НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Наукові записки. Серія: Математичні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISBN 966-8088-27-8

Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних проблем математики.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Волков Ю.І. – доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор).
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор.
Петренюк А.Я. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Романов В.О.  – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Філер З.Ю. – доктор технічних наук, професор.
Шевчук І.О. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Яременко Ю.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (відповідальний секретар). 

Адреса редакції: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, кафедра математики.

ISBN 966-8088-27-8

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка