Секція Економіки Та Менеджменту | Facebook

 1. 18 листопада 2022 рік.

Тренінг- лекція на тему: "Кар'єра у сфері міжнародної логістики", прочитана  HR manager  Лізою Гречаною  від міжнародної рекрутинговогої компанії HedgeHog, внесла неабияке пожвавлення в навчальний процес першокурсників. Адже після ковідних шкільних уроків та надзвичайно нервових мультипредметних тестів, юні фахівці із захватом слухали просту, доступну мову лекторки про надсучасні виклики безпекової та логістичної складової економічних процесів. Але навіть не це вразило слухачів та присутню професуру, а те, що студентам чітко надсилають меседж про їх героїчний прояв стійкості та готовність сприйняти роботодавцями це, як один, з головних факторів менеджера, при працевлавшуванні. Те, що вони вже потрібні, як фахівці, на ринку праці!

Навчальний процес, який включає безпосереднє спілкування з практиками та ще й молоддю, то є неперевершено чудова нагода отримати знання та досвід! Тобто поєднати корисне з приємним!

фото 1Фото 2

 1. 17 березня 2023 р.

Секція економіки та менеджменту завершила тиждень  підписанням угоди про співпрацю зі стейкхолдерами , а саме ТОВ "Епіцентр-К". Але безпосередня цінність цієї події носить величезний стратегічний характер. Керівник секції професор Володимир Анатолійович Панченко відразу познайомив потенційного роботодавця з нашими студентами. Перший з них, вже цими днями мав два етапи в співбесіді і його запросили на стажування!

Фото 3

 1. 22 березня 2023 р.

Як залучити зацікавленого стейкхолдера до співпраці з університетом? Виявляється, щоб знайти креатив, треба просто почати працювати, і поточна діяльність та мозок все зроблять за нас. Валерій Юхименко-фінансовий директор ТОВ "Епіцентр-К", який є стейкхолдером, приємно вразив підходом до проведення відкритої лекції-вебінару для наших студентів! Про особливості асортиментного аналізу в торговельній діяльності та логістику і менеджмент було розказано вельми цікаво! Завдяки спікеру, ми зазирнули за лаштунки процесу оптово-роздрібної торгівлі! Упевнені,що майбутнім фахівцям економістам і менеджерам поради спікера стануть у нагоді.

фото 4

 1. 31 березня 2023 р.

Сьогодні , 31- го березня, робочий день очільника і викладачів секції економіки та менеджменту розпочався з важливої і довгоочікуваної зустрічі з одним із стейкхолдерів факультету математики, природничих наук та технологій ЦДУ Ім. В. Винниченка. Договір підписали з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області в особі начальника Головного управління, Бойчуком Ігорем Романовичем. Секція економіки та менеджменту ЦДУ ім. В.Винниченка орієнтується на значимість окремого стейкхолдера,його внесок у досягнення цілей організації, поповнення матеріальних складових, забезпечення конкурентних переваг, відповідальності за результат діяльності перед суспільством і студентами та випускниками, створення і підтримки репутації ВНЗ. Крім того, необхідність роботи зі стейколдерами визначається важливістю їх думки стосовно університету, оскільки саме вони формують громадську думку, а значить, впливають на ринковий імідж університету.

Фото 5

 1. 4 квітня 2023 р.

Необхідність дотримання проактивної позиції в освітньому процесі ЗВО та  поява нових цільових ринків сприяє тому, що ми шукаємо найбільш важливих та ключових стейкхолдерів. Секція економіки та менеджменту підписала чергову угоду про співпрацю з директором Кіровоградського фахового кооперативного коледжу економіки і права ім.М.П. Сая кандидатом педагогічних наук, доцентом, заслуженим працівником народної освіти України Олександром Васильовичем Михайловим. Це пріоритетний стейкхолдер,так як саме він дозволяє зберігати кількість студентів у нашому регіоні і недопущення їх скорочення. Нам же важливо забезпечити маркетинговою привабливістю економічний сегмент освіти в ЦДУ Ім. В.Винниченка, яка досягається за рахунок комбінації позитивного іміджу та унікальної пропозиції освітніх продуктів із чітко ідентифікованими конкурентними перевагами.

Фото 6

 1. 12 квітня 2023 р.

