FursykovaФурсикова Тетяна Володимирівна

Декан факультету, доктор педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень:
Мультимедійні технології у підготовці вчителів мистецьких дисциплін.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ.

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання», «Основи інформатики та ІКТ у мистецькій освіті».

Має 45 публікацій, з них: 3 навчальних посібників з грифом МОН України, 29 наукових, серед яких 16 статей у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, та 13 навчально-методичного характеру. 

 


Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики»

У 1989 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2001 р. вступила до аспірантури у Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра основ інформатики і обчислювальної техніки). У 2005 р. захистила дисертацію на тему: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання (Інформатика)». У 2015 році отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з дисциплін: Інформатика, Методика навчання інформатики, Програмування, Інформатика для лінгвістів.

Детальніше...

 


Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, 

доктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Публікації: автор понад 342 науково-методичних публікацій, зокрема після захисту кандидатської дисертації 305. Серед них: 83 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України; 22 публікацій у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (1 Web of Science (ESCI); 3 посібники рекомендовані МОНУ або вченою радою університету; 2 авторські свідоцтва; 21 посібників; 141 матеріали науково-практичних конференцій та тез доповідей; 7 статей у наукових періодичних виданнях; 26 методичні рекомендації та інша навчально-методична література

 Детальніше...

 


Бойко Сергій Іванович

Секретар деканату 

У 2008 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика» та отримав диплом з відзнакою вчителя математики, фізики та астрономії. В червні 2008 року захистив магістерську роботу «Використання задач олімпіадного характеру для розробки спецкурсу з алгебри (на прикладі задач з теорії чисел для напрямку підготовки 6.040201 Математика)» та отримав диплом з відзнакою магістра математики. Після закінчення університету працює секретарем фізико-математичного факультету.

Автор трьох статей, основною з яких є стаття «Теоретико-числові аспекти олімпіадних завдань з математики».

 


Бойко

Бойко Марія Валеріївна

Диспетчер факультету

 Освіта:Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2013 р.). Спеціальність: «Математик. Вчитель математики».

Магістратура:Спеціальність: «Математик. Викладач математики» (2014 р.)

Публікації:1 друкована праця.