guryanova

Кандидат педагогічних наук, доцентка

 Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка педагогів майбутніх учителів трудового навчання та технологій, професійного навчання за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості; історія, теорія й практика професійної освіти, трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.).

Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць: публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, Copernicus, переліку фахових видань України; глави у колективних закордонних монографіях; навчально-методичні та навчальні посібники. Співрозробниця Технологічної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.). Співавторка Модельної програми «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано МОНУ, наказ №795 від 12.07.2021.

 kononenkoкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів» (Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: розробка та створення навчального обладнання.

Автор понад 80 науково-методичних публікацій.

kucenko

старший викладач

 

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості).

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

mironenko

кандидат педагогічних наук, доцентка,старший викладач

 

 Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій. 

Автор понад 49 наукових та навчально-методичних праць.

pulyak

кандидат педагогічних наук, доцентка

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; професійна підготовка майбутніх учителів технологій та інженер-педагогів професійної освіти.

 ryabec 1кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 165 наукових та методичних друкованих праць.

tkachuk

кандидат технічних наук, доцент

 

 Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Технічна механіка» «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі» й «Цивільний захист» у педагогічних закладах вищої освіти; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких близько 25 навчальних посібників.

charenkoI

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності» (2010 р.).

Наукові інтереси: впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи.

Автор більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України.

charenko

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі» (2000 р.)

Наукові інтереси: теорія навчання технологіям.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників для студентів і вчителів, 9 із них видані під грифом МОН України. Написав сайт для дистанційної освіти студентів:

https://sites.google.com/site/aaleksandr76.

chistyakova

доктор педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі рівневої підготовки».

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій; майбутніх інженерів-педагогів професійної освіти швейної галузі. 

 chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси:  Профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологій виробництва.

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники, 1 колективна монографія (зарубіжне видання), 1 авторське свідоцтво на винахід тощо.

scirbul

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовки майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному закладі. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

hrinenkoЗавідувачка швейною майстернею

 

 Наукові інтереси: формування творчої активності в майбутніх фахівців з професійної та технологічної освіти (швейна справа).

Авторка понад 12 наукових, навчально-методичних праць. Переліку фахових видань України.

 

marcenko

Завідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-1993 рр. – вчитель фізики Новоукраїнської ЗОШ № 8.

1993-1994 рр. – вчитель фізики Кіровоградської школи-гімназії № 9.

Публікації: 1 друкована праця.

 

kurlovНавчальний майстер столярно-виробничої майстерні

bobrovЗавідувач столярно-виробничою майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

donecЗавідувач навчально-столярною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

nazarenkoЗавідувач слюсарно-механічною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Коло наукових інтересів: Формування методологічних і практичних знань студентів напрямку «Технологічна освіта» на прикладі вивчення курсу «Матеріалознавство».

Публікації: 3 друковані праці.

 

ostapcukСтарший лаборант кабінету кулінарії; прикладної творчості; безпеки життєдіяльності та охорони праці;  методики трудового навчання.

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Наукові інтереси: наукове обґрунтування навчальних планів та програм технічних дисциплін у трудовому навчанні.

cherbulaЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта».

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання

Публікації: 2 друковані праці

 

мошуренкоСтарший лаборант лабораторії робочих машин та будови автомобіля

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.).  Спеціальність: «Технологічна освіта»

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Аспірантура: Спеціальність: «Середня освіта. Фізика» Аспірант 4 року навчання.

Коло наукових інтересів: Методика навчання студентів в педагогічних ВНЗ. Інтеграція фізики в технологічні дисципліни.

Публікації: 7 друкованих праць. 

 Фото КрамаренкоСтарший лаборант кафедри

 

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2018 р.). Спеціальність «Трудове навчання та технології»

Магістратура: Спеціальність «Трудове навчання та технології» (2019 р.)

Публікації: 13 друкованих праць.