Вперше в регіоні відкривається  освітня програма  "Товарознавство та експертиза в митній справі" за спеціальністю 076 " Підприємництво та торгівля" у ЦДУ ім. В. Винниченка, тож 11 квітня відбулася зустріч професора Володимира Панченка з деканом економічного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України д.е.н., професором Дібровою Анатолієм Дмитровичем та засновником першої в Україні кафедри біржової діяльності к.е.н., професором Солодким Миколою Олександровичем. Ознайомились зі специфікою та перевагами підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Мали змогу побачити, як студенти проводять фундаментальний та технічний аналіз, формують біржові інвестиційні стратегії на провідних майданчиках світу, зокрема на біржах CME Group, NYSE, NASDAQ, EURONEXT.

Фото 7Фото 8

 1. 26 квітня 2023 р.

Тиждень факультету математики, природничих наук та технологій ЦДУ Ім.В. Винниченка розпочався із тренінга доктора історичних наук, професора Наталії Пасічник на досить актуальну тему:"Фінансова грамотність". А почали ми саме з такого тематичного заходу, бо молоді треба не лише адаптуватись до умов сьогодення, які далекі від ідеальних, але й навчитись використовувати проблеми як досвід, що приноситиме пробуток та забезпеченність на все життя. Наталія Олексіївна-це приклад науковця, яка вміє бачити перспективу в інтелектуальному кругозорі, що не зациклений лише на одному галузевому чи науковому предметі. Тому, коли вона ділилась досвідом, то він мав прикладний характер з огляду на успіх. Саме успішну особистість було представлено, як напрям життєвих пріорітетів молоді. Як інвестувати в освіту та сомовдосконалення, бути в стані впевненої людини на противагу невдахи. Як контролювати емоції при здійснені покупок, як використовувати лишки та мати заощадження грошей і чим вони відрізняються від капіталу. І основне-як працювати так, щоб на все вистачало і сил, і життя і фінансів. Цікаво! Нетривіально! Жваво! Харизматично! Гордимося тим, що маємо таких фахівців. Бо відкрили цей тиждень успішно і надалі будемо запрошувати студентів до цікавих заходів нашого факультету, щоб гарні традиції мали втілення в наше майбутнє!

Фото 9

 1. 27 квітня 2023 р.

Взаємодія факультету математики ,природничих наук та технологій ЦДУ Ім. В. Винниченка зі стейкхолдерами є стратегічним напрямком удосконалення освітньої якості діяльності ЗВО. Тому ж запросили їх до себе на тиждень факультету. А  стейкхолдерів на сьогодні в нас чимало. І кожен з них-це особлива підтримка в роботі.  Зустріч, що відбулась 25 квітня, відкрив ректор університету-доктор юридичних наук, професор Євген Юрійович Соболь, а декан факультету доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Володимирівна Фурсикова презентувала цілу низку нових спеціальностей. Чим зацікавила гостей та спонукала їх до жвавого діалогу. Спочатку, багато хто, із присутніх директорів шкіл, позитивно відгукнулись про високу якість підготовки вчителів математики, інформатики, фізики, хімії та інших природничих наук. А керівники відомих фірм та організацій таких як: ТОВ " Епіцентр К", АТ "ОТП Банк", СТОВ "Агрофірма Світанок", Держпродспоживслужба в Кіровоградській області, Кропивницький аграрний фаховий коледж та багато інших- говорили про  потреби у фахівцях з менеджменту агробізнесу. Проблеми комунікативних навичок та володіння іноземними мовами менеджерів банківської сфери, тощо. Доктор педагогічних наук, професор Микола Ілліч Садовий, наголосив, що чим більше ми будемо дослухатись до потенційних роботодавців для наших студентів, тим успішнішим буде працевлаштування наших випускників! А це те, що є в пріоритеті діяльності університету.

В умовах військового сьогодення і суттєвої  нестабільності в політичному,  економічному  та соціальному просторі нашої держави запорукою високого рівня підготовки фахівців для сучасних потреб ринку праці є тісна співпраця зі стейкхолдерами.

Тому, для забезпечення умов формування здобувачами вищої освіти компетентностей та результатів навчання, необхідних для здійснення фахової діяльності у подальшій  роботі перегляд і оновлення освітньо-професійної програми є необхідною компонентою та вимогою сьогодення.

Саме стейкхолдери, можуть визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій, надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої  освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями, сприяти проходженню виробничих практик.

