелінійні коливання. – 2009. – Т.12, № 2. – С. 208 – 234.
  2. Ключник І.Г., Завізіон Г.В. Про асимптотичне інтегрування сингулярно збуреної системи лінійних диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу // Нелінійні коливання. - 2010. - Т.13, № 2 С.161-176.
  3. Zavizion G.V., Kliuchnyk I.G A system of differential equations with an analytic nonlinearity // Mathematical Notes. - 2012. - Vol. 91, No. 4. - Рp. 579 – 581.
  4. Kliuchnyk I.G. Linear system of differential equations with multiple turning point // Journal  of Mathematical Sciences.-2013. -Vol. 189, № 5.-Рp. 765-783
  5. Kliuchnyk I.G. Linear system of differential equations with turning point // Ukrainian Mathematical Journal. – 2010. -Vol. 62, № 5. – Pp. 625 -642. 

 Профіль в Google Scholar