Ріжняк Ренат Ярославович

Декан факультету, доктор історичних наук, професор

З вересня 2003 року працює на посаді доцента кафедри математики в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка. З червня 2006 року – заступник декана, а з вересня 2006 року – декан фізико-математичного факультету КДПУ. За час роботи в деканаті основну увагу приділяє вдосконаленню організації навчально-виховного процесу на факультеті, формуванню позитивного іміджу факультету, створенню зручних побутових та санітарних умов для реалізації своїх прав та обов’язків учасниками навчального процесу. У жовтні 2008 року обраний професором кафедри математики. З 2008 року в складі групи фахівців фізико-математичного факультету був активним учасником міжнародного проекту за програмою Європейського Союзу Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС». З 2011 до 2014 року працював експертом експертної ради з освіти ДАК України. У березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 Історія науки і техніки. У вересні 2015 року Ріжняку Р.Я. присвоєне вчене звання професора кафедри математики.

Детальніше...

 


 

v

Нічишина Вікторія Вікторівна

Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

1992 року закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

З лютого по вересень 1992 року працювала в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна на посаді лаборанта кафедри інформатики, з жовтня 1992 року по жовтень 1993 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інформатики, з листопада 1993 року по вересень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри інформатики.

З 1997 по 2003 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з перервою на декретну відпустку). 2008 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію «Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики».

З 2003 по 2008 рік працювала викладачем, з 2008 по 2012 рік – старшим викладачем кафедри математики, з 2012 року працює доцентом кафедри математики фізико-математичного факультету. З вересня 2014 року працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи.

Детальніше...

 


 

Ткачук Андрій Іванович 2019 фото

Ткачук Андрій Іванович

Заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету, кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Технічна механіка» «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі» й «Цивільний захист» у педагогічних закладах вищої освіти; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких близько 25 навчальних посібників.

 Детальніше...

 


Бойко Сергій Іванович

Секретар деканату 

У 2008 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика» та отримав диплом з відзнакою вчителя математики, фізики та астрономії. В червні 2008 року захистив магістерську роботу «Використання задач олімпіадного характеру для розробки спецкурсу з алгебри (на прикладі задач з теорії чисел для напрямку підготовки 6.040201 Математика)» та отримав диплом з відзнакою магістра математики. Після закінчення університету працює секретарем фізико-математичного факультету.

Автор трьох статей, основною з яких є стаття «Теоретико-числові аспекти олімпіадних завдань з математики».

 

 

 


Бойко

Бойко Марія Валеріївна

Диспетчер факультету

 Освіта:Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2013 р.). Спеціальність: «Математик. Вчитель математики».

Магістратура:Спеціальність: «Математик. Викладач математики» (2014 р.)

Публікації:1 друкована праця.