Кабінет креслення та інженерної графіки

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка. Креслення».

Кабінет шкільної декоративної справи

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Основи дизайну», «Методика факультативної та гурткової роботи», «Прикладна творчість»

Кабінет кулінарії

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Технологія приготування страв», також лабораторія призначена для проходження навчальної практики студентами.

Кабінет Методики професійного та трудового навчання

Кабінет призначений для проведення лекційних та практичних занять для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) що опановують дисципліну «Теорія та методика трудового навчання» та студентів спеціальності 015 Професійна освіта що вивчають «Методику професійного навчання».

Кабінет безпеки життєдіяльності та охорони праці

Кабінет призначений для проведення занять з дисциплін: «Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці в галузі» та «Цивільний захист»  для всих  факультетів університету за призначенням.

Робочі машини

В лабораторії студенти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) опановують такі дисципліни як "Основи техніки і технології"та "Робочі машини", розділів "Основи виробництва" та "Матеріалознавство та технології виробництва конструкційних матеріалів" відповідно.

Будова автомобіля

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Будова автомобіля».

Призначення: Проведення лекційних, практичних робіт з будови автомобіля, ремонт та експлуатація автопарку.

Правила дорожнього руху

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Правила дорожнього руху».

Курс «Правила дорожнього руху» спрямований на ознайомлення майбутніх учителів трудового навчання з організацією та проведенням занять з «Правил дорожнього руху» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) та МНВК.

Матеріалознавство

В лабораторії проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Матеріалознавство», «Технології конструкційних матеріалів», «Паливно-мастильні матеріали»

Робототехніка1

Лабораторія призначення для навчання фахівців спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) наступних дисциплін: ремонт та модернізація персональних комп'ютерів, прикладне та Web-програмування, практикум з обслуговування офісної техніки, комп'ютерний дизайн та мультимедіа, основи робототехніки, професійна робота з графічними пакетами, проектування та експлуатація інформаційних систем, комп'ютерне моделювання та візуалізація, практикум з діагностики та ремонту ЕОМ, ергономіка цифрових технологій.

Слюсарно механічна майстерня

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисциплін «Обробка металів різанням», «Технологічний практикум», «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів: Обробка конструкційних матеріалів».

Столярна майстерняВ лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)з дисципліни «Народні ремесла», «Технічна творчість »,«Технологічний практикум».

Швейна майстерня

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Рисунок та композиція костюму», «Технологія виробів легкої промисловості», «Основи прикладної антропології», «Машини і апарати легкої промисловості».

Швейна майстерня 306

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Рисунок та композиція костюму», «Технологія виробів легкої промисловості», «Основи прикладної антропології», «Машини і апарати легкої промисловості».

Лабораторія електротехніки

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Загальна електротехніка з практикумом», «Машинознавство (Енергетичні машини) », 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія» та «Машинознавство (за професійним спрямуванням), 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія» та «Машинознавство (за професійним спрямуванням).

Лабораторія радіотехніки

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія».

Лабораторія Технічних засобів навчання

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Інформаційно-технічні засоби навчання», 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології».

Лабораторія оснащена сучасними автоматизованими швейними машинами. Обладнання лабораторії використовується у освітньому процесі зі студентами, у роботі наукових гуртків, проблемних груп, для підготовки курсових, бакалаврських, магістерських робіт. Використання комп'ютеризованого обладнання сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців спеціальностей «Трудове навчання та технології» й «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» до застосування інноваційних матеріалів, обладнання та технологій в професійній діяльності.