Onojko2Науковий ступінь, вчене звання, посада

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2004 р.), Cпеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: Вчитель географії та біології

Напрями наукової та професійної діяльності:

Географія ґрунтів, географія туризму, дистанційне зондування Землі, організація наукової діяльності учнів з географії в рамках Малої академії наук

Тема кандидатської дисертації:

«Систематика, класифікація, морфолого-галогеологохімічні особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», (2008 р.)

 Транслітерація імені: Yurii Onoiko

 ORCID iD

Профілі:

Web of Science   

Google Scholar

Відзнаки:

Грамоти управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації (2016 р.)

Дисципліни, які викладає:

Загальне землезнавство, метеорологія і кліматологія, основи наукових досліджень, основи дистанційного зондування Землі, геоекологія, краєзнавство і туризм, туристичне краєзнавство, рекреаційна географія

Основні публікації

Монографії:

  1. Онойко Ю.Ю. Просторові аспекти мережі медичних закладів Кіровоградської області / Ю.Ю. Онойко // Наукові дослідження у сфері гуманітарних і суспільствознавчих наук: міждисциплінарний підхід: колективна монографія [за наук.ред. О.В.Кравченко]. – Кропивницький: КІРоЛ, 2020. – С.257-274.

Посібники:

  1. Онойко Ю.Ю. Географія. – Книга перша: Загальна географія. Навчально-методичний посібник з підготовки до ЗНО. – Кропивницький, 2019. - 295 с.
  2. Онойко Ю.Ю. Географія. – Книга друга: Географія материків і океанів. Навчально-методичний посібник з підготовки до ЗНО. – Кропивницький, 2020. - 283 с.
  3. Онойко Ю.Ю. Географія. – Книга третя: Фізична географія України. Навчально-методичний посібник з підготовки до ЗНО. – Кропивницький, 2020. - 139 с.
  4. Онойко Ю.Ю. Географія. – Книга четверта: Економічна та соціальна географія України і світу. Географічні задачі. Навчально-методичний посібник з підготовки до ЗНО. – Кропивницький, 2020. – 216 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Онойко Ю.Ю., Мовчан С.В. Особливості планування процесу наукової творчості серед школярів в роботі природничо-географічних секцій позашкільних закладів. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 174. Кропивницький, 2019. С. 162-166.
  2. Онойко Ю.Ю., Мовчан С.В. Закономірності поширення та загальні морфологічні особливості солонців межиріччя Дніпро-Молочна. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 10. Херсон, 2019. С. 151-156.
  3. Давидов О.В., Чаус В.Б., Онойко Ю.Ю., Розкос О.М., Сімченко С.В. Моніторинг морфодинаміки берегового бар’єру «крилатий мис» Кінбурнська-Покровська-Довгий (за 2019-2021 роки). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 15. Херсон, 2021. С. 39-50.
  4. Давидов О.В., Котовський І.М., Онойко Ю.Ю., Сімченко С.В. Морфологія та морфодинаміка дисталі коси Джарилгач. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 27, №2 (41), 2022. С.135-154.
  5. Зарубіна А.В., Онойко Ю.Ю., Щербатюк Н.І. Сучасні тенденції розвитку внутрішнього туризму. Економіка та суспільство. Випуск 48. – Видавничий дім «Гельветика», 2023.