donec

завідувач лабораторією кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: повна вища освіта зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та дві кваліфікації – вчителя фізики, основ інформатики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, за дипломом спеціаліста, та магістра педагогічної освіти, викладача фізики, за дипломом магістра Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчила  у 2007 році.

З 2015 року працює вчителем фізики «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького».

Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня:

  1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в «Комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського» від 08.02. 2019 за освітньою програмою учителів фізики та астрономії ПК№ 02136577-0252/19
  2. Стажування при кафедрі фізики та методики її викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини тривалістю 160 год. наказ ректора університету №137 о/д від 10.02.2020
  3. Участь у конференціях, засіданнях:

Міжнародних: «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (Кіровоград, 2015, 2016; Кропивницький, 2018); «Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору» (Кіровоград, 2015); «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі» (Кіровоград, 2016); «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (Кропивницький, 2018 (4 год.)), «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі» (Херсон, 2018).

Всеукраїнських: «Фізика. Технології. Навчання» (Кіровоград, 2015); XXXVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та курсантів (Кіровоград, 2016); «STEM – освіта» (Кропивницький, 2018); Науково-методичний семінар «Шкільний учитель нового покоління» (Кропивницький, 2018 (4 год.)).

Науково-методичних семінарів: Сучасні проблеми дидактики фізики» (м. Кіровоград 2015-2016, м. Кропивницький 2017-2018, 2020 рр.).

Семінари-практикуми: «Реалізація компетентнісного підходу до вивчення предметів природничо-математичного циклу в основній та старшій школі» (Кропивницький, 2018 (4 год.)); «Сучасний підручник як ефективний засіб роботи вчителя зі здібними та обдарованими учнями» (Кропивницький, 2019 (4 год.))

Автор 20 друкованих праць, з них 11 фахові, 1 методичний посібник, 5 тез .

Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання (фізика та технології), «Підвищення якості навчально-виховного процесу з фізики з допомогою сучасних інформаційно-комунікативних технологій»