SilchenkoYu.Yu

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира     Винниченка, 2005 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: вчитель географії, біології, основ економіки основної і старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи

Напрями наукової та професійної діяльності:

Суспільна географія, географія населення, міграції, трудові ресурси, картографія, географія Кіровоградської області

Тема кандидатської дисертації:

«Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області» (2008 р.)

Транслітерація імені: Yulia Silchenko

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки:

II премія молодим науковцям обласної державної адміністрації та обласної ради (2016 р.); Подяка від міського голови м. Кропивницького (2017 р.); Подяка від міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького (2018 р.); Грамота від управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА (2018 р.)

Дисципліни, які викладає:

Основи суспільної географії, Економічна і соціальна географія України, Географія світового господарства, Географія культури, Географія релігії, Географія Кіровоградської області

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

  1. Braslavska O. V., Rozhi I. H., Honcharuk V. V., Pliushch V., Shumilova I. F., Silchenko Y.Developing Competency in Local History in Future Teachers Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 2020, Vol. 12, Issue 4, P. 240–267. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/344         https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2726  (Web of Science)
  2. Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л.Л. Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Геологія-Географія-Екологія", випуск 45. - с. 134-138. https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/8189 (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л.Л. Тенденції розвитку і територіальні особливості ринку праці Кіровоградської області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 10. - Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 61-66.