Під час проведення відкритого заходу «Ранкова кава зі стейкхолдерами», яку ініціював завідувач кафедри математики та методики її навчання доктор економічних наук, професор Володимир Анатолійович Панченко в рамках проведення тижня факультету математики, природничих наук та технологій було розглянуто основні питання, пов'язані з гарантуванням високої якості реалізації та моніторингу освітньо-професійних програм всього факультету.

Декан ФМПНТ доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Володимирівна Фурсикова , звернула увагу на напрями роботи, які можуть якісно покращити освітні компоненти з урахуванням інновацій у  дисциплінах освітніх програм Математика та Інформатика, Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка, дисциплінах економічного напрямку Менеджмент (Логістика) та Економіка (Економічна безпека) , адже від цього залежить конкурентоздатність студентів на ринку праці.

Ректор ЦДУ імені Володимира Винниченка доктор юридичних наук, професор Євген Юрійович Соболь зазначив, що в університеті значна увага приділяється взаємодії зі стейкхолдерами, яка полягає у проведенні різноманітних заходів, відкритих лекцій та тренінгів, співпраці з підприємствами для практичної підготовки студентів та їх працевлаштування.

Завідувач кафедри технологічної та професійної освіти доктор педагогічних наук, професор Микола Ілліч Садовий також акцентував увагу присутніх на розширенні переліку  дисциплін вільного вибору студентів, зосередженості на діджиталізації освітніх програм.

Присутні на зустрічі, представники бізнес структур та сектору державного і муніципального сектору економіки, а також очільники закладів середньої та фахової освіти дуже високо оцінили рівень  підготовки випускників  факультету математики, природничих наук та технологій та окреслили напрями подальшого вдосконалення освіти, що  повинна сприяти підвищенню рівня володіння іноземними мовами та вдосконалення  комунікативних  навичок випускників.

Зустріч була вдалою, плідною та приємною. Маємо в планах і надалі запрошувати до співпраці стейкхолдерів нашого університету!

Фото 10Фото 12Фото 13Фото 14Фото 15Фото 16Фото 17Фото 18Фото 19Фото 20Фото 21Фото 22Фото 11

 1. 9 травня 2023 р.

Гарний і святковий захід, присвячений Дню Європи, відвідали разом з представниками усіх п'яти факультетів і ми!  Приємні враження від талановитої молоді, теплі зустрічі з колегами інших закладів вищої освіти.  Студенти і викладачі факультету математики, природничих наук та технологій як і завжди були у центрі уваги!

Фото 23

 1. 16 травня 2023 р

16-го травня у ЦДУ ім. В. Винниченка  відбулась звітна науково-практична студентська конференція. Надзвичайно цікава зустріч та багатогранна і різноманітна палітра наукових вподобань наших студентів вражає! Доповідь про Тараса Шевченка, як сучасного друга та мотиваційного лідера сучасної молоді, аналіз новітніх художніх творів, що стосуються використання емоційно-експресивної лексики, розробки роботів та долучення до інтерактивних методів боротьби з рашизмом. Все це звучало та відлунювалось оваціями слухачів!  Дякуємо організаторам та очікуємо на нові зустрічі.

Фото 24

 1. 24 травня 2023 р.

23-го травня 2023 року ЦДУ ім. В. Винниченка за ініціативи ректора Євгена Юрійовича Соболя та завідувача кафедри математики та методики її навчання Володимира Анатолійовича Панченка  укладено Угоду про співпрацю з Кропивницькою митницею Держмитслужби в місті Кропивницький в особі начальника митниці Євгена Георгійовича  Скібіцького. Встановлення співробітництва університету з одним із головних стейкхолдерів для підготовки кваліфікованих фахівців за освітньою програмою Товарознавство та експертиза в митній справі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля-є пріоритетним напрямком зміцнення взаємозв'язків між теоретичним навчанням та практичною економічною діяльністю . На зустрічі обговорили розвиток та укріплення як внутрішніх так і зовнішніх освітніх, виробничих та наукових зв'язків. Впевнені, що партнерство та співпраця вдосконалять та урізноманітнять механізм підготовки кваліфікованих  кадрів з товарознавства, управління економічною безпекою, менеджменту, міжнародних економічних відносин, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Фото 25Фото 26Фото 27