НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


№ 75 (2019): НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Зміст

І. МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Юлія Володимирівна Ботузова
PDF
Юрій Іванович Волков, Наталія Михайлівна Войналович
PDF
Микола Вікторович Гаєвський, Надія Миколаївна Задерей, Галина Дмитрівна Нефьодова
PDF
Людмила Володимирівна Ізюмченко
PDF
Олег Петрович Макарчук
PDF
Володимир Володимирович Нарадовий, Діана Сергіївна Харченко
PDF
Владимир Александрович Романов
PDF
Vladymyr Aleksandrovych Romanov
PDF
Владимир Александрович Романов
PDF
Юрій Вікторович Яременко, Ганна Василівна Шторфунова
PDF

Наукові записки. Серія: Математичні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISBN 966-8088-27-8

Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних проблем математики.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Волков Ю.І. – доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор).
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор.
Петренюк А.Я. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Романов В.О.  – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Філер З.Ю. – доктор технічних наук, професор.
Шевчук І.О. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Яременко Ю.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (відповідальний секретар). 

Адреса редакції: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, кафедра математики.

ISBN 966-8088-27-8

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка