Мета семінару з прикладної математики – представлення наукових результатів  у галузі прикладної математики, обговорення результатів наукових досліджень та обмін досвідом.

Дата

Доповідач

Тема

24.09.2020

Нарадовий Володимир, кандидат технічних наук, доцент кафедри ПМСЕ

Поширення стохастичних хвиль у двошаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар з твердою кришкою»

22.10.2020

Чалий Сергій, аспірант 1-го року навчання спеціальності 113 Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка

Постановка задачі про поширення випадкових хвиль на поверхні рідкого шару скінченної глибини.

19.11.2020

Туртуріка Віктор, аспірант 2-го року навчання спеціальності 113 Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка

Аналіз задачі про поширення стохастичних хвиль на поверхні рідкого півпростору.

18.02.2021

Нарадовий Володимир, кандидат технічних наук, доцент кафедри ПМСЕ

Поширення стохастичних хвиль у двошаровій гідродинамічній системі «шар з твердим дном – шар з твердою кришкою»

18.03.2021

Харченко Діана, аспірантка 3-го року навчання спеціальності 113 Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка

Якісні характеристики поширення хвиль у тришаровій гідродинамічній системі скінченної глибини.

22.04.2021

Чалий Сергій, аспірант 1-го року навчання спеціальності 113 Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка

Вивід динамічного рівняння випадкових амплітуд при поширення стохастичних хвиль на поверхні рідкого шару.

20.05.2021

Туртуріка Віктор, аспірант 2-го року навчання спеціальності 113Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка

Аналіз динамічного рівняння стохастичних хвиль у гідродинамічній системі «півпростір з вільною поверхнею.

З 1993-го року на базі фізико-математичного факультету постійно працював семінар «Математика, її застосування та викладання» під керівництвом професора, доктора фізико-математичних наук Юрія Івановича Волкова. У 2020–му році семінар розділився на два напрями: напрям, присвячений методиці викладання математики, інформатики та економіки та напрям, присвячений дослідженням у галузі прикладної та теоретичної математики.

Семінар з прикладної математики функціонує на базі кафедри прикладної математики, статистики та економіки у 2020-му році. Ідея створення семінару з прикладної математики належить професору, доктору фізико-математичних наук Ользі Валентинівні Авраменко. У 2020-2021 навчальному році на семінарі було представлено 7 доповідей, п’ять з яких були виконані аспірантами спеціальності 113 Прикладна математика ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Дочірні категорії