Ріжняк Ренат Ярославович

Декан факультету, доктор історичних наук, професор

З вересня 2003 року працює на посаді доцента кафедри математики в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка. З червня 2006 року – заступник декана, а з вересня 2006 року – декан фізико-математичного факультету КДПУ. За час роботи в деканаті основну увагу приділяє вдосконаленню організації навчально-виховного процесу на факультеті, формуванню позитивного іміджу факультету, створенню зручних побутових та санітарних умов для реалізації своїх прав та обов’язків учасниками навчального процесу. У жовтні 2008 року обраний професором кафедри математики. З 2008 року в складі групи фахівців фізико-математичного факультету був активним учасником міжнародного проекту за програмою Європейського Союзу Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС». З 2011 до 2014 року працював експертом експертної ради з освіти ДАК України. У березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 Історія науки і техніки. У вересні 2015 року Ріжняку Р.Я. присвоєне вчене звання професора кафедри математики.

Детальніше...

 


 

v

Нічишина Вікторія Вікторіна

Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

1992 року закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки.

З лютого по вересень 1992 року працювала в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна на посаді лаборанта кафедри інформатики, з жовтня 1992 року по жовтень 1993 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри інформатики, з листопада 1993 року по вересень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри інформатики.

З 1997 по 2003 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з перервою на декретну відпустку). 2008 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію «Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики».

З 2003 по 2008 рік працювала викладачем, з 2008 по 2012 рік – старшим викладачем кафедри математики, з 2012 року працює доцентом кафедри математики фізико-математичного факультету. З вересня 2014 року працює на посаді заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи.

Детальніше...

 


 

chistyakova

Чистякова Людмила Олександрівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

В 1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К.Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. асистент кафедри загально-технічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» та продовжила викладацьку діяльність на кафедрі.

Автор численних виставок, майстер-класів та презентацій; учасник фестивалів та конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва.

З серпня 2013 року працює на посаді заступника декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету.

Детальніше...

 


Бойко Сергій Іванович

Секретар деканату 

У 2008 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика» та отримав диплом з відзнакою вчителя математики, фізики та астрономії. В червні 2008 року захистив магістерську роботу «Використання задач олімпіадного характеру для розробки спецкурсу з алгебри (на прикладі задач з теорії чисел для напрямку підготовки 6.040201 Математика)» та отримав диплом з відзнакою магістра математики. Після закінчення університету працює секретарем фізико-математичного факультету.

Автор трьох статей, основною з яких є стаття «Теоретико-числові аспекти олімпіадних завдань з математики».

 

 

 

 

 


Ілляшик Олена Юріївна

Диспетчер факультету

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка у 2001 році за спеціальністю «Фізика та математика». В 2006 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Фізика». Захистила магістерську роботу на тему: «Класичні закони фізики в гідродинаміці та гідростатиці».

З 2004 року працює диспетчером деканату фізико-математичного факультету.