chinchoi1

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1987 р. Спеціальність: Фізика і математика

Кваліфікація: Вчитель фізики і математики

Напрями наукової та професійної діяльності:

методика навчання фізики в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти

Тема кандидатської дисертації:

Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи, 1995 р.

Транслітерація імені: Oleksandr Chinchoy

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки:

Відмінник освіти України (2001 р.)

Дисципліни, які викладає:

Методика навчання фізики, Теоретична фізика, Сучасні освітні технології у навчанні фізики, Експериментальні задачі з фізики (дисципліна за вибором), Методи розв’язування фізичних задач (дисципліна за вибором), Розвиток творчих здібностей учнів (дисципліна за вибором)

Основні публікації

Посібники:

 1. Волчанський О. В., Чінчой О. О. Практикум з теоретичної фізики. Класична електродинаміка: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), які вступили за неспорідненою спеціальністю. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020.– 98 с.
 2. Волчанський О. В., Чінчой О. О. Теоретична механіка (конспект лекцій, практикум з розв’язування задач): навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), які вступили за неспорідненою спеціальністю. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021.‒ 124 с.
 3. Величко С. П., Вовкотруб В. П., Чінчой О. О. Лабораторні роботи з методики навчання фізики (9 клас основної школи): навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету /За ред. С. П. Величка. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020.– 60 с.
 4. Величко С. П., Вовкотруб В. П., Чінчой О. О. Лабораторні роботи з методики навчання фізики (8 клас основної школи): навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету /За ред. С. П. Величка. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021.– 58 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Budnyk, Olena; Nikolaesku, Inna; Atroshchenko, Tetiana; Shevchenko, Antonina; Chinchoy, Alexander; Yatsyna, Svitlana y Zobenko, Nataliia. Professional training of teachers for social and pedagogical activity: progressive world practices. // Revista Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 20-31. (Web of Science)
 2. Tetiana Kravchenko , Lesia Varga , Oksana Lypchanko-Kovachyk , Alexander Chinchoy , Nataliia Yevtushenko , Ivan Syladii , Oleksandr Kuchai Improving the Professional Competence of a Specialist in Poland by Implementing Multimedia Technologies // International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022, 51-58. (Web of Science)

 Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Чінчой О. О., Волчанський О. В. Розвиток дослідницьких здібностей учнів при вивченні законів фотометрії з використанням електронного планетарію Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка. Серія педагогічна – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський, 2021 – С. 62-65.
 2. Чінчой О. О. Новікова А. О. Формування умінь математичного моделювання засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки ‒Випуск 197. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С. 184−188.
 3. Чінчой О. О. Формування уявлень учнів загальноосвітньої школи про фізичні основи екстремальних видів спорту // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка. Серія педагогічна – Вип. 26. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 128-130.
 4. Чінчой О. О. Формування практичних умінь використання сучасних інформаційних технологій на заняттях шкільного гуртка з моделювання й пілотування мультикоптерів // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки – Вип. 191. Кропивницький, 2020. – С. 182−185.  DOI: 10.36550/2415-7988-2020-1-191-182-185
 5. Чінчой О. О. Ознайомлення учнів із сучасними агротехнологіями як засіб формування соціальної і громадської компетентності на уроках фізики Наукові записки. Серія: Педагогічні науки – Вип. 189. – Кропивницький, 2020. - С. 164−169.   DOI: 10.36550/2415-7988-2020-1-189-164-169
 6. Чінчой О. О. Формування широкого кругозору учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання фізики // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки – Вип. 179. − Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: РВВ  ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. - С. 164−168.